artikkelien avainsanalista


Taideteollisuus ja suunnittelu

Taideteollisuus käsittää käyttöesineiden suunnittelun ja toteutuksen. Keskiaikainen käsityön perinne osasi jo yhdistää käsityön taiteeseen ja jopa teollisuuteen, vaikka varsinaiset taideteollisuusliikkeet syntyivät vasta 1800-luvulla. Keskiajan käsityöt olivat taidekäsityötä parhaimmillaan. Gotiikan ajan » katedraalien varjossa käsityöt kasvoivat oman aikansa hienoimmiksi taideteoksiksi ja lopulta lähes taideteollisuuden muodoksi. Gotiikan perinteellä on myös jatkajia – tutustu ja lue lisää!


Taideteollisuuden historia

Blogi kerää yhteen myös taideteollisuuden historiaa kahdessa eri osassa. Muotoilun eri aikakausien kautta edetään 1800-luvulta lähtien » aina tämän päivän muotoilun » ilmiöihin. Kronologisilla aikajanoilla voit tutustua taideteollisiin tuotteisiin sekä niiden suunnittelijoihin vuosikymmeltä toiselle.