videomainonta rakentaa brändiä kuvan kautta

Videomainonta

Videomainonta rakentaa brändiä

Kun videomainonta rakentaa brändiä

Videomainonta rakentaa brändiä kattamalla sekä lyhyt- että pitkäkestoisen markkinoinnin. Asiakkaita ei saa kuuntelemaan huutamalla kovaa. Sen sijaan on mahdollista, että tarinaa kertova videomainonta rakentaa brändiä jopa ilmiöksi saakka.

Marketing is no longer about the stuff that you make, but the stories you tell.
– Seth Godin, modernin markkinoinnin kummisetä

Tässä blogissa brändin rakentaminen, visuaalinen tarinankerronta ja markkinointi ovat keskeisiä teemoja. Nyt tutustutaan siihen, kuinka videomainonta rakentaa brändiä ja nostetaan esiin hyviä esimerkkejä.

Videomainonnan haasteet ja mahdollisuudet

Suomessa panostetaan digitaalisen videoon ja uskotaan sen kasvuun sekä verkossa että ulkomainonnassa. Ja miksipä ei: tutkimusten mukaan investoinnit videomainontaan tuottavat muita mediamuotoja paremmin. IAB Finlandin markkinointipäättäjille tekemän kyselyn » tulokset vuonna 2020 antoivat kiinnostavaa tietoa mainonnan suunnittelusta. Mainonnan tekijät tunnistavat, että videomainonta rakentaa brändiä ja tunnettuutta, mutta ostoaikeiden luonnissa videomainonta on edelleen alihyödynnettyä.

 

Videomainonnan mittaaminen koetaan haastavaksi, sillä huomioarvoa ja brändimielikuvaa ei voi mitata klikkien määrällä. Osuvampia tavoitteita voi asettaa vaikuttavuudelle, kuten esimerkiksi sillä, millaisia katseluprosentteja ja katseluaikoja video saa. Eikä pidä unohtaa, että myös muistijälki aikaansaa klikkauksia.

Tehokas videomainonta rakentaa brändiä kanavalta toiselle

Videomainonnan katsauksessa nousi esiin se, että  Suomessa tehdään hyvää videomainontaa, mutta markkinointiosaaminen » jää tuotanto-osaamisen jalkoihin. Aina ei ymmärretä, että perinteisen TV-spotin lainalaisuudet poikkeavat YouTuben tai somen tarpeista. Televisiolähtökulman ei tarvitse nähdä ongelmana. Pienellä muokkausella samaa materiaalia voi hyödyntää  useammissa kanavissa. Kun videotuotantoa ei rakenneta kanava kerrallaan, siitä saadaan irti enemmän. Mobiilissa toimivat someklipit on helppo leikata täyspitkästä videosta.

Videomainonta on voimakas monitoimityökalu

Oikea videosisältö oikealla kanavalla

Tämän päivän mediaympäristössä videomainonnan keinovalikoima on loputon ja eri kanavien roolit vaihtelevat. Kun omat markkinointitavoitteet kirkastuvat, myös vaihtoehdot rajautuvat. Onko tarkoitus, että videomainonta rakentaa brändiä, vai haetaanko kampanjalla nopeaa konversiota? Rakennetaanko brändimielikuvaa sisällönkulutuksessa vai esitetäänkö videota nopeatempoisessa ympäristössä tarjous edellä? Videon sisältö ja tavoitteet ohjaavat kanavavalintaa ja jakelumuotoja. Tärkeintä on huomata, että videosisällöt kannattaa viimeistään nyt sisällyttää yrityksen viestintästrategiaan ».

Videomainonta rakentaa brändiä tarina kerrallaan

Videomainonta rakentaa brändiä tehokkaimmin silloin, kun se nojaa omiin vahvuuksiinsa ja hyvään suunnitteluun. Videomainontannan valtteja ovat tarinallisuus ja tunteisiin vaikuttaminen. Kun tarinat kerrotaan videolla, ne jäävät mieleen, sitouttavat ja vaikuttavat. 

 • Videomainonta rakentaa brändiä tarinan keinoin

  Tarinalliset sisällöt ja visuaalinen tarinankerronta ovat markkinoinnin trendi, mutta myös tehokas työkalu markkinoinnin suunnittelijalle. Tutustu visuaalisen tarinankerronnan mestareihin!

 • Tunnevaikuttaminen

  Tunteisiin vaikuttaminen ja tarinankerronta ovat yhtä. Hyvä tarina muistetaan pitkään ja visuaalinen tarinankertoja tuntee vaikuttamisen keinot. Lue lisää liikuvan kuvan voimasta ja tunnevaikuttamisesta!

 • Sisältöstrategia

  Onnistunut videomainonta vaatii rinnalleen sisältösuunnittelua, oikeat kanavat, tulosten seurannan ja laiteoptimoinnin. Millaisilla stategiapäätöksilla tärkeimpiä viestejä edistetään? Kuinka monikanavaisuutta toteutetaan?

 • Arvon tuottaminen

  Kun mainonta ymmärretään palveluna, katsojille osataan suunnitella sisältöä, jolla on heille aidosti merkitystä. Tutustu asiakaskeskeiseen suunnitteluun ja neljän kohdan konseptiin asiakasarvon tuottamisesta!

Mainonnan ja kerronnan keinot

Markkinointi on tuottavinta silloin, kun se on rajattu oikealle yleisölle juuri sitä kiinnostavalla sisällöllä. Mitä, missä, kenelle ja millä tavoitteilla? Lähtökohtana on tärkeimmän kohderyhmän tunnistaminen, erottautuminen ja kohderyhmälle sopivien sisältöjen suunnitteleminen.

 • YouTube

  YouTube on keskittyneen videonkatselun ja pienempienkin videotuotantojen kanava. Edelläkävijänä alusta on joutunut kehittämään palveluaan jatkuvasti muun muassa bränditurvallisempaan suuntaan. Tutustu YouTuben tarinaan ja alustan historiaan!

 • Sisällöntuotanto

  Sisällöntuotanto on ratkaisevassa roolissa niin verkkosivujen kuin videoklippienkin suunnittelussa. Tutustu käsikirjoittamisen viiteen tärkeään työvaiheeseen.

 • Ostajapersoonat

  Videomainonta rakentaa brändiä ja brändin rakentaminen syntyy asiakasymmärryksestä. Kuinka tavoitat omat kohderyhmäsi, mitä kanavia he käyttävät ja millaista sisältöä he kuluttavat? Tutustu asiakaspersooniin!

 • Brändin markkinointi

  Brändin rakentaminen nousee tarinasta ja siitä kuinka brändin tarinaa osataan jakaa yleisölle. Lue lisää brändimarkkinoinnin historiasta ja keinoista ennen ja nyt!

Videomainonta rakentaa brändiä visuaalisin viestein

Videotarinoiden tyylejä löytyy perinteisestä kerronnasta pirstaleisiin heittoihin. Videomainonnan peruselementti on kuva. Muodosta riippumatta tehokas kuvasuunnittelu hyödyntää selkeitä värejä, kuvia, tekstejä sekä symboleja. Lue lisää visuaalisesta suunnittelusta:

 • Erottuva kuvallinen suunnittelu

  Erottuva visuaalinen suunnittelu ratkaisee nopeatempoisessa katseluympäristössä. Visuaalisuus mobiilissa vaatii selkeyttä ja nopeutta. Katso suunnitteluvinkkejä vallattomasta pop-taiteesta!

 • Värit visuaalisessa suunnittelussa

  Millaisia tunnevaikutuksia on väreillä ja kuinka niitä voi hyödyntää visuaalisella suunnittelussa? Tutustu blogitekstissä tarkemmin Wes Andersonin lämpimään keltaiseen!

Kuinka videomainonta rakentaa brändiä – katso esimerkit

Parhaat bränditarinat » kestävät kulutusta ja rakentavat brändiä » visuaalisin keinoin. Alla esimerkkejä tunteita herättävistä ja mieleen painuvista brändivideoista.
 • Aku Ankka brändin salaisuus

  Suomalaisen Aku Ankan brändi on tuttu, mutta brändin rakennus jatkuu sukupolvelta toiselle. Akun Ankka taitaa monikanavaisen viestinnän ja videomainos Ankan ja pojat tarinasta koskettaa edelleen.

 • Kahvibrändit muistetaan

  Yhtä varmasti kuin kahvi kuuluu suomalaiseen pöytään, suomalaisten mainoselokuvien klassikoihin kuuluvat kahvibrändit. Tutustu uudempiin ja vanhempiin kahvisekoituksiin!

 • Brändihahmojen tarinat

  Muuttuvat kuluttajatrendit tuovat haasteita perinteisille brändeille. Moni tuttu brändihahmo on saanut väistyä sivuun tai muuttua ajan mukana.. Tutustu yhden tutun brändihahmon päivitykseen bränditarinan keinoin!

 • Brändien vastuullisuus

  Avoin ja vastuullinen viestintä ovat osa brändityötä. Kysymys ei ole pelkästään brändilupauksista vaan myös brändien turvallisuudesta. Lue lisää vastuullisesta brändiviestinnästä ja brändisuhteen ylläpitodosta.

Videomainonnan suunnittelu

Videomainonta on oivallinen tapa vahvistaa brändi-identiteettiä. Seuraavassa blogitekstissä tutustumme lähemmin mainosvideon anatomiaan. Katso tapausesimerkki siitä, kuinka rakennetaan kelpo mainosvideo! »

Saattaisit pitää myös näistä:

Kuinka eri taiteilijat ovat rakentaneet henkilöbrändiään ja millainen on hyvä henkilöbrändi? Tutustu taitelijaesimerkkeihin!

Tekoäly vaatii graafisilta suunnittelijoilta sopeutumista ja omien rajojen venyttämistä. Vastiineeksi tekoäly tarjoaa inspiraatiota ja virtaviivaisempia prosesseja.

Infograafi on oikopolku tiedon äärelle. Monia asioita on vaikea ymmärtää ja vielä vaikeampi selittää. Katso kuinka syntyy hyvä infograafi.