artikkelien avainsanalista


Työelämätaidot kunniaan

Työelämätaidot ovat pääoma, jota tarvitaan yhdessä onnistumiseen ja eteenpäin kehittymiseen. Organisaatioiden tulisi vahvistaa näitä työntekijöidensä ominaisuuksia myös tulevaisuuden tarpeita » silmällä pitäen. Huomisen työelämässä digitalisaatio helpottaa » tekemistämme ja rutiinityöt saavat jäädä robottien harteille. Sen sijaan kyky oppia, luovuus ja kommunikaatiotaidot toistuvat useissa tulevaisuuden työelämätaitoja ynnäävissä listauksissa.

Kaikki edellä mainitut taidot liittyvät jatkuvassa muutoksessa suoriutumiseen. Muutos on hyvästä, koska juuri se estää meistä jämähtämästä rutiineihin. Samalla muutos estää meitä tyytymään siihen, mitä on jo saavutettu. On katsottava eteenpäin, lähdettävä oppimaan uutta ja etsimään toisenlaisia ratkaisuja. Tarvitsemme avuksemme luovaa ajattelua », elinikäistä oppimista » ja ymmärrystä siitä, että etenkin tulevaisuuden työelämän haasteissa tarvitsemme toisiamme. Hyvät työelämätaidot ovat pohja yhteisymmärrykselle. Yhteisymmärrys on usein seurausta onnistuneesta viestinnästä ja aidosta vuorovaikutuksesta.

Motivoidaan itseämme, tsempataan toisiamme ja opitaan uutta!