tehokas oppiminen visuaalisin keinoin marjutus milano

Tehokas oppiminen

Tehokas Oppiminen

Kuvien avulla muistat enemmän!

Tehokas oppiminen on tutkitusti helpompaa kuvien avulla. Aivan kuin kuvalliset viestit olisivat aivoillemme niitä kaikkein kevyimpiä tiedostoja, jotka liikkuvat liukkaasti ja tallentuvat lähes itsestään. Itsekin suosin YouTubea aina kun tarvitsen apua jonkin asian suorittamiseen ja muistiinpanoja kerään visuaalisille alustoille. En jää mieltymysteni kanssa yksin. Sanotaan, että meitä visuaalisia oppijoita on väestöstä 65%. Tehokas oppiminen on yhteydessä nopeuteen. Ihmisaivot vastaanottavat kuvallisia viestejä käsittämättömän vauhdikkaasti. eLearnign Industyn » artikkelissa julkaistut tilastot kuvaavat aivojemme tapaa toimia:

  • 90% kaikesta aivojemme käsittelemästä tiedosta on visuaalista.
  • Aivomme rekisteröivät nekin kuvat, jotka näemme vilahtavan vain 13 millisekunnin ajan.
  • Käsittelemme visuaalista tietoa 60 000 kertaa nopeammin kuin tekstiä.
  • Ihmisen silmät kykenevät rekisteröimään jopa 36 000 visuaalista viestiä tunnissa.

 

Käsittelemme visuaalisia viestejä ja tunteita samassa osassa aivoja. Näin niillä on selkeä yhteys ja yhdessä ne muodostavat sen, mitä me kutsumme muistoiksi. Vahvat kielikuvat ja visualisointi vaikuttavat voimakkaasti ja jättävät pysyvän muistijäljen. Työkalu on niin mahtava, että siitä saa virtaa sekä tehokas oppiminen että markkinoinnin visuaalinen vaikuttaminen ». Värien ja muotojen käytöllä on tärkeä rooli visuaalisessa suunnittelussa ». Lue lisää siitä, kuinka värillä on väliä » ja miksi typografia on osa viestintää ».

tehokas oppiminen piirtämällä ©Marju Aavikko

Tehokas oppiminen onnistuu kynä kauniisti kädessä.

Mitä sinulle on tehokas oppiminen?

Oletko sinäkin visuaalinen oppija? Koska visuaalinen oppija näkee kokemuksensa kuvina, hän käyttää niiden kertomiseen runsaasti näkemiseen liittyviä ilmaisuja ja puhuessaan käyttää käsiään ”piirtämällä ilmaan”. Näetkö jo mitä tarkoitan, tarkennanko lisää?

 

Tunnistan itseni siitä, että työpöytäni pitää olla järjestyksessä, vaikkei ajatukseni olisikaan. Pidän luentomateriaalia ilman kuvia heikkona ja mikäli mahdollista, keskustellessa on ylläpidettävä katsekatsekontaktia. Visuaalisen oppijan tunnusmerkit » osuvat vaivatta maaliin. Vaikka lokeroinnilla on taipumus vetää mutkat suoriksi, et voi erehtyä asiasta, jos löydät itsestäsi visuaalisen oppijan.

Videoformaatti opettaa ja viihdyttää

YouTube on meistä varsin monelle usein mieluisin ja toimivin tapa hakea lisätietoa uusista asioista. Videomuotoinen sisältö on parhaimmillaan tietopitoista, mutta samalla viihdyttävää ja inspiroivaa. Asia on pantu merkille ja väitteen pohjaksi löytyy runsaasti tutkittua tietoa. Dreamgrow.com » kertoo, että vuonna 2019 nettiä dominoi video ja suuntaus näkyy yhä kasvavana sosiaalisen median videon käyttönä. Video maistuu kuluttajille, koska sen seuraaminen on hyvin helppoa. Tutustu tarkemmin sisältömarkkinointiin », siihen miksi YouTubesta tuli niin suosittu » sekä koosteeseen videomainonnan keinoista »

 

Aiheeseen liittyen löydät alta YouTuben kuvalliseen tiiseriin kirjasta Ketterä Oppiminen. Tehokas oppiminen ei ole pelkästään taitolaji, vaan vaatii myös kehittämistä:

Tehokas oppiminen vaatii ketteriä eväitä.

Visuaalinen viestintä pähkinänkuoressa

Visuaalisessa viestinnässä on kysymys kerronnasta visuaalisen sisällön kautta. Sen tuloksena on joko koukuttavaa visuaalista tarinankerrontaa » tai visualisoitua tietoa helposti omaksuttavassa muodossa. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat mm. infograafit, joista löytyy esimerkki edellisessä blogin kissaleffojen » esittelystä. Miellekartat tai mindmapit voivat puolestaan jäsentää laajempia kokonaisuuksia kuten web-suunnittelu » tai arvontuottaanlyysi ». Tutustu lisää mm. rautalankamalleihin sisältösuunnittelun » yhteydessä.

 

Mitä on visuaalinen tarinankerronta?

Visuaalinen tarinankerronta esittää katsojalleen kokonaisen tarinan, joka sisältää alun, keskikohdan ja lopun. Brändit hyödyntävät usein visuaalista tarinankerrontaa mm. omissa bränditarinoissaan. Aiheesta lisää ja perusteellisemmin löydät brändimarkkinointi » -tekstissä.

 

Mitä on tiedon visualisointi?

Tiedon visualisointi jakaa tiedon visuaalisessa muodossa. Se ei tee sisällöstä omia johtopäätöksiä, vaan antaa lukijan tehdä ne itse. Tiedon visualisointi esittää tiedon graafisesti tehokkaassa muodossa, jossa tärkeää roolia esittää myös symbolit » ja värien käyttö. Tarvittaessa mukana voi olla selittävä teksti, johon kuitenkaan ei tarvitse tukeutua. Kuvat puhuvat puolestaan. Lue lisää värien käytöstä ».

Visuaalisen ajattelun voima

Tehokas oppiminen tiedon visualisoinnin avulla auttaa myös käsitteiden avaamisessa. Miten kuvaisit visuaalista ajattelua? Lontoossa sijaitseva Scriberia » osaa antaa tähän vastauksen. Se on esimerkki yrityksestä, joka auttaa asiakkaitaan ajattelemaan, työskentelemään ja viestimään visuaalisessa maailmassa. Scriberiassa ajatellaan visuaalisesti ja uskotaan kuvan voimaan. Sen palkittu tiimi tekee vaikeaselkoisesta ymmärrettävää ja auttaa löytämään ratkaisuja. Näin toimii visuaalinen ajattelu:

  • Aivomme käsittelevät kuvallista tietoa kuten esim. karttoja, logoja tai ohjeistuksia tuhansia kertoja päivässä.
  • Monille meistä on myös luonnollista tarttua kynään miettiessämme monimutkaisia asioita, jotka haluamme ilmaista omalla tavallamme.
  • Kuvittamalla abstrakti saa näkyvän muodon, tärkeät asiat jäävät paremmin mieleen ja monimutkaiset aiheet muuttuvat helpommin ymmärrettäviksi. Kuvissa on voimaa.
  • Kun ajatukset siirretään yksinkertaisen piirustuksen muotoon, ne saavat selkeyttä ja oikean suunnan. Kuvat vaativat rajaamaan pois vähemmän tärkeät asiat ja keskittymään olennaiseen.
  • Kuvittaminen auttaa näkemän ideat uudesta kulmasta ja jakamaan tietoa eteenpäin.

Visuaalinen ajattelu visuaalisesti esitettynä.

Hallittu ylikuormitus

Olemme kaikki ylikuormitettuja loputtoman tarpeellisen tai tarpeettoman tiedon virrassa. Tämä aiheuttaa meissä paineita, stressiä ja riittämättömyyden tunnetta. Se estää meitä näkemästä kirkkaasti ja saa meidät toimimaan tehottomasti. Ehkäpä vähintään ammatillisissa yhteyksissä meidän pitäisi malttaa jakaa vain merkityksellistä tietoa?

 

Eräs lähestymistapa aiheeseen on mm. Ruohonjuuri-blogissa esitelty digipaasto » (digital detox). Digipaasto toimii varmasti yhtä puhdistavasti kuin perinteinenkin paasto. Paastolle ei silti ryhdytä tiukan treenin aikana. Opiskelevalle ihmisille digipaasto jättää melko tyhjät kädet ja aikahypyn vuosikymmenillä ajassa taaksepäin. Tästä huolimatta digipaaston tyyppiset ratkaisut ovat nouseva trendi, sillä verkon käyttäjät alkavat vaatia vapautta myös ajankäytön hallinnassa. Tutustu siihen, millä tavoin myös podcastit voivat tukea oppimista » ja helpottaa ajankäytön ongelmia.

Tehokas oppiminen visuaalisin keinoin

Visuaalinen ajattelu antaa keinoja ylikuormituksen vähentämiseen. Angelika Skotnicka avaa aihetta TEDx Talkissa » . Angelika on ammatiltaan englannin kielen opettaja ja monipuolinen kouluttaja. Työssään hän käyttää  visuaalista fasilitointia, tarkemmin sanoen livekuvitusta, graphic recording ». Suomessa livekuvitusta toteuttaa mm. LindaSaukko-Rauta »

 

Angelikalla jakaa myönteisiä kokemuksia livekuvituksesta kielten opetuksen käytössä. Mentaalinen tarina aivoissa auttaa rakentamaan laajempaa kuvaa esitetystä aiheesta. Opetustilanteissa Angelika reagoi oppilaiden vastauksiin kuvituksen keinoin. Metodi selkeyttää oppilaiden ajattelua ja kykyä vastaanottaa tietoa. Se edistää kielikuvien ymmärtämistä ja luomista. Livekuvitustilanne vaatii oppilailta keskittymistä, sillä opetuksessa on oleellista aktiivinen kuuntelu. Kuvittaminen auttaa oppilaita myös työstämään ideoitaan monipuolisemmin.

Visuaalinen ajattelu kuuluu kaikille

Angelika muistuttaa, että visuaalinen ajattelu on aivojemme kyky ajatella kuvallisesti taustastamme riippumatta. Visuaalinen ajattelu ei erota toisistaan kulttuureja, kansallisuuksia tai sosiaalisia ryhmiä. Se korostaa, että kommunikaatiomme ei perustu sanoihin, vaan kuviin. Me jaamme kaikki samat kuvat päässämme ja kuvien kautta meidän on helpompi ymmärtää toisiamme. Visuaalisessa ajattelussa ei keskitytä arvostelemiseen, siinä keskitytään ratkaisujen löytymiseen. Tekniikka ei vaadi taiteellista osaamista, se vaatii vain omien ajatuksien siirtämistä kuvalliseen muotoon.

– If you can see it, you can learn it –

Piirtämällä voitettu tehokas oppiminen

Graham Shaw on kirjan ”the Art of Business Communication” kirjoittaja. Luennoillaan hän ohjaa parantamaan muistia piirtämisen avulla. Shawn visuaalisen kuvaamisen työkalupakki sisältää yksinkertaisia kuvioita ja tuttuja graafisia muotoja. Niiden avulla voi muodostaa kuvasarjoja, jotka muodostavat helposti muistettavia kokonaisuuksia.

 

Kanadalaisen yliopiston tutkimuksessa ihmisille annettiin 40 sekuntia aikaa kirjoittaa ylös tai piirtää yksinkertaisia kuvia 30 annetusta sanasta. Tutkimus paljasti, että kun testattavien piti tauon jälkeen palauttaa mieliin annetut 30 sanaa, piirretty muistettiin 2 kertaa paremmin kuin kirjoitettu. On tärkeää huomata, että kuvien laadulla ei ollut mitään tekemistä tuloksen kanssa. Tehtävä ei vaatinut keneltäkään taiteellisia taipumuksia, mutta piirustukset juurtuivat mieleen.

Graham Shaw kertoo, että piirtäminen ei auta muistamaan pelkästään listoja, vaan huomattavasti laajempia kokonaisuuksia kun kuviin linkitetään merkityksiä. Esimerkiksi piirretty puu voi merkitä elämää, kasvua tai tasapainoa. Abstrakti käsite, kuten luottamus voidaan kuvata toistensa olalle nousevina tikku-ukkoina.

 

Shaw neuvoo, että piirtämisen taitoa voi käyttää hyödyksi muille tai itselle tekemään muistamisesta helpompaa. Nykypäivän työelämään kuuluu elämänpituinen opinpolku ». Visuaalisen ajattelun avulla löydämme uusia työkaluja kasvattamaan osaamispotentiaaliamme. Onneksemme visuaalisia viestejä vaivatta pureskelevat aivomme pitävät oppimisesta. Aiheesta voit lukea tarkemmin oppiminen aikuisena » tekstistä.

– When we draw – we remeber more –

Linkit & vinkit:

Tedx Talks: Graham Shaw: How to draw to remember more  »
Killer infographics: The basics of visual communication »
Yle, Strømnes: Näköaisti läheisessä suhteessa kielen oppimiseen »

Oikeat vastaukset digitaalisen kesäkisan kysymyksiin: 1 = 7% | 2. = 80% | 3. = Intia | 4. = 50% | 5. = klo 15 keskiviikko | 6. = 500-600 | 7. = Pizza | 8. = 93%

Sivuston Pinterest-taululta löydät lisää vinkkejä luovuudesta ja tehokkaasta oppimisesta »
Blogia voit seurata Bloglovin-palvelussa » tai Blogit.fi » sivustolta.
Päivitysten seuraaminen ja palautteen antaminen onnistuu helposti myös Instagramissa »

Saattaisit pitää myös näistä: