artikkelien avainsanalista


Hyvät kotisivut ajatus kasassa

Kotisivut ovat suunnittelijalleen kokonaisvaltainen toteutus, johon kuuluu sivuston ulkoasun suunnittelun lisäksi mm. sisällöntuotanto, käyttökokemus ja Google-näkyvyyden » varmistaminen. Tämä kaikki on kasattu yhteen kotisivut-teeman alle. Pääset lukemaan aiheista alla olevista teksteistä artikkeli kerrallaan.

Kotisivuilla huomioitavat trendit ja strategiat

Omalta osaltaan käyttökokemusta ja hakukonenäkyvyyttä on varmistamassa sivuston joustava mukautuminen eri laitekokoihin. Totuus on, että nykykäyttäjän todennäköisin laitevalinta on mobiililaite ja myös Google suosii tätä valintaa. Koska suunnittelun lähtökohtana on sekä paras mahdollinen näkyvyys että asiakaskokemus, verkkosivujen suunnittelu tehdään usein Mobile First- lähtökohdista. Tästä ja muista digitaalisista trendeistä löydät lisää sisältöstrategioiden » yhteydessä.


Ammattimaiset kotisivut

Monipuolisen web-designerin repertuaarista löytyy mm. sisällöntuottaminen, käyttöliittymäsuunnittelu, utelias mieli ja vahva visuaalinen silmä. Mutta mistä verkkosivujen toteuttaminen » on hyvä aloittaa? Kotisivuteeman aloittava blogiteksti keskittyy ensimmäisiin askeleisiin.

  • Varsinainen sisällöntuotanto alkaa sisältösuunnitelmalla, jolla on selkeä tavoite ja määritelty kohderyhmä. Sivuston todennäköisimmän käyttäjän tunnistaminen voi tapahtua mm. ostajapersoonien ja arkkityyppikuvausten » kautta. Mitkä ovat kyseisen käyttäjän tarpeet ja odotukset sisällön ja sivuston käytön suhteen? Mitä vaatii palvelun asiakaskeskeinen » suunnittelu?
  • Kotisivujen suunnittelun ytimeen päästää tutustumalla sisältösuunnitteluun » askel kerrallaan. Miten käsikirjoitus syntyy ja kuinka projekti pysyy kasassa? Sivuston sisältöön vaikuttaa myös sivuston ulkoasun suunnittelu, jossa huomioidaan graafisen suunnittelun periaateet », typografia » ja värien käyttö ».
  • Ennen nettisivujen julkaisua sivustolle on hyvä luoda testistrategia ja testaussuunnitelma », jota voi ylläpitää koko sivuston elinkaaren ajan. Selkä suunnitelma helpottaa sekä sivuston luontia että jatkokehitystä. Kotisivujen ylläpitoon ja testaukseen liittyy olennaisesti myös sivuston kävijäseuranta. Aiheen perusteita on käsitelty verkkoanalytiikka » tekstissä.

Ongelmanratkaisu onkin kotisivujen tekijän arkea ja suunnittelun suola. Luovuus » on vahvuus eikä kysyvä tieltä eksy. Alla olevissa artikkeleissa kotisivujen suunnittelu on purettu osiin. Tutustu aihe kerrallaan, anna palautetta tai kysy lisää ».