tehokas oppiminen visuaalisin keinoin marjutus milano

Tehokas oppiminen

Tehokas Oppiminen

Kuvien avulla muistat enemmän!

Tehokas oppiminen on helpompaa kuvien avulla. Aivan kuin kuvalliset viestit olisivat aivoillemme niitä kaikkein kevyimpiä tiedostoja, jotka liikkuvat liukkaasti ja tallentuvat lähes itsestään. Itsekin kerään muistiinpanoni visuaalisille alustoille ja käytän YouTube-videoita » asioiden selvittämiseen. En jää mieltymysteni kanssa yksin. Sanotaan, että meitä visuaalisia oppijoita on väestöstä 65%. Tehokas oppiminen on yhteydessä nopeuteen. Ihmisaivot vastaanottavat kuvallisia viestejä käsittämättömän vauhdikkaasti. eLearnign Industyn » artikkelissa julkaistut tilastot kuvaavat aivojemme tapaa toimia:

  • Kaikesta aivojemme käsittelemästä tiedosta 90 % on visuaalista.
  • Aivomme rekisteröivät nekin kuvat, jotka vilahtavat eteemme 13 millisekunnin ajaksi.
  • Käsittelemme visuaalista tietoa 60 000 kertaa nopeammin kuin tekstiä.
  • Ihmisen silmät kykenevät rekisteröimään jopa 36 000 visuaalista viestiä tunnissa.

Visuaalisten viestien käsittely tapahtuu samassa osassa aivoja kuin tunteiden käsittely. Visuaalisuudella ja tunteilla on selkeä yhteys ja yhdessä ne muodostavat sen, mitä me kutsumme muistoiksi. Vahvat kielikuvat ja visualisointi jättävät varmemmin pysyvän muistijäljen. Visuaalisuus on niin voimakas työkalu, että sitä hyödyntävät sekä tehokas oppiminen että markkinoinnin tunnevaikuttaminen ». Visuaalisessa viestinnässä kuvallisella ilmaisulla » on keskeinen rooli. Lue lisää siitä, miksi värillä on väliä » ja miksi myös typografia on osa viestintää ».

tehokas oppiminen piirtämällä ©Marju Aavikko

Tehokas oppiminen onnistuu kynä kauniisti kädessä.

Mitä sinulle on tehokas oppiminen?

Oletko sinäkin visuaalinen oppija? Koska visuaalinen oppija näkee kokemuksensa kuvina, hän käyttää niiden kertomiseen runsaasti näkemiseen liittyviä ilmaisuja ja puhuessaan käyttää käsiään piirtämällä ilmaan. Näetkö jo mitä tarkoitan, tarkennanko lisää?

Tunnistan itseni siitä, että työpöytäni pitää olla järjestyksessä, vaikkei ajatukseni olisikaan. Arvioin luentomateriaalin ilman kuvia puuttelliseksi ja kaipaan keskustellessa katsekatsekontaktia. Vaikka lokeroinnilla on taipumus vetää mutkat suoriksi, et voi erehtyä löytäessäsi itsestäsi visuaalisen oppijan tunnusmerkkejä ».

Videoformaatti opettaa ja viihdyttää

YouTube on meistä monille mieluisa tapa etsiä lisätietoa tai unohtua viihtymään. Videomuotoinen sisältö on parhaimmillaan tietopitoista, mutta myös inspiroivaa ja viihdyttävää. Videot ovatkin vallanneet sosiaalisen median alustat yksi kerrallaan. Video maistuu kuluttajille, koska sen seuraaminen on helppoa. Tutustu tarkemmin sisältömarkkinointiin » ja koosteeseen videomainonnan keinoista ». Aiheeseen liittyen löydät alta kuvalliseen kiteytyksen kirjasta Ketterä Oppiminen:

Tehokas oppiminen ei ole pelkästään taitolaji, vaan vaatii myös ketteriä eväitä. 

Visuaalinen viestintä pähkinänkuoressa

Visuaalisessa viestinnässä on kysymys kerronnasta visuaalisen sisällön kautta. Sen tuloksena on joko koukuttavaa visuaalista tarinankerrontaa » tai visualisoitua tietoa helposti omaksuttavassa muodossa kuten infografiikkana ». Miellekartat tai mindmapit puolestaan auttavat jäsentämään laajempia kokonaisuuksia web-suunnittelun » tai arvontuottoanalyysin » tapaan.

 

Mitä on visuaalinen tarinankerronta?

Visuaalinen tarinankerronta rakentaa kokonaisen tarinan, joka sisältää alun, keskikohdan ja lopun. Brändit voivat hyödyntää visuaalista tarinankerrontaa esimerkiksi bränditarinoissaan ». Perusteellisempi katsaus aiheeseen löytyy brändimarkkinointi » tekstissä.

 

Mitä on tiedon visualisointi?

Tiedon visualisointi jakaa tiedon visuaalisessa muodossa. Se ei tee sisällöstä omia johtopäätöksiä, vaan jättää ne katsojalle. Tiedon visualisointi esittää tiedon graafisesti tehokkaassa muodossa, jossa tärkeää roolia esittää myös symbolit » ja värien käyttö. Tarvittaessa mukana voi olla selittävä teksti, johon ei kuitenkaan tarvitse tukeutua. Kuvat puhuvat puolestaan. 

Visuaalisen ajattelun voima

Tehokas oppiminen visualisoinnin avulla edesauttaa käsitteiden ymmärtämistä. Miten kuvaisit visuaalista ajattelua? Tähän osaa vastata Lontoossa sijaitseva yritys nimeltä Scriberia », joka auttaa asiakkaitaan ajattelemaan, työskentelemään ja viestimään visuaalisessa maailmassa. Scriberiassa ajatellaan visuaalisesti ja uskotaan kuvan voimaan. Sen palkittu tiimi tekee vaikeaselkoisesta ymmärrettävää ja auttaa löytämään ratkaisuja. Näin toimii visuaalinen ajattelu:

  • Aivomme käsittelevät kuvallista tietoa kuten esim. karttoja, logoja tai ohjeistuksia tuhansia kertoja päivässä.
  • Monille meistä on myös luonnollista tarttua kynään miettiessämme monimutkaisia asioita, jotka haluamme ilmaista omalla tavallamme.
  • Kuvittamalla abstrakti saa näkyvän muodon, tärkeät asiat jäävät paremmin mieleen ja monimutkaiset aiheet muuttuvat helpommin ymmärrettäviksi. Kuvissa on voimaa.
  • Kun ajatukset siirretään yksinkertaisen piirustuksen muotoon, ne saavat selkeyttä ja oikean suunnan. Kuvat vaativat rajaamaan pois vähemmän tärkeät asiat ja keskittymään olennaiseen.
  • Kuvittaminen auttaa näkemän ideat uudesta kulmasta ja jakamaan tietoa eteenpäin.

Visuaalinen ajattelu visuaalisesti esitettynä.

Hallittu ylikuormitus

Nykypäivän ihmiset elävät ylikuormitettuina loputtoman tarpeellisen ja tarpeettoman tiedon virrassa. Kuormitus aiheuttaa meissä paineita, stressiä ja riittämättömyyden tunnetta. Se estää meitä näkemästä kirkkaasti ja saa meidät toimimaan tehottomasti. Ehkäpä etenkin työyhteyksissä meidän tulisi malttaa jakaa vain merkityksellistä tietoa?

 

Eräs lähestymistapa aiheeseen on mm. Ruohonjuuri-blogissa esitelty digipaasto » (digital detox). Digipaasto on nouseva trendi, sillä ihmiset alkavat vaatia vapautta myös verkkoajan hallintaan. Tutustu siihen, millä tavoin myös podcastit voivat tukea oppimista » ja tehostaa ajankäyttöä.

Tehokas oppiminen visuaalisin keinoin

Visuaalinen ajattelu antaa keinoja ylikuormituksen vähentämiseen. Angelika Skotnicka avaa aihetta TEDx Talkissa » . Angelika on ammatiltaan englannin kielen opettaja ja monipuolinen kouluttaja. Työssään hän käyttää  visuaalista fasilitointia, tarkemmin sanoen livekuvitusta, graphic recording ». 

 

Angelikalla jakaa myönteisiä kokemuksia livekuvituksesta kielten opetuksessa. Mentaalinen tarina aivoissa auttaa rakentamaan laajempaa kuvaa esitetystä aiheesta. Opetustilanteissa Angelika reagoi oppilaiden vastauksiin kuvituksen keinoin. Metodi selkeyttää oppilaiden ajattelua ja kykyä vastaanottaa tietoa. Se edistää kielikuvien ymmärtämistä ja luomista. Livekuvitustilanne vaatii oppilailta keskittymistä, sillä opetuksessa on oleellista aktiivinen kuuntelu. Kuvittaminen auttaa oppilaita myös työstämään ideoitaan monipuolisemmin.

Visuaalinen ajattelu kuuluu kaikille

Angelika muistuttaa, että visuaalinen ajattelu on aivojemme kyky ajatella kuvallisesti taustastamme riippumatta. Visuaalinen ajattelu ei erota toisistaan kulttuureja, kansallisuuksia tai sosiaalisia ryhmiä. Se korostaa, että kommunikaatiomme ei perustu sanoihin, vaan kuviin. Me jaamme kaikki samat kuvat päässämme ja kuvien kautta meidän on helpompi ymmärtää toisiamme. Visuaalisessa ajattelussa ei keskitytä arvostelemiseen, siinä keskitytään ratkaisujen löytymiseen. Tekniikka ei vaadi taiteellista osaamista, se vaatii vain omien ajatuksien siirtämistä kuvalliseen muotoon.

– If you can see it, you can learn it –

Piirtämällä voitettu tehokas oppiminen

Graham Shaw on kirjan the Art of Business Communication kirjoittaja. Luennoillaan hän ohjaa ihmisiä parantamaan muistiaan piirtämisen avulla. Shawn visuaalisen kuvaamisen työkalupakki sisältää yksinkertaisia kuvioita ja tuttuja graafisia muotoja. Niiden avulla voi rakentaa kuvasarjoja, jotka muodostavat helposti muistettavia kokonaisuuksia.

 

Kanadalaisen yliopiston tutkimuksessa ihmisille annettiin 40 sekuntia aikaa kirjoittaa tai piirtää yksinkertaisia kuvia 30 annetusta sanasta. Tutkimus paljasti, että kun testattavien oli tauon jälkeen palautettava mieliin annetut 30 sanaa, piirretty muistettiin kaksi kertaa paremmin kuin kirjoitettu. On tärkeää huomata, että kuvien laadulla ei ollut mitään tekemistä tuloksen kanssa. Tehtävä ei vaatinut keneltäkään taiteellisia taipumuksia, mutta piirokset painuivat mieleen.

 

Graham Shaw kertoo, että piirtäminen ei auta muistamaan pelkästään listoja, vaan huomattavasti laajempiakin kokonaisuuksia silloin kun kuviin linkitetään merkityksiä. Esimerkiksi piirretty puu voi merkitä elämää, kasvua tai tasapainoa. Abstrakti käsite, kuten luottamus voidaan kuvata toistensa olalle nousevina tikku-ukkoina.

 

Shaw ohjaa, että piirtämisen taitoa voi käyttää hyödyksi muille tai itselle helpottamaan muistamista. Visuaalisen ajattelun avulla löydämme uusia työkaluja kasvattamaan osaamispotentiaaliamme ja nykypäivän työelämään kuuluvaa elämänpituista opinpolkua ». Onneksemme visuaalisia viestejä vaivatta pureskelevat aivomme pitävät oppimisesta. Aiheesta voit lukea lisää oppiminen aikuisena » tekstistä.

 

– When we draw – we remeber more –

Linkit & vinkit:

Tedx Talks: Graham Shaw: How to draw to remember more  »
Killer infographics: The basics of visual communication »
Yle, Strømnes: Näköaisti läheisessä suhteessa kielen oppimiseen »

Saattaisit pitää myös näistä: