muotoilun historia 1950-luvulle asti

Muotoilun historia

Muotoilun historia 1950-luvulle asti

Taideteollisen muotoilun historia

Muotoilun historia lienee yhtä vanha kuin käsityötaito. Kun perinteinen käsityöläiskulttuuri siirtyi omista pajoista erilaisiin tuotantotiloihin, taideteollisuuden kehittyminen sai vauhtia alleen.

 

Varhaisia esimerkkejä voi löytää jo gotiikan ajan käsityöläisten parista » ja teollistuminen mahdollisti 1800-luvun loppupuolelta lähtien tuotteiden massatuotannon. Perinteinen muotoilu käsitetään usein taideteollisten tuotteiden suunnitteluksi. Nykyään muotoilukäsitteen alle mahtuu myös palvelumuotoilua », brändin rakentamista » tai vaikkapa käyttöliittymien suunnittelua. Pyrkimys kaikessa muotoiluissa on silti sama: hioa kohde muotoon, jossa sen esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet palvelevat mahdollisimman tehokkaasti kohteen käyttötarkoitusta.

 

Tässä koosteessa muotoilun historia kuljettaa meitä Arts and Crafts liikkeen » suunnittelijoista aina 1950-luvun loppuun ja moderneihin kulttiesineisin. Muotoilun historia kokoaa yhteen taideteolliset ja tehdasvalmisteiset hyödykkeet. Aikamatkalla yhdistyvät luovuus, uraauurtavuus ja nostalgia. Matkaa muotoilun historiaan taittuu pääosin YouTuben ohjaamana ja mediaan vihkiytyneet pääsevät tutustumaan YouTube- videoiden historiaan tästä ».

Teollisen muotoilun historia

Tästä tekstistä löydät 1900-luvun tärkeimmistä muotoiluesimerkit 1950-luvun loppuun asti. Esitys sisältää muotoilun ja taideteollisuuden ilmiöitä ja suuntauksia sekä esimerkkejä merkittävistä suunnittelijoista kronologisessa järjestyksessä. Lisää inspiraatiota aiheeseen voit löytää myös kukkateeman kulttuurihistoriasta ».

 

Varsinaisen teollisen muotoilun katsotaan syntyneen Peter Behrensin » ja hänen 1900-luvun alussa AEG:lle tekemiensä töiden myötä. Suomessa varsinainen teollinen muotoilu yleistyi 1960-luvulta eteenpäin. Tämä poikkesi aikaisemmin vallalla olleesta modernin taideteollisuuden ja arkkitehtuurin edistämisestä sekä tähtisuunnittelijoiden vahvasta esilläolosta ».

 

Kun tuotesuunnittelusta alkoi vastata suunnittelutiimi, yksittäisen suunnittelijan osuus ei enää korostunut. Muutosta toi myös maailmansodan jälkeisessä maailmassa muotoilun valtavirraksi noussut modernismi.

 

Tarkemmin muuttuvaan aikaan tutustumme blogin kakkososassa, jossa muotoilun historia jatkuu 1960-luvulta eteenpäin aina tähän päivään asti. Jatka tutustumista designin huippuihin ».

muotoilun historia puolessa vuosisadassa

Teollistumisen aika

Art and Crafs-liike syntyi 1800-luvun lopulla tarpeesta saada kaikille käsityönä tehtyjä tuotteita. Teollistumisen ajan Englannissa ensimmäisiä aitojen materiaalien puolestapuhujia ja suunnittelijoita oli William Morris » 1834–1864). William Morrisin suunnittelemia ns. perinnetapetteja » on myynnissä tänä päivänäkin.

Teollinen suunnittelu

AEG:n historia on taiteen ja teollisuuden yhteistyön historiaa. Taitelija Peter Behrens » (1868–1940) on mainittu maailman ensimmäiseksi teolliseksi suunnittelijaksi. Graafisen suunnittelijan roolissa hän suunnitteli yhtiön logon » ja arkkitehdin ominaisuudessa turbiinihallin », jota sanotaan maailman ensimmäiseksi moderniksi rakennukseksi

Arts and Crafts

Opetusvideossa käydään läpi Arts and Crafts-liikkeen vaikutus muotoiluun ja sisustukseen. Vaikuttajista mainitaan William Morris ja  Charles Robert Ashbee » (1863–1942) sekä Gustave Stickley » (1858–1942) Yhdysvalloissa.

Art Nouveau » ja Art and Crafts -liikeellä on paljon yhteneviä piirteitä. Keskeistä oli ajatus kokonaistaideteoksesta, jossa pyrittiin kuromaan umpeen ero taiteen ja käsityöläiskulttuurin välillä.

L'Art Nouveau

Näyttelymainos on nopea katsaus Van de Velden töihin: ”Passion – Fontion – Beauté
Henry van de Velde » (1863–1957) oli Art Nouveau -tyylin keskeinen hahmoja. Hän oli taidemaalari, arkkitehti ja sisustussuunnittelija. 1906 Van de Velde oli myös perustamassa Kunstgewerbeschule Weimar -taideteollisuuskoulua, josta kehittyi myöhemmin Bauhaus -koulu.

Jugend

Video esittelee Alexander von Salzmannin » Jugend -lehdelle tekemiä töitä, joita hän teki satoja vuosien 1903–1925 välillä.
Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa Art Nouveau tunnettiin paremmin nimellä Jugend » (1890–1915). Kertaustyylien » jälkeen tyylisuunta levisi Euroopassa ja Amerikassa. Saksankielinen nimi Jugend oli lähtöisin samannimisestä lehdestä. Eri maiden kulttuurilehdet edistivät vahvasti tyylisuunnan leviämistä.

Pariisin maailmannäyttely

Ajankuva vuoden 1900 Pariisista tuo esille Suomen paviljongin maalle antamaa näkyvyyttä modernina ja itsenäisenä kansakuntana.

Pariisin maailmanäyttelyssä » vuonn 1900 suomalaista Jugendia ja kulttuuria esiteltiin Akseli Gallen-Kallelan » (1865–1931) sekä muiden eturivin muotoilijoidemme toimesta. Suomen paviljongista tehtiin vuonna 2017 3D-mallinnus », jonka avulla paviljongin voi kokea tänäkin päivänä. Lue lisää vuosituhannen vaihteen myyttisestä Pariisista ».

Sarjavalmisteinen klassikko

Teollistumisen ajan muotoiluesimerkki on Tuolien tuoli Wieniläistuoli nro 14 ». Tätä vuonna 1859 suunniteltua tuolia on vuosien saatossa myyty yli 80 miljoonaa kappaletta. Michael Thonet’n  » (1796–1871) wieniläistuolit olivat ensimmäisiä sarjavalmisteisia huonekaluja, jossa kuuman höyryn ja prässäyksen avulla puu saatiin taipumaan. Kevyen ja kestävän rakenteesta ansiosta tuoleista tuli suosittuja Wienin kahviloissa. Thonet ja hänen viisi lastaan olivat teollistumisen ajan menestyneimpiä huonekalujen valmistajia.

Eläköön De Stijl

Rietveld’s Masterpiece: Long live De Stijl! -näyttelyssä 2017 kuvattu video. Näyttelyesineiden joukosta löytyy mm. Ritveldin maineikas Punasinituoli ».

Die Stijl » (1917–1931) oli yksi ensimmäisistä uutta muotokieltä soveltavista taiteilijaryhmistä. Pääosin hollantilainen De Stijl luopui kokonaan naturalistisesta esitystavasta. Se suosi taiteessa ja muotoilussa puhtaita perusmuotoja, suoria viivoja ja päävärejä. De Stijlin taiteilijat » pyrkivät taiteessaan visuaaliseen harmoniaan ja tasapainoon.

Bauhausin mestarit

Bauhaus Masters -video on nopea läpileikkaus Bauhaus-historian kärkinimiin.

Bauhaus » oli arkkitehtuuri- ja taideteollisuuskorkeakoulu. Sen taiteilijoiden suunnittelemia esineitä, huonekaluja ja rakennuksia leimasi selkeälinjaisuus ja ajattomuus. Alunperin Weimariin 1919 perustettu koulu jouduttiin sulkemaan kansallissosialistien painostuksesta vuonna 1933. Bauhaus vaikutti merkittävästi koko 1900-luvun arkkitehtuurin ja muotoilun kehitykseen. Bauhaus-vaikutteet ovat olennainen osa myös suomalaisen muotoilun peruskuvastoa ».

Piet Mondrian

Piet Mondrian teos Composition with Yellow, Blue, and Red » videolle taivutettuna.
De Stijl -ryhmän tunnetuin jäsen oli Piet Mondrian » (1872–1944). De Stijl sovelsi käytäntöön erityisesti Mondrianin ajatuksia väreistä ja muodoista. Amerikkalainen taiteen suojelija Katherine Dreier arvioi vuonna 1926, että Hollanti on tuottanut kolme suurta maalaria, jotka ovat nousseet persoonallisuutensa voimalla oman maansa muodollisen ilmaisun yläpuolelle . ”Ensimmäinen oli Rembrandt », toinen Van Gogh ja kolmas Mondrian”.

Piet Zwart

Video esittelee Zwartin monipuolista osaamista ja äänessä on myös taiteilija itse.

Piet Zwart » (1885–1977) käytti ”De Stilj” -periaatteita omassa työssään graafisena suunnittelijana », teollisena muotoilijana, sisustussuunnittelijana ja valokuvaajana. Zwart oli yksi modernin typografian » edelläkävijöistä ja kuvasi itseään nimellä Typotect, osaksi typografi, osaksi arkkitehti. Sodan jälkeen hänen uransa keskittyi pääosin teolliseen muotoiluun.

Funktionalismi

Videolla tulee tutuksi sekä funktionalismi että Brno, joka oli yksi Keski-Euroopan tärkeimpiä funkkiskaupunkeja.

Funktionalismin rationaalinen ideologia luontui hyvin 1920-luvun porvarilliseen ja industrialistiseen Tšekkoslovakiaan. Usko tekniikkaan, tieteisiin, sarjatuotantoon eli vahvana. Avantgardistinen Brno » sai  toimia arkkitehtonisten kokeilujen koekenttänä. Tärkein funktionalisista rakennuskohteista on Villa Tugendhat »,  jota pidetään yhtenä 1900-luvun arkkitehtuurin virstanpylväänä. Rakennus on rekisteröity UNESCO maailmanperintölistalle.

Le Corbusier

Modern Architecture 5 Points of Le Corbusier -video johdattaa sisään Le Corbusien teeseihin ».

Funktionalismin isä, Le Corbusier  » 1887–1965) oli mm. arkkitehti, kaupunkisuunnittelija ja muotoilija. Hänen ajatuksensa arkkitehtuurista ja sisustuksesta vaikuttivat voimakkaasi funktionalismin syntyyn. Seitsemäntoista Le Corbusierin arkkitehtoonisista töistä » kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin.

Art Deco

Modern Times -video esittelee ajan sisustus ja koriste-esineet 1940-luvulle asti.

Art Deco » (1920–1940) syntyi jugendin ja funktionalismin välivaiheessa koristetaiteissa ja levisi sieltä vaikuttamaan arkkitehtuuriin, muotoiluun sekä ajan muotiin ». Art Deco -käsite syntyi vasta 1960-luvun lopulla ja juureutuu Ranskassa vuonna 1925 pidettyyn taideteollisuusnäyttelyyn  Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes.

Alvar Aalto

Aino ja Alvar Aalto hankkivat 1935 tontin Munkkiniemestä luonnon keskeltä ja suunnittelivat sinne itselleen asunnon. Video Aaltojen entisessä kodissa tutustuttaa Aaltoon suunnittelija ja yksityishenkilönä.

Alvar Aalto » (1898–1976) on Suomen kansainvälisesti tunnetuin arkkitehti, muotoilija ja modernismin esikuva. Aallon tavoitteena oli suunnitella huonekaluja päivittäiseen käyttöön. Aallon tunnetuimpia huonekaluja on Paimio Chair » (1931–32). Aallon menestys huonekalusuunnittelijana ja näyttelyarkkitehtina johti vuonna 1935 Artekin » perustamiseen. Kansanvälisesti Alvar Aallon ensimmäinen vahva näyttö tapahtui Pariisin maailman näyttelyssä 1937 ».

Amerikan teollinen muotoilu

Vauhdikas esitys Amerikan teollisen muotoilun syntyvaiheista ja kehityksestä. Video nostaa esiin suunnittelijat Norman Bel Geddes »( 1893–1958), Eames », Saarinen ja Raymond Loewy » (1893–1986).

Amerikkalainen teollinen muotoilu auttoi maata nousemaan 1920-luvun laman jälkeen. Futuraman » visiot antoivat uskoa huomiseen ja vähitellen massakulutus alkoi nähdä päivänvalon.

Walter Dorwin Teague

Teague: Design & Beauty -videolla Walter Dorwin kertoo Teaguen tarinan ja esittelee hänen töitään. 

Walter Dorwin Teague » (1883–1960) kuului ensimmäiseen amerikkalaiseen ammattimuotoilijasukupolveen. Hän sai vaikutteita Eurooppaan tekemästään matkasta ja sovelsi niitä teolliseen muotoiluun. Teaguen vuonna 1926 perustaman muotoilutoimiston ensimmäinen asiakas oli Kodak », jolle Teague työskenteli koko uransa ajan.

Mies van de Rode

Tribuutti Mies van de Roden tuolien nerokkaalle muotoilulle.

Mies van de Rode » (1886–1969) oli saksalais-yhdysvaltalainen muotoilija, jota pidetään myös yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä arkkitehdeista. Edellä mainittu Villa Tugenhat kuuluu hänen merkittävimpiin töihinsä.

Erik Bryggman

Åbo museicentralBryggmanin Sampo
Erik Bryggmanin » (1891–1955) arkkitehtuuri on tuttu Turun kaupunkikuvasta », mutta Bryggman kunnostautui myös teollisena suunnittelijana. Muotoiluesimerkkinä hänen suunnittelemansa tuoli vuodelta 1938. Tuolissa on  pyöristetyt muodot ja ulospäin kaartuvat takajalat.  Korkeaa käsityön laatua » edustavia tuoleja Bryggman suunnitteli pääosin julkisiin tiloihin.

Volkswagen

Videomatka läpi Volkswagenin historian ylä- ja alamäkineen.

Volkswagenilla » on ollut aina erityinen merkitys saksalaisille. Ferdinand Porschen » jo 1930-luvulla suunnitteleman auton valmistus päästiin aloittamaan vasta sodan jälkeen. Kupla oli Volkswagenin ensimmäinen automalli  ja 1955 valmistui jo miljoonas Volkswagen. Vuonna 1971 saatiin myös ensimmäinen kupla Suomeen.

 

Festival Pattern Group

Videolla kuraattori Mary Schoeser kertoo Festival Pattern Group -ryhmän The Festival of Britain » -tyylistä ja sen tuomista vaikutuksista muotoiluun.

1951 Englannissa pyrittiin kehittämään muotoilua ja luovuutta uudella, vapaalla muotokielellä. Tätä varten perustettiin Festival Pattern Group » suunnittelemaan graafisia kuvioita tyylitellyistä mikroskooppikuvista.

Arne Jacobsen

Väläyksiä Jacobsenin ajattomista huonekaluklassikoista

Toisen maailmansodan jälkeen nähtiin Tanskan nousu huonekalumaaksi. Modernismin kärkinimiin kuuluva Arne Jacobsen » (1902–1971) aloitti huonekalujen suunnittelun jo 1930-luvulla, mutta kuuluisimmat työnsä hän loi 1950-luvulla.

Skandinaavinen design

Boråstapeterin tapettimallisto nostaa esiin pohjoismaisten muotoilijoiden tunnetuimpia kuoseja. Scandinavian Designers II -mallistoon on valittu 1940-1960-luvulla suunniteltuja kuoseja viideltä muotoilun mestarilta: Stig Lindberg » (1916–1982), Viola Grästen » (1910–1994, Arne Jacobsen (1902–1971) ja siskokset Gocken  (1914-1995) ja Lisbet Jobs » (1909-1961).
Skandinaavinen design » ja estetiikka tulivat tunnetuksi 1950-luvulla mm. Yhdysvalloissa järjestettyjen kiertonäyttelyiden ansioista. Pohjoismaisen lasi- ja huonekaluteollisuuden rinnalla menestyi myös tekstitiilitaide.

Eero Saarinen

Traileri Eero Saarisesta kertovasta dokumentista. Mukana on myös hänen poikansa Eric Saarinen.

Elien Saarisen » poika, Eero Saarinen (1910–1961) oli eräs Yhdysvaltain merkittävimmistä arkkitehdeista 1950- ja 1960-luvuilla. Verrattain nuorena kuollut Eero Saarinen » ehti luomaan joukon hienoja rakennuksia kuten Trans World Airlinesin lentokenttäterminaali » John F. Kennedyn lentoasemalla tai muistokaari St. Louisissa Mississippissä ». Hän myös suunnitteli lukuisia raikkaan modernistisia huonekaluja kuten Tulppaani-tuolin ».

Suomalaisen muotoilun kultakausi

Suomalaisen designin menestystarina sekä 1940- ja 1950 -lukujen tähtisuunnittelijat.

Sotien jälkeinen jälleenrakennusaika nosti esiin Suomalaisen muotoilun ja sen menestyksen kansainvälisissä näyttelyissä. Vuonna 1954 suomalaiset muotoilijat kahmaisivat eniten palkintoja Milanon Triannale » -näyttelyssä. Suomalaisen muotoilun kulta-ajan kansainvälisesti tunnettuja nimiä olivat mm. Alvar Aalto, Tapio Wirkkala, » (1915–1985) Timo Sarpaneva » (1926–2006], Kaj Franck » (1911–1989) ja Ilmari Tapiovaara.

Guggenheim -museo

Matthew Postal ja Steven Zucker avaavat videolla 16 vuotta rakenteilla olleen New Yorkin Guggenheim museon vaiheet.

Solomon R. Guggenheim -museo » on Yhdysvaltain ehkä kuuluisimman arkkitehdin Frank Lloyd Wrightin » (1867–1959) suunnittelema rakennus. Julkisivu nousee valkoisena kierteenä ja sisältä rakennus muistuttaa etanan koteloa. Wright suunnitteli rakennuksissaan kaikki yksityiskohdat niin sisältä kuin ulkopäin. Hän oli ensimmäisä suunnittelijoita, joka vastasi huonekalujen lisäksi myös suunnittelelmiensa tilojen valaistuksesta .

Ilmari Tapiovaara

Tutustuminen Tapiovaaran suunnitteluajatteluun ja klassisiin töihin.

Muotoilukoosteen ensimmäisen osan päättää llmari Tapiovaaran » (1914–1999) Mademoiselle tuoli vuodelta 1956, joka on monesta kodista tuttu massiivikoivuinen pinnatuoli. Tapiovaara ideana oli yhdistää perinteinen pinnatuoli moderniin näkemykseen.
mourun oivallus media blogissa © marju aavikko

Muotoilun historia on  täynnä oivalluksia.

Muotoilun historia: lisää lukemista

Muodon ajat | Ulla Seppälä-Kavén
Desing Forum Shop | Mitä on teollinen muotoilu »

Saattaisit pitää myös näistä:

Kukat ovat taiteen ikuinen aihe, inspiraation lähde ja täynnä symbolisia merkityksiä – Flowers Forever!

Muotoilun historia jatkuu modernin teollisen muotoilun merkeissä. Design-tuotteet ja muotoiluesimerkit kattavat ajan 1960-luvulta aina tähän päivään.

Perinteiset saksalaiset joulumarkkinat lumoavat. Berliinissä tutustutaan etenkin Gendarmenmarkt-aukion markkinoihin ja sen teatterin suunnitelleseen Karl Friedrich Schinkeliin.