symbolien merkitys liikenteessä

Symbolien merkitys

Symbolien merkitys suunnittelussa

Merkkien ja symbolien merkitys opasteina

Symbolien merkitys syntyy arjessa. Ympäriltämme löytyvät tutut merkit kertovat tarinaa ajastamme. Tässä tekstissä liikennemerkit edustavat arjen visuaalista viestintää. Ne kommunikoivat tehokkaasti, sillä visuaalisia viestejä ymmärretään vaistonvaraisesti. Ympäristömme on täynnä merkkejä, jotka kertovat milloin on syytä varoa ja milloin voi edetä turvallisesti.

Kuvallisessa kulttuurissamme havainnointiamme säätelevät erilaiset kulttuuriset tulkinnat, konnotaatiot », jotka syntyvät katsojan mielessä. Merkit rikastavat kommunikaatiota ja lisäävät ymmärrystä, mutta tarkkasilmäinen löytää niistä myös liitännäisiä merkityksiä. Onko tuttu suojatien merkki neutraali opaste, vai tunteita kuohuttava symboli? Entä kuinka sukupuoli markkinointiviestinnässä määritellään?

Visuaalista oppimista » tarkastelevassa tekstissä todettiin, että näkö on ihmisen vahvin aisti ja ajatuksiamme hallitsevat visuaaliset tarinat ». Tiedostamme ympäristömme muutokset näkemämme perusteella. Visuaaliset viestit murtavat kielen asettamat viestinnälliset esteet. Merkit ja symbolit ovatkin tärkeitä opastamisen ja käytettävyyden välineitä. Opimme nopeasti kulttuurimme tavat tulkita niitä. Tulkinnoissa pohjaamme aikaisempaan tietoon ja kokemuksiimme. Semiotiikka » ja kuvien tulkinta määrittelee symbolin seuraavasti: vaikka tietyllä visuaalisella kuvalla ei ole suoraa yhteyttä sen esittämään kohteeseen, ymmärrämme mihin se viittaa. Tutustu symbolien historiaan ja viestintään faaraoiden egyptissä ».

merkit ja symbolien merkitys

Sukupuoleton pallopää vai laahustava töpöjalka?

Neutraalien symbolien merkitys – uhka vai mahdollisuus?

Tuttu suojatiemerkki on selkeä symboli, mutta jopa liikennemerkin kuvallinen ilmaisu voi jättää tilaa tulkinnoille. Aihe ponnahti esiin, kun uudistuneen tieliikennelain myötä tutut liikennemerkit saivat uuden ilmeen. Lakimuutoksen myötä päivitetty, entistä sukupuolineutraalimpi suojatiemerkki sai osakseen negatiivista mediahuomiota ». Näkökulmasta riippuen uutta merkkiä paheksuttiin joko sukupuolisen identiteetin puuttumisesta » tai askelten velttoudesta ». Symbolit kertovat lain ja yhteiskunnan muutoksista, mutta tahtomattaankin välittävät myös tunteita. 

Uudistunut muotokieli pyrki parantamaan havaittavuutta riisumalla yksityiskohtia. Sen myötä suojatiemerkin hahmolta häipyi ikä, sukupuoli, vaatetus ja fyysisyys. Muutos vaikutti herättävän tunteita erityisesti väestössä, jonka arvot ja identiteetti perustuvat perinteiseen mieskuvaan. Muutoksia on vaikeampi hyväksyä,  jos ne vaikuttavat henkilökohtaisella tasolla. Jopa liikenneturvallisuuden kehittäminen herättää vastarintaa, jos sen keinot nähdään omia arvoja loukkaavina.

Impulssi-podcastissa » Helsingin yliopiston semiotiikan dosentti Merja Bauters ja yli-insinööri Mikko Karhunen liikenne- ja viestintäministeriöstä keskustelivat liikennemerkkien kielestä. He vahvistivat, ettei merkistön uudistamisessa tavoiteltu sukupuolineutraalisuutta, vaan parempaa havaittavuutta. Merkistöä on uudistettu jo 1920-luvulta lähtien yhteiskunnan tarpeita vastaaviksi. Kuvakkeiden muotokieli eri vuosikymmeninä on hakenut yhdenmukaisuutta viilaamalla pois yksityiskohtia. Lähestymistapa on tuttua graafisesta suunnittelusta » ja typografiasta ». Haastavinta on toimia emotionaalisten merkin kanssa, kun kysymys on laista ja tunteista. Merkistön tarkoitus ei ole olla hätkähdyttävä, sillä liikennemerkkimaailmassa muotokieltä ohjaa johdonmukaisuus ja yhtenäisyys

Sukupuoliroolien merkitys markkinoinnissa

Brändi-imago markkinointiviestinnässä

Semiotiikka » toimii myös markkinointiviestinnässä ». Merkit, joita kuluttajat lukevat tiedostamattaan, semiootikot havainnoivat tietoisesti. Tiedetään, että käyttöyhteyteen sopivat symbolit, metaforat ja värivalinnat » tavoittavat kuluttajia tehokkaammin kuin toiset.

Yrityksen viestinnässä » voidaan pyrkiä hyödyntämään asiayhteyttä ja kulttuuritrendejä siten, että viestejä tulkitaan toivotulla tavalla. Katso esimerkki symbolien tehokkaasta käytöstä brändivideossa ».

Infografiikan suunnittelussa » pyritään välittämään tietoa tiiviissä ja helposti omaksuttavassa muodossa. Infografiikkaa saakin huomattavaa etua merkkien ja symbolien käytöstä.

Symbolien merkitys brändi-identiteetille

Jos sukupuoleton liikennemerkki herättää keskustelua, kuinka sukupuoli määrittelee brändejä ja tuotteita? Onko sukupuolella merkitystä brändien viestinnässä?

Kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut, tuotteiden sukupuolella ei ole enää samaa merkitystä kuin menneinä vuosikymmeninä. Tiukasti sukupuoleen sidotut brändihahmot Mister Properin » tapaan ovat joutuneet uudistumaan. Biologista taustaa määräävämmäksi on noussut kulttuurinen tausta. Tästä huolimatta markkinoinnissa on tunnettava sukupuolen tunnistamiseen liittyviä ominaisuuksia, jotta tiettyjä signaaleja voi hallita.

Värien merkitys – miksi pinkin oletetaan olevan tyttöjen väri?

Symbolien merkitys sukupuolirooleissa

Symbolijärjestelmä pitää sisällään sukupuolisidonnaisten hahmojen lisäksi myös värit, tunnelman, tilanteen, kielen ja musiikin. Nämä kaikki ovat kulttuurin sisällä eläviä merkkejä, joilla voi harkitusti tai huomaamattaan määritellä tuotteelle sukupuolen. Katso tunnistatko alla oleville elementtien edustaman sukupuolen?

Maskuliinen:

 • kylmät värit
 • graniitti
 • laservalo
 • tekniikka
 • toiminta
 • jännitys
 • energia
 • logiikka
 • itsehillintä

Feminiininen:

 • pastellivärit »
 • pinkki
 • pehmeys
 • keveys
 • aistillisuus
 • koristeellisuus
 • herkkyys
 • lapsenomaisuus

Katso lisää visuaalisesta viestinnästä:

80-luvun tyyli inspiroi yhä, sillä sen sanotaan viimeinen vuosikymmen, jolla oli aidosti oma estetiikkansa. Tutustu ajan rohkeaan luovaan energiaan!

Kukat ovat taiteen ikuinen aihe, inspiraation lähde ja täynnä symbolisia merkityksiä – Flowers Forever!

Tunteisiin vaikuttaminen elokuvamaailman esimerkkejä käyttäen. Samalla tutustutaan tunnemarkkinointiin ja vaikuttamisen viestintään massoille.