Arvontuotto ja asiakaskokemus verkossa

Arvontuotto ja asiakaskokemus ovat hyviä lähtökohtia mille tahansa palvelulle. Nyt arvontuottamista tarkastellaan verkkosivuston tai verkkopalvelun suunnittelun näkökulmasta. Verkossa kilpaillaan ennen kaikkea ihmisten ajasta. Suunnitteluvaiheessa on …