artikkelien avainsanalista


Mikä on bränditarina?

Bränditarina on perusta yrityksen viestinnälle. Se on kivijalka, joka tukee brändin hallintaa pitkällä juoksulla. Brändin tarina luo ja vahvistavaa niitä mielikuvia, joihin brändi haluaa tulla yhdistetyksi. Jokainen näkyvä tuotemerkki vaatii tarinansa. Kun kupletin juoni on selvä, sitä on helppo seurata.


Bränditarinasta kasvaa brändin arvo

Aito bränditarina brändin syntyvaiheista tai ihmisistä sen takana lisää luottamusta ja kiinnostusta brändiin. Samaistuttava tarina säilyy paremmin mielessä ja tunteiden liittäminen » bränditarinaan tuo brändin lähemmäksi kuluttajia. Brändeihin liitetään merkityksiä ja omissa tarinoissaan brändi voi vaikuttaa siihen, millaisiin päämääriin se liitetään. Kun brändin tarina nostaa esille brändin arvoja,  se on samalla arvontuottamista » omille asiakkaille.


Bränditarinan anatomia

Bränditarinaa voi kertoa monin eri keinoin. Tärkeintä on, että tarina tukee brändin olemusta. Visuaalinen tarinankerronta » on luonteva tapa bränditarinan jakamiseen erityisesti videomuodossa. Brändin tarina on tärkeä osa brändimarkkinointia ». Tutustu tarkemmin palkitun brändivideon esimerkkiin » ja parhaiden bränditarinoiden anatomiaan videomainonnan koosteessa ».