markkinointiviestintä


Markkinointiviestintä – brändien ja kanavien keinot

Markkinointiviestintä huolehtii riittävästä ja tarkoituksenmukaisesta medianäkyvyydestä. Riittävä rajautuu asetettujen tavoitteiden mukaan. Tarkoituksenmukaisuus määrittyy mm. kohderyhmälle soveltuvissa kanavissa tehdystä osuvasta sisältömarkkinoinnista » ja vastuullisesta viestinnästä ». Markkinointiviestintä vahvistaa kysyntää ja bränditarinan » luomaa myönteistä brändimielikuvaa. Brändirakentaminen videomainonnan keinoin » löytyy koottuna omaan blogitekstiinsä ja konkreettisessa esimerkkivideossa » läpikäydään parhaat käytännöt.

Blogissani kurkistetaan mielelään myös historiaan. Markkinointiviestinnän murroksesta ulkomainonnassa kerrotaan Henri Toulouse-Lautrecin julistetaiteen » yhteydessä ja markkinoinnin visuaalisiin keinoihin » tutustutaan pop-taiteen kautta. Muilta osin markkinoinnin näkökulma pysyttelee digitaalisen median kanavissa. Markkinointi verkossa on laaja ja jatkuvasti elävä kokonaisuus. Tietoa ei puutu, pikemminkin siitä on runsaudenpulaa. Tiedon pureskelua helpottaa palasina nauttiminen ja blogissa pohdintaa tehdään teemoittain. Aiheina ovat mm. kohdennettu mainonta, Google-näkyvyys, brändimarkkinointia sekä strateginen sisältömarkkinointi. Brändimarkkinointiin liittyy tiiviisti myös visuaalinen tarinankerronta ». Keräämistäni esimerkeistä löytyy onnistumiset, sudenkuopat ja erilaiset markkinointikanavat.


Markkinointikanavien esittely

Markkinointiviestintä ja sen tuottama näkyvyys ei synny itsestään. Aihetta käsitellessä ansaittua huomiota saavat suomalaisten rakastamat kahvibrändit » sekä Aku Ankka, jonka brändistä » me suomalaiset tunnumme pitävän yhtä paljon kuin salmiakista. Suomalainen Aku Ankka sukkuloi suvereenisti kaikissa kanavissa oli sitten kyse sosiaalisesta mediasta, sisältömarkkinoinnista tai digitaalisista palveluista.

Näkökulmia markkinointiin aukeaa myös Google-näkyvyyden kautta. Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) ei hämärästä menneisyydestään huolimatta ole taikuutta. Käytännössä se on olennainen osa verkkomarkkinointia ja puhdasta työntekoa. Miksi SEO on ollut niin mystistä ja mitkä ovat oikeat tavat toimia? Optimoinnin saloja ennen ja nyt käydäänkin läpi Google-näkyvyyttä pohtivassa » blogitekstissä. Googlen analytiikkaa » puolestaan tarkastellaan sivuston kissamaskotin näkökulmasta.

Digitaalinen markkinointi toimii ohjauksina tietylle verkkosivulle. Blogissa voi tutustua tarkemmin verkkosivuprojektien aloittamiseen » ja omiin kokemuksiini aiheesta. Suunnittelua etenee teksteissä teema kerrallaan. Kun omalla palvelulle on luotu asiakaspersoonat » sekä sen pohjalta arvontuottoanalyysi » voidaan jatkaa sivuston sisältösuunnitteluun » ja päätyä lopulta verkkosivuston testaukseen ».


Onnistunut markkinointiviestintä

Brändimarkkinointi » eilen, tänään ja huomenna on kokonaisuus, jossa perehdytään brändimarkkinoinnin osaajiin. Samalla pohditaan sitä muutosta, joka on syntynyt siirryttäessä brändimarkkinoinnin pioneeriajoista monikanavaisen markkinointiviestinnän pariin.

Koska visuaalinen viestintä » edistää kommunikointi, blogissa pohditaan symbolien merkitystä » paitsi opasteina, myös markkinoinnin välineenä.

Sisältöstrategia varmistaa sen, että yrityksen markkinoinnin  kokonaisuus pysyy hallinnassa luotujen tavoitteiden mukaisesti. Blogiteksti digitaalisen markkinoinnin sisältöstrategioista » tyhjentää pajatson kerralla verkkomarkkinoinnin osalta. Tekstissä käydään läpi sisältöstrategian merkitys sekä muita huomioitavia seikkoja kaiken aikaan muuttuvissa markkinointikanavissa. Mikäli haluat tutustua perusteellisesti YouTuben saloihin », löydät kattavan läpikäynnin myös tästä videoalustasta. Lisää luettavaa löytyy marjutus.median etusivulla ». Katso myös mitä muuta markkinointiviestintä pitää blogissa sisällään: