videomainonta rakentaa brändiä kuvan kautta

Videomainonta

Videomainonta rakentaa brändiä

Kun videomainonta rakentaa brändiä

Marketing is no longer about the stuff that you make, but the stories you tell.
– Seth Godin, modernin markkinoinnin kummisetä

Näin ohjelmistoyritys Elementor esitteli  viisivuotisjuhliensa webinaarivieraan Seth Godinin. Kummisedän vakuuttelua ei ole tyhjää puhetta. Videomainonta rakentaa brändiä ja tuottaa tuloksia kattamalla sekä lyhyt- että pitkäkestoisen markkinoinnin. Nykypäivän brändit eivät tavoita asiakkaita huutamalla lujaa. Sen sijaan tarinaa kertova videomainonta saattaa rakentaa brändiä jopa ilmiöksi asti. 

Tässä blogissa brändirakennus, visuaalinen tarinankerronta ja markkinointi ovat nousseet kestoteemoiksi. Millaisia esimerkkejä löytyy hyvästä tarinankerronnasta, videomainonnasta ja markkinoinnista? Millä keinoilla videomainonta rakentaa brändiä?

Videomainonnan haasteet ja mahdollisuudet

Digitaalisen videoon panostetaan myös Suomessa ja sen kasvuun uskotaan sekä verkossa että ulkomainonnassa. Ja miksipä ei: tutkimusten mukaan investoinnit videomainontaan tuottavat muita mediamuotoja paremmin. IAB Finland on tutkinut aihetta tarkemmin markkinointipäättäjille tekemänsä kyselyssä ». Tulokset olivat kiinnostavia erityisesti mainonnan suunnittelun osalta. Mainonnan tekijät tunnistavat, että videomainonta rakentaa brändiä ja tunnettuutta, mutta ostoaikeiden luonnissa se on vielä alihyödynnytty. Videomainonnan mittaaminen on usein  haastavaa, sillä huomioarvoa ja brändimielikuvaa ei voi lukea klikkauksien määrästä. Osuvampia tavoitteita voi asettaa vaikuttavuudelle. Millaisia katseluprosentteja ja katseluaikoja videosi saa? Eikä pidä unohtaa, että  myös muistijälki aikaansaa klikkauksia.

Tehokas videomainonta rakentaa brändiä sisältö edellä

Jos summaa IAB:n videomainonnan katsauksen voi huomata, että  Suomessa tehdään hyvää videomainontaa, mutta markkinointiosaaminen » jää tuotanto-osaamisen jalkoihin. Aina ei ymmärretä, että perinteisen TV-spotin lainalaisuudet YouTubessa tai somessa ovat hieman erilaisia. Televisiolähtökulman ei silti tarvitse olla ongelma: vähän muokattuna saman materiaalin voi virittää useampiin kanaviin ja laitteisiin. Kun videotuotantoa ei tehdä kanava kerrallaan, siitä saadaan myös enemmän irti. Mobiilissa toimivat someklipit on helppo leikata täyspitkästä videosta.

Videomainonta on voimakas monitoimityökalu

Oikea videosisältö oikealla kanavalla

Nykyisessä mediaympäristössä videomainonnan keinovalikoima on loputon ja eri kanavilla on oma roolinsa. Kun omat markkinointitavoitteet kirkastuvat, myös vaihtoehdot rajautuvat. Onko tarkoitus, että videomainonta rakentaa brändiä, vai haetaanko kampanjalla nopeaa konversiota? Rakennetaanko brändimielikuvaa keskittyneessä sisällönkulutuksessa vai pyöriikö video tarjous edellä nopeatempoisessa ympäristössä. Määrääviä tekijöitä ovat sisältö ja tavoitteet.

Videomainonta brändin rakentamisessa

Videomainonta rakentaa brändiä tehokkaimmin silloin, kun se nojaa omiin vahvuuksiinsa ja hyvään suunnitteluun. Videomainontannan valtteja ovat tarinallisuus ja tunteisiin vaikuttaminen. Kun tarinat kerrotaan videolla, ne jäävät mieleen, sitouttavat ja vaikuttavat. 

 • Videomainonta rakentaa brändiä tarinan keinoin

  Tarinalliset sisällöt ja visuaalinen tarinan kerronta ovat tätä päivää, mutta myös tehokkain viestintämuoto markkinoinnin suunnittelijoille. Tutustu visuaalisen tarinankerronnan mestareihin!

 • Tunnevaikuttaminen

  Tunteisiin vaikuttaminen ja tarinankerronta ovat yhtä. Hyvä tarina muistetaan pitkään ja visuaalinen tarinankertoja tuntee vaikuttamisen keinot. Lue lisää liikuvan kuvan voimasta ja tunnevaikuttamisesta!

 • Sisältöstrategia

  Onnistunut videomainonta vaatii myös sisältösuunnittelua, oikeat kanavat, tulosten seurannan ja laiteoptimoinnin. Millaisilla stategiapäätöksilla tärkeimpiä viestejä edistetään? Kuinka monikanavaisuutta toteutetaan?

 • Arvon tuottaminen

  Kun mainonta ymmärretään palveluna, katsojille osataan suunnitella sisältöä, jolla on heille merkitystä. Tutustu asiakaskeskeiseen suunnitteluun ja neljän kohdan konseptiin asiakasarvon tuottamisesta!

Mainonnan ja kerronnan keinot

Markkinointi on tehokkainta silloin, kun se on osattu rajata oikealle yleisölle juuri sitä kiinnostavalla sisällöllä. Mitä, missä, kenelle ja millä tavoitteilla? Lähtökohtana on tärkeimmän kohderyhmän tunnistaminen, siinä ryhmässä erottuminen ja sille sopivien sisältöjen suunnitteleminen.

 • YouTube

  YouTube on keskittyneen videonkatselun ja pienempienkin videotuotantojen kanava. Edelläkävijänä alusta on joutunut kehittämään palveluaan bränditurvallisempaan suuntaan. Tutustu YouTuben 15 vuotiseen historiaan!

 • Sisällöntuotanto

  Sisällöntuotanto on ratkaisevassa roolissa niin verkkosivujen kuin videoklippienkin suunnittelussa. Tutustu käsikirjoittamisen viiteen eri työvaiheeseen.

 • Ostajapersoonat

  Videomainonta rakentaa brändiä ja brändin rakentaminen syntyy asiakasymmärryksestä. Kuinka tavoitat omat kohderyhmäsi, mitä kanavia he käyttävät ja millaista sisältöä he kuluttavat? Tutustu asiakaspersooniin!

 • Brändin markkinointi

  Brändin rakentaminen nousee tarinasta ja siitä kuinka bränditarina osataan kertoa. Lue lisää brändimarkkinoinnin historiasta ja keinoista ennen ja nyt!

Videomainonta rakentaa brändiä visuaalisin viestein

Videotarinoiden tyylejä löytyy perinteisestä kerronnasta pirstaleisiin heittoihin. Videomainonnan peruselementti on kuva ja muodosta riippumatta tehokas kuvasuunnittelu hyödyntää selkeitä värejä, kuvia, tekstejä sekä symboleja. Lue lisää visuaalisesta suunnittelusta:

 • Erottuva kuvallinen suunnittelu

  Erottuva visuaalinen suunnittelu ratkaisee etenkin nopeatempoisessa katseluympäristössä. Visuaalisuus mobiilissa vaatii selkeyttä ja nopeutta. Katso vinkkejä vallattomasta pop-taiteesta!

 • Värit visuaalisessa suunnittelussa

  Millaisia tunnevaikutuksia on väreillä ja kuinka niitä käytetään visuaalisella suunnittelussa? Tutustu mm. Wes Andersonin lämpimään keltaiseen!

Kuinka videomainonta rakentaa brändiä – katso esimerkit

Parhaat bränditarinat » kestävät kulutusta ja rakentavat brändiä » visuaalisin keinoin. Alla esimerkkejä tunteita herättävistä ja mieleen painuvista brändivideoista.

 • Aku Ankka brändin salaisuus

  Suomalaisen Aku Ankan brändi on tuttu, mutta brändin rakennus jatkuu sukupolvelta toiselle. Akun Ankka taitaa monikanavaisen viestinnän ja videomainos Ankan ja pojat tarinasta koskettaa edelleen.

 • Kahvibrändit muistetaan

  Yhtä varmasti kuin kahvi kuuluu suomalaiseen pöytään, suomalaisten mainoselokuvien eliittiin kuuluvat kahvibrändien videot. Tutustu klassikoihin ja uuden ajan brändivideoihin!

 • Brändihahmojen tarinat

  Muuttuvat kuluttajatrendit ovat olleet tuulinen paikka usealla perinteiselle brändille. Muutoksessa moni tuttu brändihahmo on saanut väistyä sivuun. Tutustu yhden brändihahmon päivitykseen bränditarinan keinoin!

 • Brändien vastuullisuus

  Brändisuhteen kehittämien ja ylläpito on osa brändäystä. Vastuullisuus ja avoimuus viestinnässä ovat tätä päivää. Kysymys ei ole pelkästään brändilupauksista vaan myös brändien turvallisuudesta. Lue lisää vastuullisesta brändiviestinnästä!

Videomainonnan suunnittelu

Esimerkkejä videomainonnasta brändi-identiteetin vahvistajana löytyy useita. Aihe jatkuukin seuraavassa blogissa ja ensi kuussa pohdimme lähemmin mainosvideon anatomiaa. Katso kuinka syntyy kelpo mainosvideo ja tutustu hyvään esimerkkiin! »