artikkelien avainsanalista


Työelämätaidot arjen haasteissa

Tarvitsemme kaikki työelämätaitoja niin yksilöinä kuin ryhmänä. Työelämätaidot ovat se pääoma, jonka avulla onnistumme yhdessä ja kehitymme eteenpäin. Useissa työelämätaitoja kokoavissa listauksissa toistuvat kyky oppia, luovuus ja kommunikaatiotaidot. Oppiminen ja inspiraation löytäminen » ovat myös tämän blogin kantavia teemoja.


Työelämätaidot kunniaan

Kommunikaatio vaatii toimiakseen yhteisiä arvoja. Blogiteksteissä aihetta on käsitelty yhteisöllisyyden osalta. Yhteisöllisyys ja yhteiset arvot » ovat omiaan tukemaan hyviä työelämätaitoja. Yksilöiden ja yhteisöjen ohella organisaatioiden tulisi vahvistaa  työntekijöidensä kehittymismahdollisuuksia tulevaisuuden tarpeita » silmällä pitäen. Onneksemme huomisen työelämässä digitalisaatio helpottaa » tekemistämme ja rutiinitöistä selviämistä. Tutustu lisä tulevaisuusajattelun kehittymiseen ».


Kannustaen kohti seuraavaa muutosta

Alussa listat tärkeät työelämätaidot liittyvät vahvasti jatkuvassa muutoksessa selviytymiseen. Hankaluuksistakin huolimatta muutos on usein hyvästä, koska juuri se estää meistä jämähtämästä rutiineihin. Samalla muutos estää meitä tyytymään pelkästään siihen, mihin kerran on jo päästy. Muutos vaatii katsomaan eteenpäin, lähtemään oppimaan uutta ja etsimään erilaisia ratkaisuja. Tarvitsemme avuksemme luovaa ajattelua », elinikäistä oppimista » ja ymmärrystä siitä, että etenkin tulevaisuuden työelämän haasteissa tarvitsemme toisiamme. Hyvät työelämätaidot ovat pohja yhteisymmärrykselle. Yhteisymmärrystä puolestaan tukee selkeä viestintä ja aito vuorovaikutus. Tutustu tarkemmin strategiseen viestintään ».


Alta pääset tutustumaan blogin työelämätaitoja sivuaviin teksteihin. Kaikki sisällöt löydät kootusta mediablogi etusivulta ». Motivoidaan itseämme, tsempataan toisiamme ja opitaan uutta!