tulevaisuusajattelu tuo valoja pimeyteen

Tulevaisuusajattelu

Tulevaisuusajattelu – yhteinen mielikuvitusleikki?

Tulevaisuusajattelu pistää miettimään. Onko kysymys ennakoinnista, tiedosta vai uusista näkökulmista? Vai onko syytä aavistella, että tulevaisuusajattelu kuuluu pian kaikkien työkalupakkiin. Tulevaisuuden työelämätaidot vaativatkin mielikuvittelua.

Miltä tulevaisuusajattelu näyttää?

Osaamme piirtää kuvia tulevaisuudesta, mutta vaihtoehtoiseen maailmaan voi olla vaikea tarttua. Kuinka tulevaisuusajattelun saisi osaksi omaa toimintaa? Tukea omille pohdinnoille voi ottaa tämän tekstin tapaan Katri Vatajan ja Pinja Pirkkosen artikkelista ”Näkökulmia ja lähestymistapoja tulevaisuustyön ja ennakoinnin arviointiin”. Linkin artikkeliin löydät tekstin lopusta.

Nappaa tulevaisuusajattelun toimintaperiaatteet haltuusi.

Harjoiteltava tulevaisuusajattelu

Oma kokemukseni on, että tulevaisuusajattelu mielletään helposti riskien hallinnaksi tai kehityssuunnitelmaksi. Ehkä herättely tulevaisuusajatteluun ja sen vaikutuksiin vaatii enemmän kuin vain tiedon tuottamista? Kaivattua lihaa luiden ympärille voi saada erilaisissa verkostoissa. Yhdessä kartutettu ja jaettu ymmärrys mahdollisista tulevaisuuksista on yhtä arvokasta kuin suositusten jakaminen.

Tulevaisuuden tutkija Thomas Lombardo » näkee, että tulevaisuustietoisuus muodostuu yksilön psykologisista kyvyistä, joihin liittyvät pelot, toiveet, uskomukset, visiot sekä pyrkimys myönteiseen tulevaisuuteen. Tulevaisuusajattelu on helppo mieltää kapeasti vain muutosvalmiudeksi, mutta sen ytimessä on tavanomaiset epäillyt: tunteet, motivaatiot ja asenteet. Tee kurkistus tunnevaikuttamiseen »

Muutosvalmiuden voi nähdä yhtenä kykynä muiden psykologisten kykyjen joukossa. Halukkuus kokeilla uusia toimintamalleja antaa mahdollisuuden oppia ja uudistua. Uteliaisuus kaipaa rinnalleen sinnikyyttä. Toimintaympäristön muutosten ei saa antaa lamauttaa. Varmimmin tulevaisuudesta selviää, kun ei kiinny liikaa totuttuun ja antaa luovien ratkaisujen houkutella. Etenkin kiireen keskellä tuntematon syö voimia, mutta mitä useammin siirrymme pois mukavuusalueeltamme, sen helpompi on selvitä uusista haasteita. Tutustu lisää tulevaisuuden ennakointiin ».

Millaista tulevaisuusajattelua tarvitaan digiaikana? Katso katkelmia Digiajan Strategia -kirjasta.

Itsetuntemusta ja aktiivista toimintaa

Omien kyvykkyyksien kasvattamista ohjaa oman potentiaalin ymmärtäminen. Tarpeiden tiedostaminen avaa uusia näkymiä. Toisaalta on turha kantaa huolta voimavarojen hukkaamisesta vikasuuntaan, sillä:

  • Tuntemattomassa tulevaisuudessa väärää suuntaa ei ole tiedossa.
  • Epävarmuuden voi nähdä ahdistavan sijaan vapauttavana: mahdollisuuksien määrä kasvaa.
  • On vaikea määritellä, mikä opittu taito tai kyvykkyys olisi turha, kerran opittu on helposti askel seuraavalle tasolle. Katso lisää vinkkejä aikuisena oppimisesta »
  • Tärkeintä on säilyä aktiivisena toimijana.

Itselleen on myös hyvä muistutella, ettei tulevaisuusajattelu ei ole yksittäisten taitojen haltuun ottoa. Kokonaisuus ei saa hukkua irrallisten yksityiskohtien alle. Tulevaisuusajattelu muodostuukin kokonaisnäkemyksestä ja jatkuvasta toiminnasta.

Tulevaisuusajattelu syntyy yhdessä

Ratkaiseva huomio Vatajan ja Pirkkosen artikkelissa on ennakointitoiminnan vuorovaikutuksellisuus. On tärkeä huomata, että vaikka tulevaisuus on tuntematon, tulevaisuustyön prosessilla saattaa olla merkitystä. Ennakointitoiminnassa matka voikin olla päämäärää tärkeämpi.

Mielikuvituksen neurotiede: kuinka pystymme kuvittelemaan, jotain mitä emme ole nähneet tai kokeneet? 

Tulevaisuusajattelu ja oma toimijuus

Prosessin ohella tulevaisuusajattelussa on olennaista toimijuuden kokemus. Se vahvistaa meidän kykyämme tehdä erilaisia tulkintoja, katsoa asioita uudesta suunnasta ja nähdä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Kun tulevaisuustietoisuuden psykologisia prosesseja yhdistetään Lombardon tapaan systeemiajatteluun, nousee esiin ilmiöiden keskinäisriippuvainen luonne. Kokemuksen kautta on helpompi ymmärtää, mihin tietty valinta johtaa, mutta erilaisia kehityskulkuja on mahdollista kuvitella myös omassa mielessään.

tulevaisuusajattelu askel kerrallaan

ABC – kissa kävelee.

Tulevaisuusajattelu on tulevaisuuslukutaitoa

Tulevaisuustyön arvioinneissa erilaisten tulevaisuuksien hyödyntämistä kutsutaan tulevaisuuslukutaidoksi. Keskinäisriippuvaisuuksien ymmärtäminen ja tulevaisuuslukutaito ovat kumpikin kehitettäviä ominaisuuksia. Näitä taitoja vaaliessa ei jää kiinni vanhentuneisiin käsityksiin tai itsestäänselvyyksiin. Se mikä eilen oli rohkeaa, on tänään arkipäiväistä. 

Vatajan ja Pirkkosen artikkelissa tulevaisuustieto määritellään suhtautumisena tulevaisuuteen ja tietoisuutena sen eri kehityssuunnista. On luonnollista varautua tulevaan. Se ei tarkoita epävarmuutta tai pelkoa huomisesta. Ehkä yksi tapa hyödyntää tulevaisuusajattelua olisi yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu. Ratkaisujen löytymistä auttaa yhteinen visiointi ja positiiviset mallit. Oli kysymys sitten globaaleista haasteista tai organisaatioiden kehitystarpeista tärkeää on, että itsensä kykenee näkemään toimijana ja vaikuttajana

Tulevaisuusajattelu on mahdollisuus

Lukuisten haasteiden keskellä on helppo unohtaa, kuinka etuoikeutettuja Suomessa olemme. Meillä on mahdollisuus pysähtyä pohtimaan tulevaisuutta ja punnita erilaisia vaihtoehtoja. Meillä on myös vaikutusmahdollisuuksia – missä mittakaavassa tahansa. Voimme omalta osaltamme vaikuttaa tiedostavilla ympäristö- ja kuluttajavalinnoilla », voimme osallistua vaikuttajaryhmiin tai julkisiin keskusteluihin. Suurimmat mahdollisuudet meillä on vaikuttaa omaan toimintaamme. Mielikuvitellaan, vaihdetaan ajatuksia ja toimitaan!

Pohjana tulevaisuusajattelun pohdinnoille:

Vataja, Katri & Parkkonen, Pinja 2019 | Näkökulmia ja lähestymistapoja tulevaisuustyön ja ennakoinnin arviointiin » 

Kiinnostaako tulevaisuusajattelu? Saattaisit pitää myös näistä:

Tekoäly vaatii graafisilta suunnittelijoilta sopeutumista ja omien rajojen venyttämistä. Vastiineeksi tekoäly tarjoaa inspiraatiota ja virtaviivaisempia prosesseja.

Tämän päivän yhteisöt ovat sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä ja yhteisöllisiä arvoja löytää jopa Frendit TV-sarjasta. Tutustu yhteisöllisyyden kehittymiseen.

"Kun mikään ei ole varmaan, kaikki on mahdollista". Tulevaisuuden ennakointi on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua.