nettisivujen testaus virhetilanteiden ehkäisemiseksi

VERKKOSIVUJEN TESTAUS

Nettisivujen testaus asiakasymmärrys edellä

Tiedäthän tunteen, kun lataus kestää tuskastuttavan kauan, lomake ei toimi tai klikkaamasi linkki onkin rikki. Turhauttavaa – siirrytäänpä muualle. Kiire ohittaa harmillisen usein testauksen. Siksi kotisivujen eri rakennusvaiheiden läpikäynnin päättää nettisivujen testaus ja testauksen suunnittelu. Kotisivut avainsanan alta » löydät kootusti kaikki eri suunnitteluvaiheet. Silti sivuston testausta ei kannata nähdä finaalisoittona. Käytäntö opettaa, että testausta kannattaa ylläpitää koko projektin ajan tai sisällyttää testaus mukaan jo sivuston suunnitteluvaiheeseen ».

 

Kenen kannattaa testata?

Jos suunnittelet verkkosivuja tai seuraat niiden suoriutumista, testauksesta on hyötyä. Testauksella voi ennakoida ongelmat sivuston sisällöntuotannon » ja arvontuoton » suunnittelussa. Myös visuaalisella suunnittelijalla on roolinsa digitaalisen asiakaskokemuksen parantamisessa: ensivaikutelma ratkaisee ja se kestää vain muutaman sekunnin. Onko fiilis sopiva? Entä toimiiko saavutettavuus? Miten on käyttävyyden laita? Testaus tukee jokaista tehtävää, jossa on tunnistettava asiakkaan tarpeet. Testistrategia ja testaussuunnitelman luonti auttaa etenemään. Tutustu myös testausvinkkeihin ja linkkeihin blogin lopussa!

 

Mitä on nettisivujen testaus?

Verkkosivujen testaus on ensisijaisesti perusasioihin keskittymistä ja laadun valvomista. Testauksen suunnittelu turvaa sivuston tavoitteiden toteutumisen ja kohderyhmän hyvän palvelemisen. Testauksen ammattislangilla » testauksessa verifioidaan, että sivusto vastaa kohderyhmän tarpeita ja tapoja sekä validoidaan se, että sivusto toimii oikein kohderyhmän käytössä.

Back to Basics

 

Mitä nettisivujen testaus antaa?

Testaamaton sivuton on keskeneräinen. Maaliin ei pääse nopeammin, vaikka testaamisen hyppää yli. Päin vastoin. Hitaasti latautuva sivusto, puutteelliset linkit tai muut tekniset virheet kasaavat kapuloita rattaisiin. Turhauttavien käyttökokemusten karsiminen on tarpeen koko sivuston elinkaaren ajan. Perusteluja testaamiselle riittää, sillä sivuston kunnosta ja laadusta pitää huolehtia myös Google-näkyvyyden varmistamiseksi. Katso aiheesta lisää hakukonenäkyvyyden » yhteydessä.

 

Kun testataan, taustalla on tieto siitä, että ennakointi säästää. Monesti se, mikä säästää hermoja, säästää myös aikaa ja rahaa. Yrityksissä varhaisella testauksella varmistetaan laatu, eli halutaan vastata asiakkaan odotuksiin.

 

Testisuunnitelma tiukasti tassuissa

 

Testaus antaa hyödyllistä tietoa niin projektipäällikölle, sivuston suunnittelijalle kuin kehitysprojekteissa mukana oleville. Testauksen ohessa opitaan myös hyviä käytäntöjä. Yksin testaavaa testaustyö luotsaa ratkomaan erilaisia ongelmia. Lisäksi testatessa herää uusia ajatuksia kehitettäväksi edelleen tai sovellettaviksi muihin tehtäviin.

 

Testisuunnitelma ja sen hyödyt

Testaussuunnitelman tekoa jouduttaa se, että tuntee vetoa projektin suunnitteluun. Testaussuunnitelma on ikään kuin projekti verkkosivuprojektin sisällä. Se auttaa kaikkia osapuolia ymmärtämään testauksen yksityiskohdat ja sen vaatiman työmäärän.

Valmis testaussuunnitelma on käyttökelpoinen työkalu ja helposti muokattavissa jatkokäyttöön. Testaussuunnitelma ohjaa myös testaamisvaihetta, koska tärkeimmät näkemykset testauksesta ja testauskohteet löytyvät siististi dokumentoituna. 

 

Nettisivujen testaus ja testauksen suunnittelu

Kuten verkkosivujen suunnittelua, myös testausta tehdään sekä sivuston näkyvän osan että koodin osalta. Testaussuunnitelma sisältää kuvaukset sivuston front end -puolen toiminallisesta testauksesta eli mm. siitä kuinka sivuston esteettömyys ja käyttäjälähtöisyys tullaan testaamaan. Sivuston ei-toiminallisesta osuudesta huolehditaan back end -testauksella, joka sisältää mm. tietoturvatestauksen, käytettävyyden ja suorituskyvyn testauksen.

Verkkosivujen testaus ja eri testausmuodot.

Verkkosivuston testistrategia ja testauksen vaiheet lyhyesti:

 1. Testistrategia

  Verkkosivustot ovat erilaisia ja niin ovat myös niiden testistrategiat. Kunkin testauksen tavoitteet ja tarvekartoitus määräävät siihen valittavat toimintatavat. Yleinen testistrategia hakee laatua keskittymällä kysymyksiin kuka käyttää verkkosivua ja mihin tarpeeseen? Testistrategia pyrkii myös (kustannus)tehokkuuteen: mitkä ovat projektille parhaiten soveltuvat tavat havaita puutteet ennen julkaisua? On päätettävä millä testausmenetelmillä, vaatimuksilla ja prosesseilla testauksissa edetään ja onko testaustoiminta jatkuvaa.

 2. Testaussuunnitelma

  Testaussuunnitelmassa kuvataan keinot ja testausmuodot testauksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Testauksen tavoitteet määritellään kokoamalla sivustolta ne osat ja ominaisuudet, jotka vaativat testausta tai ovat erityisen riskialttiita. Projekti etenee avaamalla yksityiskohtaisesti kaikki testausprojektin tehtävät. Näin selviää testauksen laajuus. Tehtävälistaan kootaan suunnitelman eri testausvaiheet ja niiden hyväksymiskriteerit. Testitapausten kirjaaminen toimii myös havaintojen erittelijänä ja kokoajana.

 3. Riskit, resurssit ja riippuvuudet

  Testaussuunnitelmaan dokumentoidaan ennakoidut riskit ja niiden hallinta. Riskianalyysissä määritellään riskit ja riippuvuudet. Analyysi auttaa suunnittelemaan sen, mitä testaan ja missä vaiheessa. Resurssisuunnitelmasta puolestaan käy ilmi roolitus ja vastuualueet. Kuka testaa ja mitä? Kuka kirjaa, mihin tallennetaan ja raportoidaan?

 4. Testauksen aikataulu

  Testisuunnitelman aikataulu syntyy resurssisuunnitelman pohjalta, koska on pystyttävä ennakoimaan paljonko ja mitä testataan. Arvioitavana on myös resurssien saatavuus ja projektin määräaika.

 5. Testiympäristö

  Testaussuunnitelmaan määritellään testaukseen vaadittavat laitteet, ohjelmistot, materiaalit tai testaustyökalut. Myös testausympäristön vaatimukset on otettava huomioon. Vaatiko testaus erityisiä asennuksia tai asetuksia ja mitä testauslaitteilta tarvitaan?

 6. Testauksen tulokset ja tuotokset

  Testaussuunnitelmaan kirjataan testauksen tuotokset testauksen aikana. Versionumerointi auttaa epäonnistuneen päivitystilanteen jäljitettävyyttä. Testaus on valmis, kun sen kaikki vaiheet on läpikäyty. Lopputulokset dokumentoidaan ja määritellään, mikä osa testauksessa esiin tulleista seikoista päätyy jatkosuunnitelmaan.

riskianalyysi ja nettisivujen testaus

 

Esimerkkicasena verkkosivuston riskianalyysi kohta 8: testaus

 

Vinkkejä nettisivujen testaukseen – näin testaat itse

Useat käyttävyyteen ja koodiin liittyvät testaukset onnistuvat verkosta löytyvien työkalujen ja sovellusten avulla. Toiminallisesta testauksesta huolehtimiseen voi riittää oman asiakaspersoonan » laitteisiin ja käyttöjärjestelmiin keskittyminen. Myös erilaiset tarkistuslistat auttavat jäsentämään testausta ja tukevat sen tekemistä. Kun testaustoiminta jatkuu sivuston julkaisun jälkeen, käyttäjäliikenteen arviointi alkaa analytiikan kautta. Analytiikan voikin nähdä suunnitteluvaiheen sijaan testauksen ylläpitotoimena. Lue lisää verkkoanalytiikasta ».

  

Ota testauslinkit talteen:

Testisuunnitelman ja testistrategian luonti: DevQA »
Hakukonenäkyvyyden seuranta ja testaaminen: Search Console » ja Google Analytics »
Sivuston suoriutumisen ja laadun testaaminen: Ryte.com »
Ulkoasun ensivaikutelman testaaminen: Five Second Test »
Mobiililaitesoveltuvuustesti: Search Google »
Mobiilisivuston parannustestit: Test my Site »
Selainsoveltuvuustesti: Browserling.com »
Sivuston värikontrastitesti: Check my Colours »
Sivuston testaus eri resoluutiossa: Screenfly »
Web-suunnittelijan tsekkilista parhaista käytännöistä: Best practices »
Verkkosivujen esteettömyyden tarkistuslista: W3.org »
Linkkien eheyden testaaminen: W3.org »
Verkkosivujen koodin validointi: W3.org »

Tutustu lisää kotisivujen suunnitteluun: