symbolien merkitys liikenteessä

Symbolien merkitys

Symbolien merkitys suunnittelussa

Merkkien ja symbolien merkitys opasteina

Symbolien merkitys syntyy arjessa. Lähiympäristömme tutut merkit kertovat tarinaa ajastamme. Tässä tekstissä liikennemerkit toimivat esimerkkinä arjen visuaalisesta viestinnästä. Liikennemerkit kommunikoivat tehokkaasti, sillä visuaalisia viestejä ymmärretään vaistonvaraisesti. Merkkejä on kaikkialla kertomassa milloin on syytä varoa ja milloin voi edetä turvallisesti.

Kuvallisessa kulttuurissamme havainnointiamme säätelee erilaiset konnotaatiot », kulttuuriset tulkinnat, jotka syntyvät merkin käyttäjän mielessä. Merkit rikastavat kommunikaatiota ja lisäävät ymmärrystä, mutta tarkkasilmäinen löytää niistä myös liitännäisiä merkityksiä. Onko tuttu suojatien merkki neutraali opaste, vai tunteita kuohuttava symboli? Entä kuinka sukupuoli markkinointiviestinnässä määritellään?

Visuaalista oppimista » käsittelevässä blogitekstissä todettiin, kuinka näkö on ihmisen vahvin aisti ja ajatuksiamme hallitsevat visuaaliset tarinat ». Tiedostamme ympäristömme muutokset näkemämme perusteella. Visuaaliset viestit ylittävät kielen asettamat viestinnän esteet. Merkit ja symbolit ovatkin opasteiden ja käytettävyyden tärkeitä työkaluja ja opimme nopeasti oman kulttuurimme tavat tulkita niitä. Apuna meillä on aikaisemmat tietomme ja kokemuksemme. Semiotiikka » ja kuvien tulkinta määrittelee symbolin seuraavasti: vaikka tietyllä visuaalisella kuvalla ei ole suoraa yhteyttä sen esittämään kohteeseen, ymmärrämme mihin se viittaa. Lue lisää symbolien historiasta ja viestinnästä faaraoiden egyptissä ».

merkit ja symbolien merkitys

Sukupuoleton pallopää vai laahustava töpöjalka?

Neutraalien symbolien merkitys – uhka vai mahdollisuus?

Tuttu suojatien merkki on symboli, mutta jopa sen kuvallinen ilmaisu voi jättää tilaa tulkinnoille. Aihe ponnahti esiin, kun uuden tieliikennelain myötä monet liikennemerkit saavat uuden ilmeen. Lakimuutoksen myötä uudistuva suojatiemerkki on tulkittu sukupuolineutraaliksi ja herättänyt keskustelua » sosiaalisessa mediassa. Lain ja yhteiskunnan muutosten ohella symbolien kohdalla on kysymys myös tunteista. Näkökulmasta riippuen uutta suojatien merkkiä on paheksuttu niin sukupuolisen identiteetin puuttumisesta » kuin askelten velttoudesta ». 

Uudistunut muotokieli on riisunut yksityiskohtia havaittavuuden parantamiseksi. Sen myötä suojatiemerkin hahmolta on poistunut ikä, sukupuoli, vaatetus ja fyysisyys. Muutos tuntuu herättäneen tunteita erityisesti väestössä, jonka voi tulkita samaistuvan herkimmin vanhan merkin mieshahmoon. Uhkaako uusi merkki heidän identiteettiään ja arvojaan? Eikö perinteinen mieskuva ei enää kelpaa? Ajattelua on vaikea muuttaa, jos muutokset koetaan henkilökohtaisella tasolla. Jopa liikenneturvallisuuden kehittäminen herättää vastarintaa, jos sen keinot nähdään omien arvoja loukkaavina.

Impulssi-podcastissa » Helsingin yliopiston semiotiikan dosentti Merja Bauters ja yli-insinööri Mikko Karhunen liikenne- ja viestintäministeriöstä keskustelivat liikennemerkkien kielestä. He vahvistavat, että merkistön uudistamisessa ei ole tavoiteltu sukupuolineutraalisuutta, vaan parempaa havaittavuutta. Merkistön uudistumista on tapahtunut jo 1920-luvulta lähtien yhteiskunnan tarpeita vastaaviksi. Kuvakkeiden muotokieli eri vuosikymmeninä on hakenut yhdenmukaisuutta viilaamalla pois yksityiskohtia. Lähestymistapa on tuttua myös graafisessa suunnittelussa » ja typografista ». Haastavinta on toimia emotionaalisten merkin kanssa, kun kysymys on laista ja tunteista. Merkistön tarkoitus ei ole hätkähdyttää, sillä liikennemerkkimaailmassa muotokieltä ohjaa johdonmukaisuus ja yhtenäisyys

Sukupuoliroolien merkitys markkinoinnissa

Brändi-imago markkinointiviestinnässä

Semiotiikalla » on merkittävä rooli myös brändi- ja markkinointiviestinnässä ». Ne merkit, joita kuluttavat lukevat tiedostamattaan, semiootikot havainnoivat tietoisesti. Tiedetään, että tietyt symbolit, värien käyttö » ja metaforat tavoittavat kuluttajia tehokkaammin kuin toiset. Myös bränditarinat » voivat pyrkiä hyödyntämään asiayhteyttä ja kulttuuritrendejä siten, että viestejä tulkitaan toivotulla tavalla. Katso esimerkki symbolien tekokkaasta käytöstä brändivideossa ».

Brändi-identiteetti ja symbolien vaikutus

Jos sukupuoleton liikennemerkki herättää keskustelua, kuinka sukupuoli määrittelee brändejä ja tuotteita? Onko sukupuolella merkitystä brändien viestinnässä?

Kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut, tuotteiden sukupuolella ole enää samaa merkitystä kuin ennen. Biologista taustaa määräävämmäksi on noussut kulttuurinen tausta. Tästä huolimatta markkinoinnissa on tunnettava sukupuolen tunnistamiseen liittyviä ominaisuuksia, jotta tiettyjä signaaleja voi hallita.

Koska nykypäivänä miesten ja naisten maailma on sekoittunut, ne eivät erotu yhtä selkeästi kuin vuosikymmeniä sitten. Tiukasti sukupuoleen sidotut brändihahmot ovat joutuneet uudistumaan, kuten Mister Properin tarina » osoittaa. Symbolijärjestelmä pitää sisällään sukupuolisidonnaisten hahmojen lisäksi myös värit, tunnelman, tilanteen, kielen ja musiikin. Nämä kaikki ovat kulttuurin sisällä eläviä merkkejä, joilla voi harkitusti tai huomaamatta määritellä tuotteelle sukupuolen.

Värien merkitys – miksi pinkki on tyttöjen väri?

Symbolien merkitys sukupuolirooleissa – tunnistatko elementit?

Maskuliinen:

 • kylmät värit
 • graniitti
 • laservalo
 • tekniikka
 • toiminta
 • jännitys
 • energia
 • logiikka
 • itsehillintä

Feminiininen:

 • pastellivärit »
 • pinkki
 • pehmeys
 • keveys
 • aistillisuus
 • koristeellisuus
 • herkkyys
 • lapsenomaisuus

Lähteitä ja lisätietoa:

Cooler Insights | The Role of Semiotics in Marketing »
Research World | Semiotics of Brand Gender »
Impulssi-podcast | Kaikki mitä olet aina halunut tietää liikennemerkeistä »
Tietoarkisto | Semioottinen analyysi »
YLE | Vuosikymmenien miesvalta on pian ohi »

Katso lisää visuaalisesta viestinnästä: