markkinointiviestintä


Markkinointiviestintä – brändien ja kanavien keinot

Markkinointiviestintä huolehtii riittävästä ja tarkoituksenmukaisesta medianäkyvyydestä. Riittävä rajautuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tarkoituksenmukaisuus määrittyy mm. kohderyhmälle sopivasta sisältömarkkinoinnista » ja vastuullisesta viestinnästä ». Markkinointiviestintä vahvistaa kysyntää ja bränditarinan » luomaa myönteistä brändimielikuvaa.

Markkinointi verkossa on laaja kokonaisuus, jota blogissa palastellaan teemoittain. Aiheina ovat mm. kohdennettu mainonta, Google-näkyvyys, brändimarkkinointi sekä strateginen sisältömarkkinointi.

Markkinointiviestintä ja sen tuottama näkyvyys ei synny itsestään. Blogiteksteissä ansaittua huomiota saavat suomalaisten rakastamat kahvibrändit » sekä Aku Ankka, jonka brändi » on meillä suomalaisille yhtä mieluista kuin salmiakki. Suomalainen Aku Ankka sukkuloi suvereenisti kaikissa kanavissa oli sitten kyse sosiaalisesta mediasta, sisältömarkkinoinnista tai digitaalisista palveluista.

Brändimarkkinointi » eilen, tänään ja huomenna on kokonaisuus, jossa perehdytään tarkemmin brändimarkkinoinnin osaajiin. Samalla pohditaan sitä muutosta, joka on syntynyt siirryttäessä brändimarkkinoinnin pioneeriajoista monikanavaisen markkinointiviestinnän pariin. Brändirakentaminen videomainonnan keinoin » löytyy koottuna omaan blogitekstiinsä ja konkreettisessa esimerkkivideossa » läpikäydään parhaat käytännöt.


Onnistunut markkinointiviestintä

Digitaaliseen markkinointiin blogi hakee näkökulmia Google-näkyvyyden kautta. Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) ei hämärästä menneisyydestään huolimatta ole taikuutta. Käytännössä se on olennainen osa verkkomarkkinointia ja puhdasta työntekoa. Miksi SEO on ollut niin mystistä ja mitkä ovat oikeat tavat toimia? Optimoinnin saloja ennen ja nyt käydään läpi Google-näkyvyyttä pohtivassa » blogitekstissä. Blogin kissamaskotti puolestaan johdattaa tarkastelemaan Googlen analytiikkaa ».

Blogissa voi tutustua tarkemmin myös verkkosivuprojektien aloittamiseen » ja omiin kokemuksiini aiheesta. Suunnittelua etenee teksteissä teema kerrallaan. Kun omalla palvelulle on luotu asiakaspersoonat » sekä sen pohjalta arvontuottoanalyysi » voidaan jatkaa sivuston sisältösuunnitteluun » ja huolehtia lopuksi verkkosivuston testauksesta ».

Sisältöstrategia varmistaa sen, että yrityksen markkinoinnin kokonaisuus pysyy hallinnassa luotujen tavoitteiden mukaisesti. Blogiteksti digitaalisen markkinoinnin sisältöstrategioista » tyhjentää pajatson kerralla verkkomarkkinoinnin osalta. Tekstissä käydään läpi sisältöstrategian merkitystä kaiken aikaan muuttuvissa markkinointikanavissa. Mikäli haluat tutustua perusteellisesti YouTuben saloihin » tai Googlen hakusanamainontaan » löydät näiden osalta kattavat läpikäynnit.

Blogissa ei jätetä väliin mahdollisuutta kurkistaa histosriaan. Markkinointiviestinnän murroksesta ulkomainonnassa kerrotaan Henri Toulouse-Lautrecin julistetaiteen » yhteydessä ja markkinoinnin visuaalisiin keinoihin » tutustutaan mm.kirjasintyylien » ja pop-taiteen » kautta. Brändimarkkinointiin liittyy tiiviisti myös visuaalinen tarinankerronta » ja kommunikointia edistävä visuaalinen viestintä ». Näin blogissa pohditaan myös symbolien merkitystä » paitsi opasteina, myös markkinoinnin välineenä.

Tutustu myös blogin etusivuun » ja omaan markkinointiosaamiseeni »