muotoilun historia 1950-luvulle asti

Muotoilun historia

Muotoilun historia 1950-luvulle asti

Taideteollisen muotoilun historia

Muotoilun historia lienee yhtä vanha kuin käsityötaito. Kun perinteinen käsityöläiskulttuuri siirtyi omista pajoista erilaisiin tuotantotiloihin, taideteollisuuden kehittyminen sai vauhtia alleen.

Varhaisia esimerkkejä voi löytää jo gotiikan ajan käsityöläisten parista » ja teollistuminen mahdollisti 1800-luvun loppupuolelta lähtien tuotteiden massatuotannon. Perinteinen muotoilu käsitetään usein taideteollisten tuotteiden suunnitteluksi. Nykyään muotoilukäsitteen alle mahtuu myös palvelumuotoilua », brändin rakentamista » tai vaikkapa käyttöliittymien suunnittelua. Pyrkimys kaikessa muotoiluissa on silti sama: hioa kohde muotoon, jossa sen esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet palvelevat mahdollisimman tehokkaasti kohteen käyttötarkoitusta.

Muotoilun historia vie meitä tässä koosteessa Arts and Crafts liikkeen » suunnittelijoista aina 1950-luvun loppuun ja moderneihin kulttiesineisin. Muotoilun historia kokoaa yhteen taideteolliset ja tehdasvalmisteiset hyödykkeet. Aikamatkalla yhdistää luovuus, uraauurtavuus ja nostalgia. Matkaa muotoilun historiaan taittuu pääosin YouTuben ohjaamana ja mediaan vihkiytyneet pääsevät tutustumaan YouTube- videoiden historiaan tästä ».

Teollisen muotoilun historia

Alla oleva kooste tärkeimmistä muotoiluesimerkeistä kattaa 1900-luvun päättyen 1950-luvun loppuun. Mukaan mahtuu erilaisia muotoilun ja taideteollisuuden esimerkkejä sekä merkittäviä suunnittelijoita kronologisessa järjestyksessä.

Varsinaisen teollisen muotoilun katsotaan syntyneen Peter Behrensin » ja hänen 1900-luvun alussa AEG:lle tekemiensä töiden myötä. Suomessa varsinainen teollinen muotoilu yleistyi 1960-luvulta eteenpäin.

Tämä poikkesi aikaisemmin vallalla olleesta modernin taideteollisuuden ja arkkitehtuurin edistämisestä sekä tähtisuunnittelijoiden vahvasta esilläolosta ».

 

Kun tuotesuunnittelusta alkoi vastata suunnittelutiimi, yksittäisen suunnittelijan osuus ei enää korostunut. Toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa modernismi oli myös noussut muotoilun valtavirraksi.

 

Tarkemmin muuttuvaan aikaan tutustumme blogin kakkososassa, jossa muotoilun historia jatkuu 1960-luvulta eteenpäin aina tähän päivään asti. Jatka tutustumista designiin ».

muotoilun historia puolessa vuosisadassa

Teollistumisen aika

Art and Crafs-liike syntyi 1800-luvun lopulla tarpeesta saada kaikille käsityönä tehtyjä tuotteita. Teollistumisen ajan Englannissa ensimmäisiä aitojen materiaalien puolestapuhujia ja suunnittelijoita oli William Morris » 1834–1864). William Morrisin suunnittelemia ns. perinnetapetteja » on myynnissä tänä päivänäkin.

Teollinen suunnittelu

AEG:n historia on taiteen ja teollisuuden yhteistyön historiaa. Taitelija Peter Behrens » (1868–1940) saattoi olla maailman ensimmäinen teollinen suunnittelija. Graafisen suunnittelijan roolissa hän suunnitteli yhtiön logon » ja arkkitehdin ominaisuudessa turbiinihallin », jota sanotaan maailman ensimmäiseksi moderniksi rakennukseksi

Arts and Crafts

Opetusvideossa käydään läpi Arts and Crafts-liikkeen vaikutus muotoiluun ja sisustukseen. Vaikuttajista mainitaan William Morris ja  Charles Robert Ashbee » (1863–1942) sekä Gustave Stickley » (1858–1942) Yhdysvalloissa.

Art Nouveau » ja Art and Crafts -liikeellä on paljon yhteneviä piirteitä. Keskeistä oli ajatus kokonaistaideteoksesta, jossa pyrittiin kuromaan umpeen ero taiteen ja käsityöläiskulttuurin välillä.

L'Art Nouveau

Näyttelymainos on nopea katsaus Van de Velden töihin: ”Passion – Fontion – Beauté
Henry van de Velde » (1863–1957) oli Art Nouveau -tyylin keskeinen hahmoja. Hän oli taidemaalari, arkkitehti ja sisustussuunnittelija. 1906 Van de Velde oli myös perustamassa Kunstgewerbeschule Weimar -taideteollisuuskoulua, josta kehittyi myöhemmin Bauhaus -koulu.

Jugend

Video esittelee Alexander von Salzmannin » Jugend -lehdelle tekemiä töitä, joita hän teki satoja vuosien 1903–1925 välillä.
Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa Art Nouveau tunnettiin paremmin nimellä Jugend » (1890–1915). Kertaustyylien » jälkeen tyylisuunta levisi Euroopassa ja Amerikassa. Saksankielinen nimi Jugend oli lähtöisin samannimisestä lehdestä. Eri maiden kulttuurilehdet edistivät vahvasti tyylisuunnan leviämistä.

Pariisin maailmannäyttely

Ajankuva vuoden 1900 Pariisista tuo esille Suomen paviljongin maalle antamaa näkyvyyttä modernina ja itsenäisenä kansakuntana.

Pariisin maailmanäyttelyssä » 1900 suomalaista Jugendia ja kulttuuria esiteltiin Akseli Gallen-Kallelan » (1865–1931) sekä muiden eturivin muotoilijoidemme toimesta. Suomen paviljongista on tehty 2017 3D-mallinnus », jonka avulla paviljongin voi kokea tänäkin päivänä. Lue lisää vuosituhannen vaihteen myyttisestä Pariisista ».

Sarjavalmisteinen klassikko

Teollistumisen ajan muotoiluesimerkki on “Tuolien tuoli”  Wieniläistuoli nro 14 ». Tätä vuonna 1859 suunniteltua tuolia on vuosien saatossa myyty yli 80 miljoonaa kappaletta. Michael Thonet’n  » (1796–1871) wieniläistuolit olivat ensimmäisiä sarjavalmisteisia huonekaluja. Thonet’n menetelmässä kuuman höyryn ja prässäyksen avulla puu saatiin taipumaan. Wienin kahviloissa tuolit saivat suosiota  kevyen ja kestävän rakenteesta ansiosta. Thonet ja hänen viisi lastaan olivat teollistumisen ajan menestyneimpiä huonekalujen valmistajia.

Eläköön De Stijl

Rietveld’s Masterpiece: Long live De Stijl! -näyttelyssä 2017 kuvattu video. Näyttelyesineiden joukosta löytyy mm. Ritveldin maineikas Punasinituoli ».

Die Stijl » (1917–1931) oli yksi ensimmäisistä uutta muotokieltä soveltavista taiteilijaryhmistä. Pääosin hollantilainen De Stijl luopui kokonaan naturalistisesta esitystavasta. Se suosi taiteessa ja muotoilussa puhtaita perusmuotoja, suoria viivoja ja päävärejä. De Stijlin taiteilijat » pyrkivät taiteessaan visuaaliseen harmoniaan ja tasapainon palauttamiseen jokapäiväisessä elämässä.

Bauhausin mestarit

Bauhaus Masters -video on nopea läpileikkaus Bauhaus-historian kärkinimiin.
Bauhaus » oli arkkitehtuuri- ja taideteollisuuskorkeakoulu. Sen taiteilijoiden suunnittelemia esineitä, huonekaluja ja rakennuksia leimasi selkeälinjaisuus ja ajattomuus. Alunperin Weimariin 1919 perustettu koulu jouduttiin sulkemaan kansallissosialistien painostuksesta 1933. Bauhaus vaikutti merkittävästi koko 1900-luvun arkkitehtuurin ja muotoilun kehitykseen. Bauhaus-vaikutteet ovat myös osa suomalaisen muotoilun peruskuvastoa ».

Piet Mondrian

Piet Mondrian teos Composition with Yellow, Blue, and Red » videolle taivutettuna.
De Stijl -ryhmän tunnetuin jäsen oli Piet Mondrian » (1872–1944). De Stijl sovelsi käytäntöön erityisesti Mondrianin ajatuksia väreistä ja muodoista. Amerikkalainen taiteen suojelija Katherine Dreier arvioi 1926, että Hollanti on tuottanut kolme suurta maalaria, jotka ovat nousseet persoonallisuutensa voimalla oman maansa muodollisen ilmaisun yläpuolelle . ”Ensimmäinen oli Rembrandt », toinen Van Gogh ja kolmas Mondrian”.

Piet Zwart

Video esittelee Zwartin monipuolista osaamista ja äänessä on myös taiteilija itse.

Piet Zwart » (1885–1977) käytti ”De Stilj” -periaatteita omassa työssään graafisena suunnittelijana », teollisena muotoilijana, sisustussuunnittelijana ja valokuvaajana. Zwart oli yksi modernin typografian » edelläkävijöistä ja kuvasi itseään nimellä ”Typotect”, osaksi typografi, osaksi arkkitehti. Sodan jälkeen hänen uransa keskittyi pääosin teolliseen muotoiluun.

Funktionalismi

Videolla tulee tutuksi sekä funktionalismi että Brno, joka oli yksi Keski-Euroopan tärkeimpiä funkkiskaupunkeja.

Funktionalismin rationaalinen ideologia luontui hyvin 1920-luvun porvarilliseen ja industrialistiseen Tšekkoslovakiaan. Usko tekniikkaan, tieteisiin, sarjatuotantoon eli vahvana. Avantgardistinen Brno » sai  toimia arkkitehtonisten kokeilujen koekenttänä. Tärkein funktionalisista rakennuskohteista on Villa Tugendhat »,  jota pidetään yhtenä 1900-luvun arkkitehtuurin virstanpylväänä. Rakennus rekisteröity UNESCO maailmanperintölistalle.

Le Corbusier

Modern Architecture 5 Points of Le Corbusier -video johdattaa sisään Le Corbusien teeseihin ».

Funktionalismin isä, Le Corbusier » 1887–1965) oli mm. arkkitehti, kaupunkisuunnittelija ja muotoilija. Hänen ajatuksensa arkkitehtuurista ja sisustuksesta vaikuttivat funktionalismin syntyyn. Le Corbusierin arkkitehtoonisista töistä » 17 kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin.

Art Deco

Modern Times -video esittelee ajan sisustus ja koriste-esineet 1940-luvulle asti.
Art Deco » (1920–1940) syntyi jugendin ja funktionalismin välivaiheessa koristetaiteissa ja levisi sieltä vaikuttamaan arkkitehtuuriin, muotoiluun ja ajan muotiin ». Art Deco -käsite syntyi vasta 1960-luvun lopulla. Se juureutuu Ranskassa 1925 pidettyyn taideteollisuusnäyttelyyn nimeltä Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes.

Alvar Aalto

Aino ja Alvar Aalto hankkivat 1935 tontin Munkkiniemestä luonnon keskeltä ja suunnittelivat sinne itselleen asunnon. Video Aaltojen entisessä kodissa tutustuttaa Aaltoon suunnittelija ja yksityishenkilönä.

Alvar Aalto » (1898–1976) on Suomen kansainvälisesti tunnetuin arkkitehti ja muotoilija ja modernismin esikuva. Aalto halusi suunnitella huonekaluja päivittäiseen käyttöön. Yksi Aallon tunnetuimmista huonekaluista on Paimio Chair » (1931–32). Aallon menestys huonekalusuunnittelijana ja näyttelyarkkitehtina johti Artekin » perustamiseen 1935. Ensimmäinen vahva näyttö kansanvälisesti tapahtui Pariisin maailman näyttelyssä 1937 ».

Amerikan teollinen muotoilu

Vauhdikas esitys Amerikan teollisen muotoilun syntyvaiheista ja kehityksestä. Video nostaa esiin suunnittelijat Norman Bel Geddes »( 1893–1958), Eames », Saarinen ja Raymond Loewy » (1893–1986).

Amerikkalainen teollinen muotoilu auttoi maata nousemaan 1920-luvun laman jälkeen. Futuraman » visiot antoivat uskoa huomiseen ja vähitellen alkoi massakulutus nähdä päivänvalon.

Walter Dorwin Teague

Teague: Design & Beauty -videolla Walter Dorwin kertoo Teaguen tarinan ja esittelee hänen töitään. 

Walter Dorwin Teague » (1883–1960) kuului ensimmäiseen amerikkalaiseen ammattimuotoilijasukupolveen. Hän sai vaikutteita Eurooppaan tekemästään matkasta ja sovelsi niitä teolliseen muotoiluun. Teaguen 1926 perustaman muotoilutoimiston ensimmäinen asiakas oli Kodak », jolle Teague teki töitä koko uransa ajan.

Mies van de Rode

Tribuutti Mies van de Roden tuolien nerokkaalle muotoilulle.

Mies van de Rode » (1886–1969) oli saksalais-yhdysvaltalainen muotoilija, jota pidetään myös yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä arkkitehdeista. Edellä mainittu Villa Tugenhat kuuluu hänen merkittävimpiin töihinsä.

Erik Bryggman

Åbo museicentralBryggmanin Sampo

Erik Bryggman » (1891–1955) arkkitehtuuri on tuttu Turun kaupunkikuvassa », mutta Bryggman kunnostautui myös teollisena suunnittelijana. Muotoiluesimerkkinä hänen suunnittelemansa tuoli vuodelta 1938. Tuolissa on  pyöristetyt muodot ja ulospäin kaartuvat takajalat.  Korkeaa käsityön laatua » edustavia tuoleja Bryggman suunnitteli pääosin julkisiin tiloihin.

Volkswagen

Videomatka läpi Volkswagenin historian ylä- ja alamäkineen.

Volkswagenilla » on ollut aina erityinen merkitys saksalaisille. Ferdinand Porschen » jo 1930-luvulla suunnitteleman auton valmistus päästiin aloittamaan vasta sodan jälkeen. Kupla oli Volkswagenin ensimmäinen automalli  ja 1955 valmistui jo miljoonas Volkswagen. Vuonna 1971 saatiin myös ensimmäinen kupla Suomeen.

 

Festival Pattern Group

Videolla kuraattori Mary Schoeser kertoo Festival Pattern Group -ryhmän The Festival of Britain » -tyylistä ja sen tuomista vaikutuksista muotoiluun.
1951 Englannissa haluttiin lähteä kehittämään muotoilua ja luovuutta uudella, vapaalla muotokielellä. Tätä varten perustettiin Festival Pattern Group » suunnittelemaan graafisia kuvioita tyylitellyistä mikroskooppikuvista.

Arne Jacobsen

Väläyksiä Jacobsenin ajattomista huonekaluklassikoista

Toisen maailmansodan jälkeen nähtiin Tanskan nousu huonekalumaaksi. Modernismin kärkinimiin kuuluva Arne Jacobsen » (1902–1971) oli suunnitellut huonekaluja jo 1930-luvulla, mutta kuuluisimmat niistä hän loi 1950-luvulla.

Skandinaavinen design

Boråstapeterin tapettimallisto nostaa esiin pohjoismaisten muotoilijoiden tunnetuimpia kuoseja. Scandinavian Designers II -mallistoon on valittu 1940-1960-luvulla suunniteltuja kuoseja viideltä muotoilun mestarilta: Stig Lindberg » (1916–1982), Viola Grästen » (1910–1994, Arne Jacobsen (1902–1971) ja siskokset Gocken  (1914-1995) ja Lisbet Jobs » (1909-1961).
Skandinaavinen design » ja estetiikka tulivat tunnetuksi 1950-luvulla mm. Yhdysvalloissa järjestettyjen kiertonäyttelyiden ansioista. Pohjoismaisen lasi- ja huonekaluteollisuuden rinnalla menestyi myös tekstitiilitaide.

Eero Saarinen

Traileri Eero Saarisesta kertovasta dokumentista. Mukana on myös hänen poikansa Eric Saarinen.

Elien Saarisen » poika, Eero Saarinen (1910–1961) oli yksi Yhdysvaltain merkittävimmistä arkkitehdeista 1950- ja 1960-luvuilla. Verrattain nuorena kuollut Eero Saarinen » ehti luomaan joukon hienoja rakennuksia kuten TWA:n lentokenttäterminaali » Kennedyn lentokentällä ja muistokaari St. Louisissa Mississippissä ». Hän myös suunnitteli lukuisia raikkaan modernistisia huonekaluja kuten Tulppaani-tuoli ».

Suomalaisen muotoilun kultakausi

Suomalaisen designin menestystarina mukaan lukien 1940- ja 1950 -lukujen tähtisuunnittelijat.

Sotien jälkeinen jälleenrakennusaika nosti esiin Suomalaisen muotoilun ja sen menestyksen kansainvälisissä näyttelyissä. Vuonna 1954 suomalaiset muotoilijat kahmaisivat eniten palkintoja Milanon Triannale » -näyttelyssä. Suomalaisen muotoilun kulta-ajan kansainvälisesti tunnettuja nimiä olivat mm. Alvar Aalto, Tapio Wirkkala, » (1915–1985) Timo Sarpaneva » (1926–2006], Kaj Franck » (1911–1989) ja Ilmari Tapiovaara.

Guggenheim -museo

Matthew Postal ja Steven Zucker avaavat videolla 16 vuotta rakenteilla olleen New Yorkin Guggenheim museon vaiheet.

Solomon R. Guggenheim -museo » on Yhdysvaltain ehkä kuuluisimman arkkitehdin Frank Lloyd Wrightin » (1867–1959) suunnittelema rakennus. Julkisivu nousee valkoisena kierteenä ja sisältä rakennus muistuttaa etanan koteloa. Wright suunnitteli rakennuksissaan jokaisen yksityiskohdan niin sisältä kuin ulkopäin. Ensimmäisten joukossa hän vastasi myös tilojen valaistuksesta huonekalujen ohella.

Ilmari Tapiovaara

Tutustuminen Tapiovaaran suunnitteluajatteluun ja klassisiin töihin.

Viimeisenä muotoiluesimerkkinä  nostan esiin llmari Tapiovaaran » ( 1914–1999) Mademoiselle tuolin vuodelta 1956. Se on massiivikoivuinen pinnatuoli, joka saattaa olla monesta kodista tuttu. Tapiovaara pyrkimys oli yhdistää perinteinen pinnatuoli moderniin näkemykseen.

mourun oivallus media blogissa © marju aavikko

Muotoilun historia on  täynnä oivalluksia.

Muotoilun historia: linkit ja lisää lukemista

Muodon ajat | Ulla Seppälä-Kavén
Ennen ja nyt | Kultakauden modernismin idea ja maapropaganda »
Desing Forum Shop | Mitä on teollinen muotoilu »

Saattaisit pitää myös näistä: