taiteilijoiden henkilöbrändi

Henkilöbrändi

Henkilöbrändi ja 10 taitelijaesimerkkiä

Henkilöbrändin rakentaminen eri aikakausina

Henkilöbrändäys ei ole moderni ilmiö. Henkilöbrändiä on käytetty monin tavoin jo muinaisina aikoina. Vaikka brändäyksen keinot ja välineet ovat vaihdelleet, sen periaatteet ovat säilyneet samoina. Tässä tekstissä käsitellään kymmenen taiteilijan henkilöbrändiä eri aikakausilta aina Leonardo Vincistä Banksyyn asti.

Näin syntyy hyvä henkilöbrändi

Hyvät henkilöbrändit eivät synny sattumalta. Ne ovat tulosta vuosien työstä, huolellisesta suunnittelusta ja jatkuvasta kehityksestä. Muinaisina aikoina hallitsijat rakensivat henkilöbrändejä sankaritarinoiden ja myyttien avulla. Teollistumisen aika toi mukanaan massamedian nousun ja keinoja tavoittaa laajoja yleisöjä. Nykypäivänä kenen tahansa on mahdollista löytää yleisönsä verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Hyvä henkilöbrändi perustuu kuitenkin aina asiantuntemukseen, aitouteen ja arvon tarjoamiseen omalle yleisölle.

Taitelijan henkilöbrändin rakentaminen

Asiantuntijabrändin kasvattaminen linkittyy usein luontevasti yrityselämään. Sen sijaan taiteilijat saattavat kokea yrittäjäidentiteetin ja markkinoinnin vieraaksi. Silti harvempi tuntee sulautuvansa massaan. Henkilöbrändin luominen syntyykin oman ainutlaatuisuuden tunnistamisesta ja sen kertomisesta eteenpäin. Vahva henkilöbrändi takaa löydettävyyden ja tuo mukanaan arvotusta.

Tähän tekstiin nostetut taiteilijoiden henkilöbrändit muistuttavat sitä, ettei kukaan ole seppä syntyessään. Hyvänkin sepän maine ja arvostus kasvavat työn ja harjoittelun myötä. Henkilöbrändin luominen vaatii tietoista tunnettuuden kasvattamista. Ideoita ja malleja löytää myös oman toimialan ulkopuolelta, sillä kaikilla tehtävästä riippumatta on jonkinlainen henkilöbrändi. Se kattaa ammatillisen maineen ja verkkopresenssin – tiedostaa sitä tai ei.

Millainen on hyvä henkilöbrändi?

Henkilöbrändäys ei ole projekti, vaan se on jatkuva ja kehittyvä prosessi. Vaikka henkilöbrändin hallinta vaikuttaa työläältä, se ei pohjimmiltaan eroa yritysbrändistä. Tarvitaan suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta, markkinoinnin perusteiden ymmärtämistä ja sosiaalisen median hyödyntämistä. Käy tutustumassa brändimarkkinoinnin kokonaisuuteen ».

PLAY VIDEO:

Klikkaa video päälle ja katso kaikki henkilöbrändiesimerkit – kuinka 10 tunnettua taiteilijaa sen tekivät?

Seitsemän kriteeriä hyvälle henkilöbrändille

  1. Selkeä ja johdonmukainen. Tunne itsesi: Mitkä ovat vahvuutesi, heikkoutesi ja arvosi? Mitä ainutlaatuista tarjottavaa sinulla on? Mieti tavoitteesi ja mitä haluat saavuttaa henkilöbrändäyksellä. Haluatko löytää uutta työtä, lisää asiakkaita tai tulla tunnetuksi asiantuntijana? Määrittele brändisi: hyvä henkilöbrändi perustuu selkeään ja johdonmukaiseen viestiin siitä, kuka olet ja mitä edustat.
  2. Aito ja rehellinen. Ihmiset arvostavat aitoutta ja rehellisyttä. Hyvä henkilöbrändi syntyy siitä, että et yritä olla joku, jota et ole.
  3. Arvoa ja tarjoava. Hyvä henkilöbrändi tarjoaa arvoa ». Se voi olla tiedon, viihteen tai inspiraation muodossa. Älä takerru henkselien paukutteluun ja oman agendan ajamiseen. Jaa sen sijaan aitoja tarinoita ja kokemuksia. Vahvista asiantuntijuuttasi kehittämällä taitojasi. Anna henkilöbrändisi välittää intohimoa ja omistautumista.
  4. Visuaalisesti houkutteleva ja helposti tunnistettava. Hyvä henkilöbrändi erottuu joukosta ja hyödyntää brändin viestiä tukevaa visuaalisuutta. Luo tunnistettava visuaalinen identiteetti, jossa toistuu valittu ilme, värit » sekä kirjasintyyppi » kaikissa viestintäkanavissa ja viestintämateriaaleissa.
  5. Yleisöä sitouttava. Määrittele kohderyhmäsi: Kenelle haluat viestiä henkilöbrändisi avulla? Kaikkia kohderyhmiä saavuteta samoilla viesteillä. Selkeästi määritellyille kohderyhmille » on helpompi personoida viestejä eikä rajallisia resursseja tarvitse hajauttaa. Jaa ajatuksia ja ideoita, jotka ovat yleisöllesi relevantteja. Älä jää etäiseksi, vaan sitoudu yleisöösi vuorovaikutuksen kautta.
  6. Verkostoitunut. Vahva henkilöbrändi helpottaa uusien ihmisten tapaamista ja verkostoitumista. Osallistu keskusteluihin verkossa ja kommentoi muiden sisältöjä. Luo yhteyksiä ja yhteistyökumppanuuksia muiden alan toimijoiden kanssa.
  7. Elävä ja sopeutuva.
    Hyvä henkilöbrändi kehittyy ja muuttuu ajan myötä. Ole avoin palautteelle ja tee tarvittaessa muutoksia brändiisi. Hyvä henkilöbrändi sopeutuu myös uusiin teknologioihin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Hyvän henkilöbrändin tunnistaminen jatkuu kymmenellä inspiroivalla henkilöbrändiesimerkillä. Taidehistorian » aikajanalta poimittuja taitelijoita yhdistää tunnistettava henkilöbrändi, edelläkävijyys ja suunnaton tuotteliaisuus. Esimerkillään he ovat inspiroineet niin aikalaisiaan kuin heitä seuranneita sukupolvia. 

henkilöbrändi leonardo da vinci

Leonardo da Vinci – henkilöbrändin kohderyhmä hallussa

Julkisen kuvan ja yksilöllisen identiteetin luomisella on pitkät juuret. Hallitsijat loivat henkilöbrändejä sankaritarinoiden ja myyttien avulla, keisarit rakensivat monumentteja ». Taiteilijoiden henkilöbrändäyksestä löytyy erinomainen esimerkki renessanssista, suurten kulttuuristen ja taiteellisten saavutusten aikakaudelta. Leonardo da Vinci (1452–1519), eräs aikakauden tunnetuimmista henkilöistä, oli poikkeuksellisen lahjakas myös henkilöbrändäyksen saralla.

Leonardo da Vincin kirje Milanon herttualle on jäänyt historiaan esimerkkinä räätälöidyn brändäyksen taiteesta. Mona Lisan ja Viimeisen ehtoollisen maalannut da Vinci ei ollut pelkästään taidemaalari, kuten toinen tunnettu renessanssitaiteilija Tizian » vaan hallitsi myös insinööritaidot. 

Kuuluisassa ansioluetteloa muistuttavassa kirjeessään Da Vinci korosti sotilastekniikan taitojaan. Hän tunnisti herttua tarpeet ja huolenaiheet ja keskittyi juuri niihin. Vasta tuotuaan esiin asiantuntemuksensa siltojen, tykkien ja linnoitettujen rakenteiden suunnittelussa, Leonardo mainitsi lyhyesti tekevänsä myös kuvanveisto- ja maalaustehtäviä. 

Renessanssin aikakaudella henkilöbrändin tavoite oli nousta arvostetuksi mestariksi aateliston ja mesenaatien silmissä. Henkilökohtainen vuorovaikutus kirjeitse korostui, koska taideteosten ohella se oli ainoa vaikuttamiskeino. Omana elinaikanaan Leonardo da Vinci saavutti menestystä kommunikointitaidoillaan, lahjakkuudellaan ja taktiikoillaan. Seuraavat vuosisadat vakiinnuttivat hänen ylittämättömän maineensa.

rembrandtin henkilöbrändi

Rembrandt ja henkilöbrändin rakentaminen

Rembrandt (1606–1669) kuuluu kaikkien aikojen suurimpiin taitelijohin. Henkilöbrändääjänä Rembrandt oli tietoinen tavoitteen, roolin ja erottautumisen merkityksestä. Rembrandt sijoitti itsensä taidehistorian jatkumoon ja muokkasi taiteilijaidentiteettiään omakuviensa kautta. Hän henkilöbrändäsi itsensä menestyväksi tilaustöiden ja muotokuvien tekijäksi. Muista hollantilaisen taiteen kultakauden taitelijoista Rembrandt erottui monipuolisuudella ja ainutlaatuisella kyvyllään koskettaa katsojia visuaalisella tarinankerronnalla ».

Itsenäisenä taitelijana Rembrandtin oli löydettävä oman markkinarakonsa ja huolehdittava asiakasvirrasta. Motivaatiota ja henkilöbrändiään hän ylläpiti toimimalla arvojensa mukaisesti. Tähän kuului harjoittelu, kokeilu ja jatkuva etsiminen. Tutustuessaan ajan uusimpaan tekniikkaan, hän antoi panoksensa graafisten menetelmien kehittymiseen taidemuodoksi. Ammatillista kehittymistä edisti myös vuosikymmeniä kestänyt omien oppilaiden opettaminen.

Rembrandtin opetustyyli erosi merkittävästi ajan muiden taiteilijoiden työpajoissa omaksutuista toimintatavoista. Oppilaat eivät olleet pelkästään mestarin henkilökuntaa. Rembrandt käynnisti mielellään keskusteluja taiteesta ja rohkaisi oppilaitaan itsenäiseen ajatteluun kopioinnin sijaan. Niin ikään Rembrandtin omat teokset osoittivat hänen jatkuvaa tutkimusmatkaansa eri tyyleihin ja aiheisiin. Tutustu Rembrandtiin tarkemmin » hänen omakuvilleen omistetussa tekstissä.

Élisabeth Louise Vigée Le Brunin henkilöbrändi

Henkilöbrändäys elinehtona – Elisabeth Loise Vigee Le Brun

Élisabeth Louise Vigée Le Brun (1755–1842) niitti mainetta huolimatta siitä, että hän oli nuori naistaitelija kuninkaallisten taideakatemioiden hallitsemalla aikakaudella. Epätavalliseen asemaansa hän pääsi saatuaan 23-vuotiaana tehtäväkseen maalata kuningatar Marie-Antoinette. Nuori taitelija ja kuningatar ystävystyivät ja ensimmäinen työ Marie Antoinette in Court Dress » poiki sarjan uusia kuninkaallisia toimeksiantoja.

Élisabeth Louise Vigée Le Brun oppi maalaustekniikkaa isänsä ohjaamana, sillä tuolloin akateemista peruskoulutusta saivat vain miehet. Hovissa työskennellessään Vigée Le Brun oppi ymmärtämään oman kohderyhmänsä » tarpeet ja arvot. Taidolle löytyi käyttöä, kun Ranskan vallankumous pakotti taitelijan maanpakoon. Vigée Le Brun elätti perheensä toimimalla hovimaalarina menestyksekkäästi ympäri Eurooppaa. 

Rembrandtin esimerkkiä seuraten Vigée Le Brun edisti imagoaan lukuisilla omakuvillaan. Ajan muista muotokuvamaalareista hän erottui kyvyllään tuoda kuviinsa erityistä läheisyyden tunnetta. Kuin huomaamatta hän uudisti muotokuvausta irti akateemisen maalaustaiteen koulukunnasta. Eräs sääntöjä rikkova elementti oli hampaat paljastava hymy, joka ei kuulunut salonkikelpoisiin muotokuviin. Taiteilijan tiedetään kannustaneen mallejaan rentoutumaan nojaamalla esineisiin tuntikausia kestävän seisomisen sijaan. Hän myös rohkaisi mallejaan keskusteluun ja avoimet huulet kuuluvatkin hänen töidensä tunnusmerkkeihin.

Naisten ammatillisten roolien rajoitteista ja maanpakolaisuudesta huolimatta Élisabeth Louise Vigée Le Brun kehittyi yhdeksi aikansa taloudellisesti riippumattomimmista ja nykyaikaisimmista taiteilijoista. Blogissa pääset tutustumaan tarkemmin 1700-luvun rokokoon tyylisuuntaan ».

Henri de Toulouse-Lautrec henkilöbrändi

Tehokas henkilöbrändääjä Henri de Toulouse-Lautrec

Henri de Toulouse-Lautrec (1864–1901) tunnetaan vuosisadan vaihteen Pariisin yöelämän ikuistajana. Toulouse-Lautrec sai muodollisen koulutuksen, mutta hylkäsi akateemisen tyylin ja sen hyväksymät aihepiirit. Toulouse-Lautrec keräsi mainetta julisteillaan ja kuvituksillaan, joiden kautta hän välitti omaa arvolupaustaan boheemin Pariisin kuvaajana.

Toulouse-Lautrec otti haltuunsa uusia tekniikoita, metodeja ja medioita. Uuden litografiatekniikan avulla oli mahdollista painattaa tuhansia julisteita ja levittää niitä helposti ympäri Pariisia. Oli otettu askel kohti modernia mainontaa. 

Toulouse-Lautrecin unohtumattomat julisteet edistivät monien ajan artistien uraa ja julkkiskulttuurin syntyä. Psykologisesti tarkkana kuvaajana Toulouse-Lautrec kohdisti töissään päähuomion ainutlaatuiseen yksilöön ja tämän helposti tunnistettaviin ominaisuuksiin. Lue tässä blogissa lisää Henri de Toulouse-Lautrecin » elämästä ja urasta.

salvador dalia henkilöbrändi

Salvador Dali – henkilöbrändi vai taidesuunta?

Salvador Dali (1904-1989) on lähes synonyymi surrealismille. Taiteilijan henkilöbrändi sekoittuu vaivatta hänen edustamaansa taidesuuntaan. Unimaailman logiikasta inspiroitunut surrealismin brändilähettiläs ei tyytynyt tavanomaiseen. Dali rakensi henkilöbrändiään erilaisilla tempauksilla ja skandaaleilla. Käyttäytyminen ei sulje pois sitä, että Salvador Dalin teokset ovat suurelle yleisölle edelleen modernin taiteen tunnetuimpia. Sanotaan myös, ettei Dali tehnyt mitään, mitä ei Warhol tekisi myöhemmin.

Salvador Dalin henkilöbrändiin kuului uraauurtaava yhteistyö muiden alojen huippujen kanssa. Elsa Schiaparellin vuonna 1937 suunnittelemaa ikonista Lobster Dress mekkoa » koristi Dalin maalaama hummeri. Alfred Hitchcockin elokuvassa Noiduttu vuonna 1945 Dali suunnitteli surrealistisen unijakson. Vaikka molemmat suuret henkilöbrändääjät – Hitchcockin ja Dali – kärsivät studiojohtajien vaatimista leikkauksista, Dali pääsi esittelemään surrealistisia näkemyksiään suurelle yleisölle.

Dali-viikset olivat taitelijan tavaramerkki ja käsite tänäkin päivänä. Dali jopa julkaisi 1950-luvulla Philippe Halsmanin kanssa viiksistään kirjan ». Populaarikulttuurissa Dalin merkitys näkyy yhä lukuisina viittauksina. Dali on inspiroinut mm. The Doorsia ja Soundgardenin Black Hole Sun -musiikkivideon surrealistisia kuvia. Myös David Lynch on maininnut Dalin vaikutuksen omiin töihinsä.

Dali tiesi, että hyvä henkilöbrändi hyödyntää tarinankerrontaa ». Eräs Dalin kuuluisimmista tarinoista liittyy Camembert-juustoon. Dali kertoi, että hän sai inspiraation auringossa sulaneesta juustosta ja näin syntyi Muistin pysyvyys ». Työ on säilynyt yhtenä taidehistorian tunnetuimmista kuvista. Taiteilijana Dali ei koskaan lakannut rikkomasta rajojaan kokeilun ja esteettisen ilmaisun suhteen.

frida kahlon henkilöbrändi

Voimaannuttava henkilöbrändi – ikoninen Frida Kahlo

Frida Kahlon (1907–1954) maalauksista yli kolmannes oli omakuvia, joissa hän tarkasteli maailmaa omien kokemustensa kautta. Kahlon henkilöbrändi perustui henkilökohtaisiin arvoihin ja visioihin. Frida Kahlo tiesi kuka oli ja brändäsi itsensä vahvaksi, määrätietoiseksi ja itsenäiseksi naiseksi. Hänen ainutlaatuinen tyylinsä syntyi kivusta, intohimosta ja meksikolaisesta perinteestä. Heikkoutensa hän muutti vahvuudeksi.

Frida Kahlosta on historian tunnistettavampia taiteilijoita. Kahlon tavaramerkeiksi muodostuivat hänen omakuvistaan tutut vahvat kulmakarvat ja hiuksia koristavat kukkaseppeleet. Pukeutumisessaan hän suosi meksikolaisen perinteen mukaista värikästä pukeutumista

Henkilöbrändin ytimessä on rehellisyys ja uskollisuus omalle itselle. Fridan Kahlo on tästä erinomainen esimerkki. Raa’an rehellisissä ja henkilökohtaisissa maalauksissaan hän kuvasi elämänkamppailuaan erilaisissa rooleissa. Frida Kahlo on edelleen rajoja ylittävä esikuva, joka edustaa voimaantumista latinalaisen yhteisön lisäksi naisille ympäri maailman.

Minua luultiin surrealistiksi, mutta en ollut sellainen. En ole koskaan maalannut uniani. Olen maalannut todellisuuttani.

tove jansson ja henkilöbrändi

Tove Jansson ja henkilöbrändin uniikki arvolupaus

Muumit puhuttelevat japanilaisten lisäksi lapsia ja aikuisia kaikkialla maailmassa. Tove Jansson (1914–2001) oli työteliäs kuvataiteilija ja kirjailija, eikä halunnut jäädä tunnetuksi vain Muumihahmojen luojana. Janssonin henkilöbrändi ytimessä on kuitenkin Muumilaakson rakastettavat ja filosofiset tarinat.

Janssonin menestyksen takana oli määrätietoisuus elättää itsensä taitelijana ja uskollisuus omille arvoille. Taiteilijaidentiteettiään hän tutki Rembrandtin ja Kahlon tapaan omakuviensa kautta. Taiteilijaperheeseen syntyneenä Jansson ei koskaan edes harkinnut muuta kuin taitelijan ammattia. Hänellä oli kiinteä yhteys vanhempiinsa ja Janssonin fllosofia kumpusi pitkälti kodin perusturvasta. Toisaalta läsnä oli luovan elämän epävarmuus ja kaiken suhteellisuus. Ensimmäinen muumikirja syntyi keskelle sotaa. Tove Jansson arveli myöhemmin, että tarinoillaan hän etsi yhteyttä lapsuuden seikkailujen vapaisiin, mutta turvallisiin kesiin. Samalla hän näki kirjoittaneensa myös itsensä syrjäytetyksi ja pelokkaaksi tunteville lapsille. 

Tove Janssonin tie muumiuniversumin luojaksi ei ollut suoraviivainen. Sodan aikana Jansson sai ansiota ja mainetta julkisten tilojen seinämallauksilla ». Tarinallisten töiden aiheet tarjosivat katsojille pakoa ankarasta arjesta. Muumikirjen menestys aukesi kolmannella yrittämällä. Vuonna 1948 Suomessa ja Ruotsissa julkaistu Taikurin hattu oli Janssonin kirjallinen läpimurto, joka käännettiin nopeasti myös englanniksi. Tove Jansson piirsi Muumi-sarjakuvia suomalaisiin ja ulkomaisiin lehtiin vuosina 1947–1961 ja työtä jatkoi hänen veljensä Lars Jansson. Muumikirjoja Tove Jansson kirjoitti ja kuvitti toistakymmentä. 

Sittemmin Muumeista on julkaistu postimerkkejä, tehty näytelmiä, piirrossarjoja sekä rakennettu museo ja teemapuisto. Tovesta itsestään tehtiin vuonna 2020 Turussa kuvattu menestyselokuva ». Tänä päivänä Tove Janssonin nimi on Janssonin perikunnan rekisteröimä tavaramerkki, jonka kantavana voimana on Tove Janssonin vahva henkilöbrändi.

touko laaksosen henkilöbrändi

Touko Laaksosen henkilöbrändi nimeltä Tom of Finland

Tove Jansson ei ollut ainoa kansainvälisesti menestynyt, oman universuminsa kautta henkilöbrändinsä luonut suomalaistaiteilija. Myös Touko Laaksosen (1920–1991) henkilöbrändi kasvoi ilmiöstä, joka vahvistui lähes fanikultuuriksi. Hän löysi vaikeassa historian vaiheessa oman toiminta-alueensa kuten Vigee-Lebrun, tuli tunnetuksi marginaaliryhmien kuvaajana kuten Toulouse-Lautrec ja oli töidensä kohderyhmälle voimaannuttava kuten Kahlo.

Pseudonyyminä kuvittaneet Laaksosen henkilöbrändi rakentui fiktiiviseen maailmaan, jonka vaikutukset ulottuivat todellisen maailman kulttuuriseen vapautumiseen. Laaksosen tyylitellyt homoeroottiset kuvitukset haastoivat perinteiset stereotypiat homomiehistä. Jatkosodan luutnantti, mainospiirtäjä ja homoerottiisen taiteen pioneeri teki kuvituksiaan aikana, jolloin homous oli rikos. Heikoista toimintaedellytyksistä huolimatta Laaksonen brändäsi itsensä homokulttuurin maskuliinisten arkkityyppien isäksi. Viittauksia Laaksosen töihin löytyy kaikkialta popkulttuurista muodista lähtien. Tom of Finland -vaikutteita on ottanut niin Freddie Mercury kuin Jean Paul Gautier.

Postin vuonna 2014 julkaiseman Tom of Finland -postimerkkisarjan sanotaan olleen Suomen historian suosituin. Julkaisu sai enemmän kansainvälistä huomioita », kuin mikään muu postimerkki aikaisemmin. Niin ikään nyky-yleisölle Tom of Finland edustaa suvaitsevuuden ja keskinäisen kunnioituksen arvoja.

andy warholin henkilöbrändi

Ylittämätön esimerkki: Andy Warholin henkilöbrändi

Andy Warhol (1928-1987) oli taiteilija ja yrittäjä, joka tunnetaan taidehistorian tietoisimpana henkilöbrändin rakentajana. Pop-taiteen olemuksen sisäistänyt Warhol ei pelkästään hämärtänyt kaupallisuuden ja taiteen rajoja, vaan käytti niitä myös oman henkilöbrändinsä rakentamiseen. Warhol edusti yhtä sujuvasti taidemaailmaa kuin kehitti yrittäjämäistä taiteen tekemistä. 

Taidekauppiaisiin ja yleisöön Andy Warhol vetosi julkisuuskuvallaan. Hänet tunnettiin omalaatuisena persoonana, jota korosti erikoinen käyttäytyminen julkisissa tilanteissa. Taitelijaimagon ulkoisiin tuntomerkkeihin kuului hopeavärisen peruukki. Imagoon kuului myös julkkispiirit ja taitelijayhteisö, jonka kohtauspaikaksi Warhol rakennutti studio- ja toimistotila Factoryn ». Elämään on jäänyt Warholin profetia vuodelta 1968, jolla on usein viitattu myöhempien aikojen tosi-TV- ja tubettaja-julkkiksiin:

In the future everyone will be world-famous for 15 minutes.

1950-luvulla mainospiirtäjänä uransa aloittanut Warhol löysi pop-taiteen 1960-luvun alussa. Hän jätti taiteellisista kokeiluistaan pois sarjakuva-aiheet, kun Roy Lichtenstein alkoi saada mainetta sarjakuva-aiheisella pop-taiteella ». Warhol löysi omimmat aiheensa kulutushyödykkeistä ja pop-kulttuurin ikoneista. Silkkipainotekniikan avulla hän pystyi luomaan suuria määriä julisteita. Monipuolisesti eri taiteenaloilla työkennellyt Warhol ehti tuottaa satoja kokeellisia elokuvia, Interview Magazine -lehden ja aloittaa jopa oman televisio-ohjelman. Warhol edelläkävijyys ennakoi osaltaan nykypäivän yhä monimuotoisempaa taidekenttää.

banksyn henkilöbrändäys

Banksy – henkilöbrändin luominen mysteeristä

Henkilöbrändi nimeltä Banksy poikkeaa muista edellä kuvatuista taitelijabrändeistä. Banksy (s. 1974 tai 1978) on graffititaiteilija ja poliittinen aktivisti, yhtä aikaa maailmankuulu ja tuntematon. Näkyvyyttä janoavassa ajassa Banksy on valinnut erottautumistekijäkseen anonymiteetin. Ristiriitainen lähestymistapa perinteiseen brändäykseen on osoittautunut toimivaksi. Banksyn ura on jatkunut yli 20 vuotta, hän on noussut maailmanlaajuiseksi ilmiöksi ja yhdeksi Instragramin suurimmista taide-alan vaikuttajista.

Kuten perinteisissä henkilöbrändeissä, myös Banksyn identiteetti on brändin kulmakivi. Erottuvan läsnäolon sijaan Banksyn näkymättömyys ja arvoituksellisuus ruokkivat uteliaisuutta. Voidaan arvailla, että todellisen henkilöllisyyden salaaminen on markkinointitaktiikka, taitava strategia, jolla ylläpidetään kiinnostusta ja nostetaan taiteen arvoa. Tai kysessä onkin kannanotto julkkiskulttuurin hylkäämiseksi, huomion kiinnittämiseksi teokseen ja sen viestiin.

Banksyn teokset ovat tunnistettavien tarinoiden sarja, jotka saavat yleisön sitoutumaan ja odottamaan jatkoa. Henkilöbrändäys ei ehkä vaadi tunnettuja kasvoja, mutta se vaatii aitoutta ja tarinankerronnan hallintaa. Nykyteknologian alustoilla elämysnälkäinen yleisö pääse seuraamaan teoksesta toiseen jatkuvia tarinoita. Banksy on onnistunut uudelleen määrittelemään henkilöbrändäyksen, rikastauttamaan brändikokemusten luomista ja uudistamaan koko taidekenttää.

Bränditarinat » eivät lopu tähän. Löydät sivustolta runsaasti lisää brändiaiheista sisältöä, jolla eri alojen ammattilaiset voivat räätälöidä oman brändinsä kohdeyleisönsä mukaan: #kohderyhmä #brändi #bränditarina #brändimarkkinointi.

Saattaisit pitää myös näistä:

Videomainonta on tehokas väline, joka rakentaa brändiä ja kasvattaa yrityksen tunnettuutta. Tutustu videomainonnan valtteihin tarina kerrallaan.

Pariisin myytti kiteytyy Henri de Toulouse-Lautrecin julistetaiteessa. Lue tarina vuosituhannen vaihteen Pariisin ja Montmartren ikuistajasta.

Tizian Tizian kestää aikaa Tizian oli täysrenessanssin kuuluisimpia ja arvostetuimpia maalareita jo omana elinaikanaan. Sanonta Taide pitkä, elämä lyhyt ei päde häneen: Tizianin …