artikkelien avainsanalista


Omat kotisivut alusta loppuun

Kotisivut ovat tekijälleen kokonaisvaltainen toteutus, johon kuuluu sivuston ulkoasun suunnittelun lisäksi sisällöntuotanto, käyttökokemus ja Google-näkyvyyden » varmistaminen. Blogissa tämä kokonaisuus on kasattu yhteen kotisivut-teeman alle. Pääset lukemaan eri työvaiheista  artikkeli kerrallaan.


Hyvät kotisivut hakukoneille

Verkkopalveluja käytetään nykyisin yhä enemmän mobiililaitteille. Laitevalintaa suosii myös Google, joka painottaa hakukonenäkyvyydessä » mobiilikäytettävyyttä eli sivuston joustavaa mukautumista eri laitekokoihin. Kun kotisivut suunnittellaan varmistamalla hakukonenäkyvyys ja hyvä asiakaskokemus, suunnittelu tapahtuu Mobile First- lähtökohdista. Kotisivuista ja muista digitaalisista trendeistä voit lukea lisää sisältöstrategioiden » yhteydessä.


Miten ammattimaiset kotisivut rakennetaan?

Web-suunnittelijan repertuaarista löytyy mm. sisällön tuottaminen, käyttöliittymäsuunnittelu, utelias mieli ja vahva visuaalinen silmä. Mutta mistä verkkosivujen toteuttaminen » on hyvä aloittaa? Blogin kotisivuteema lähtee hyvästä pohjatyöstä:

  • Kotisivut kannattaa aloittaa sisältösuunnitelmalla, johon on määritelty sivuston tehtävä, tavoite ja määritelty kohderyhmä. Sivuston todennäköisimmän käyttäjän tunnistaminen voi tapahtua mm. ostajapersoonien ja arkkityyppikuvausten» kautta. Mitkä ovat kyseisen käyttäjän tarpeet ja odotukset sisällön ja sivuston käytön suhteen? Mitä vaatii palvelun asiakaskeskeinen » suunnittelu?
  • Kotisivut rakennetaan käsikirjoituksen pohjalta. Kotisivuprojektin ytimessä on sisältösuunnittelu », jota blogissa käydään läpi askel kerrallaan. Kuinka käsikirjoitus syntyy ja millä tavoin projekti saadaan pysymään kasassa?
  • Sisältösuunnitelmassa huomioidaan myös sivuston ulkoasun suunnittelu, jossa apuna toimii mm. graafisen suunnittelun periaateet », typografia » ja värien käyttö ».

Testaa ennen kuin kotisivut julkaistaan

  • Ennen nettisivujen julkaisua sivustolle on hyvä luoda testistrategia ja testaussuunnitelma », jota voi ylläpitää koko sivuston elinkaaren ajan. Selkeä suunnitelma helpottaa sekä sivuston luontia että jatkokehitystä. Kotisivujen ylläpitoon ja testaukseen kuuluu myös sivuston kävijäseuranta. Kävijäseurannan perusteita on käsitelty verkkoanalytiikka » tekstissä.

Ongelmanratkaisu onkin kotisivujen tekijän arkea ja suunnittelun suola. Luovuus on vahvuus eikä kysyvä tieltä eksy. Alla olevissa artikkeleissa kotisivujen suunnittelu on purettu osiin vaihe kerrallaan.
Katso alta, kuinka omat kotisivut rakennetaananna palautetta tai kysy lisää ».