brändimarkkinointi ja bränditarinat ©Marju Aavikko

Brändimarkkinointi

Brändimarkkinointi

Brändimarkkinointi eilen, tänään, huomenna

Brändimarkkinointi ei ole uusi ilmiö. Se on syntynyt 1950- ja 1960- luvuilla ja on edelleen voimissaan. Mad Men -sarjan kuvaama kuvitteellinen mainostoimistomaailma Manhattanilla on kuin pioneeriajan kiteytys. Don Draperilla on ollut lukuisia esikuvia. Philip Kotler » (s. 1931) ja muut markkinoinnin tiennäyttäjät vakiinnuttivat markkinoinnin terminä, mutta markkinoinnin periaatteet ovat olleet tuttuja läpi historian. Kun Rooman keisari Trajanus kuvattiin erilaisissa kohtauksissa Trajanuksen pylvään » veistoksissa, mittavalla rakennusurakkalla oli selkeät tavoitteet: ylläpitää keisarikulttia ja kasvattaa keisari Trajanuksen mainetta.

Mad Men -sarjan opetuksia brändimarkkinoinnista.

Bändi- & brändimarkkinointi

Musiikkiteollisuudesta löytyy useita esimerkkejä menestyksekkäästä brändimarkkinoinnista. Rolling Stones » tai Taylor Swift ovat myös markkinointiviestinnän » raskaan sarjan ammattilaisia ja mediavaikuttajia, joilta voi oppia brändinhallinnasta keinon jos toisenkin. Osaavan brändäyksen hallitsee myös kotimainen Flow Festival. » Menestys ei synny itsestään ja mestareista voi ottaa mallia.

Flow Festival taitaa brändimarkkinoinnin

Brändimarkkinointi syntyy

Brändimarkkinointi alkoi käytännössä näkyä jo viime vuosituhannen vaihteen mainosjulisteissa », mutta virallisesti sen voi katsoa kehittyneen 1950-luvulla. Yrityksille alkoi syntyä tarve erottua kilpailijoistaan. Brändeille ryhdyttiin luomaan omaa identiteettiä ja tavaraa kehittämään merkkituotteiksi erityisille kohderyhmille ». Visuaalisuuden ja käytettävyyden rinnalle nousi ensi kertaa myös emotionaalinen arvo. Aikakauden brändihahmoista » tätä tarvetta täytti mm. Mr. Proper. Markkinoinnin kulmakiveksi muodostui vuosikymmeniksi se, että kykeni ymmärtämään asiakkaita kilpailijoita paremmin. Tuotteet tuli myös osata paketoida oman arvolupauksen mukaisesti. Vahvimmat brändit ovat pystyneet pitämään arvolupauksensa vuosikymmenestä toiseen. Brändiin liittyvä kulttuuri ja ominaisuudet ovat säilyneet mm. Fazerin tuotteissa » kultaista nimikirjoitusta, sinistä pakkausta ja välittämisen teemaa myöten. Katso lisää symbolien merkityksestä ».

Markkinointi muutoksessa

Pitkään vakiintuneet toimintatavat ja tietoisen brändi-identiteetin luominen alkoi muuttua 2000-luvulta lähtien. Suurimmat muutokset näkyivät kohdennetussa markkinoinnissa. Aikaisemmin henkilökohtaisesti toimitettu printtimainos oli ainoa keino kohdennettuun markkinointiin. Kun ensin sähköposti ja sen jälkeen sosiaalinen media yleistyivät, mahdollisuudet asiakaskontaktiin paranivat huimasti. Kanavat monipuolistuivat ja kohdennettua markkinointia alettiin toteuttaa uusin keinoin. Kohdennetun mainonnan muodot jatkavat kehitystään eteenpäin. Tarkkaan rajatun kohderyhmän palveleminen mahdollisimman personoiduin sisällöin onkin yksi tämän ajan trendeistä kaikissa markkinointikanavissa.

 

2020-luvulle tultaessa markkinat näyttävät hyvin erilaisilta kuin pari vuosikymmentä aikaisemmin. Kanavatarjonta on kasvanut niin runsaasti, että kun nykynuorilta kysytään mitä on perinteinen media, he nimeävät Facebookin. Kuluttajia hämmentää räjähdysmäinen tarjonnan määrä ja yrityksiä markkinoinnin muuttuvat haasteet. Menestykseen sitoutuvat brändit joutuvat lunastamaan arvolupauksensa toden teolla. Kiristyvässä kilpailussa asiakkaan asemat ovat vahvistuneet. Ne brändit, jotka osaavat ja haluavat kuunnella kuluttajia, ovat myös parhaita vastaamaan näiden vaatimuksiin. Yksi esimerkki monikanavaisen ja huolellisen brändimarkkinoinnin taitajista on suomalainen Aku Ankka. Tutustu Ankan hyvään brändimarkkinointiin ».

brändimarkkinointi askel askeleelta ©Marju Aavikko

Brändimarkkinointi tavoitteet korkealla.

Mitä brändimarkkinointi nyt vaatii?

Brändimarkkinointi ei enää edusta pelkkiä sähköpostilistoja. Markkinointiviestien on tavoitettava oikea yleisö oikeaan aikaan ja oltava merkityksellisestä omalle kohderyhmälle. Yhä kohdennetummassa markkinointiviestinnässä » käytetään henkilökohtaista sävyä ja puhutellaan asiakasta kuin parasta ystävää. Tutustu strategisen viestinnän suunnitteluun ».

 

Aito kontakti asiakkaan kanssa:

  1. Asiakaspolkujen selvittäminen ei markkinoijalle yksin riitä. On luotava oikea yhteys kohderyhmään.
  2. Yhteyden rakentaminen syntyy yhteisymmärryksestä ja luottamuksesta.
  3. Luottamusta tukee aitous ja läpinäkyvyys.

Brändimarkkinointi vaikuttaa olevan yhteydessä tämän päivän ns. metataitoihin. Näitä taitoja ovat mm. empatia, intuitio, kokonaisuuksien hallinta, yhteistyö- ja tiedonhallintataidot. Tuloksia syntyy kun analyyttinen osaaminen yhdistetään empatiaan ja luovuuteen. Kuluttajien käyttäytymisen ymmärtäminen ja ennakointi helpottuu datan ja tekoälyn avustamana. Keinoälystä toivotaan apua erityisesti asiakkaan ostohetkellä tapahtuvien tarpeiden tunnistamisessa. Enää ei toimi sama markkinointisuppilo, joka kulkee ennalta määritellystä kontaktipisteestä toiseen. Ihmiset etsivät elämyksiä. Ennakoitavissa oleva, moneen kertaan tallattu reitti ei herätä kiinnostusta. Erottuva toimintatapa auttaa myös rakentamaan luottamusta.

 

Keskeisenä tavoitteena on nyt tunnettuus. Näkyvyys on merkityksellisempää kuin tykkäyksen sosiaalisessa mediassa. Kuluttajat ovat hioutuneet täydellisiksi suodattajiksi, joiden huomiosta kilpaillessa erottuminen ja ainutlaatuisuus on yhä tärkeämpää. Suostuttelun sijaan markkinointitavoitteet ja sisällön strategiat » tulisikin korvata keskeytymättömällä näkyvyydellä ja vaikuttavuudella. Kuka olen ja mihin pyrin? Tuttua brändiä ja selkeää sanomaa on helppo seurata.

Brändi ponnistaa tarinastaan

Superbrändien markkina-asema on usein seurausta tehokkaasta ja yhtenäisestä markkinointiviestinnästä. Aito, avoin viestintä lisää luottamusta. Parasta sisältöä bränditietoisuuden lisäämiseksi on houkutteleva ja kiehtova bränditarina. Brändimarkkinoinnissa yrityksen tarina on kovinta valuuttaa. Tarina sitouttaa ja nostaa brändin arvoa. Parhaimmillaan asiakkaat suorastaan rakastavat sitä, mitä yritys tekee ja kuinka se tarinoitaan jakaa. Hyvät tarinat ovat tärkeä osa PR-työtä, joka onnistuessaan kasvattaa yrityksen näkyvyyttä myös ansaitussa mediassa. Ansaitun median jaettu näkyvyys on tavoittelemisen arvoista etenkin aloitteleville yritykselle ja vahva brändi on varma sijoitus tulevaan. Tutustu tarkemmin visuaaliseen tarinankerrontaan ».

Brändiesimerkki ja Legon animoitu bränditarina.

Näin syntyvät parhaat bränditarinat

Brändin rakentaminen alkaa sen tarinasta. Jokaisella brändillä on oma tarinansa, joka usein perustuu yrityksen syntyyn. Hyvä tarina ei ole pelkkä historiikki, vaan sisältää merkityksiä ja ympärilleen riittävän hyvät tuotteet. Tunteisiin vaikuttamista » ja hyvää bränditarinaa voi rakentaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 

1. Ongelmanratkaisija pelastaa

  • Hyvä bränditarina vetoaa tunteisiin ja on helposti samaistuttava. Ongelmanratkaisija tunnistaa kohderyhmänsä tarpeet ja ratkaisee sen visaisimmatkin pulmat. Alla olevilla esimerkkivideoilla ongelmanratkaisuja esittävät suomalainen Sisu ja Google.

Elämän pieniä vastoinkäymisiä? Sisulla niistä selviää

”Ok, Google!” Lisää Googlen toimintatavoista ».

2. Altavastaajasta haastajaksi

  • Heikommassa asemassa oleva tuotemerkki voi erottuvalla markkinointiviestinnällä onnistua astumaan isompiensa varpaille. Klassisena brändiesimerkkinä tästä on Dollar Shave Club » jonka tunnettuus nousi hetkessä sen ensimmäisen mainosvideon myötä. Onnistumisen jälkeen brändi saa lisää tarinoita kerrottavakseen. Katso kuinka hyvä brändivideo syntyy ».

3. Hyvän asiakaskokemuksen kautta

  • Hyvä bränditarina voi syntyä myös onnistuneiden asiakaskokemuksen esittelystä. Tehomyynnin sijaan palvelu puhuu puolestaan. Alla brändiesimerkkeinä Virgin, jonka yrittäjille suunnattu StartUp Masterclass tukee yrityksen bränditarinaa asiakkaiden suosittelujen saattelemana.

Intohimona Brändit. Tutustu brändiosaamiseen.

 ”Kuinka tyrmäävä brändi rakennetaan?”.

4. Näkyvä perustaja

  • Bränditarina, jossa yrityksen perustajalla tai johtajalla on aktiivinen rooli, on usein tarina intohimosta tekemiseen. Vahvan roolin omaava perustaja on brändin sanoman paras lähettiläs. Tunnettuja brändäyksen virtuooseja ovat edellisessä videossa esiintynyt Virginin Richard Branson sekä Applen Steve Jobs. Katso myös suomalainen esimerkki toimitusjohtajasta brändivideon keulahahmona ». Yrityksen brändiä voi rakentaa muutkin kuin vahvan henkilöbrändin » omaavat johtajat. Mukana voi olla myös yrityksen työntekijät. Onnistunut työntekijälähettilyys on tehokas markkinointikeino. Menestystarinoiden ohella tarttuvia tarinoita kerrotaan uniikin yrityksen uniikeista työntekijöistä. Trendi käy hyvin yhteen sen näkemyksen kanssa, jossa asiakaskokemus on yhtä kuin henkilöstökokemus.

5. Hyvän tekeminen tuo merkitystä

  • Vastuullisuuden merkitys brändimielikuvassa kasvaa kasvamistaan. Hyvän tekeminen ja muiden auttaminen kertovat vastuullisen liiketoiminnan lisäksi brändimarkkinoinnin hallitsemisesta. Tuotemerkin bränditarinaan voi sisällyttää yrityksen osallisuuden sosiaalisiin tai ympäristöön liittyviin parannuksiin. Tätä kautta kuluttaja tuntee olevansa osa hyvän tekemistä ja bränditarina saa lisää merkitystä. Samalla asiakas voi hyvällä omalla tunnolla käyttää yrityksen tuotteita ja tehdä omalta osaltaan arvovalintoja. Tutustu tarkemmin brändien vastuulliseen viestintään» ja sen haasteisiin.

Brändimarkkinointi Vol. 2

Brändimarkkinointi ei pääty tähän. Seuraava blogi pysyy aiheessa jatkaen suoraan siitä, mihin nyt jäätiin. Seuraavassa blogissa käynnistyy kanavaralli, joka käy läpi brändimarkkinoinnin mahdollisuuksissa eri markkinointikanavissa ». Helteisen heinäkuun päättää virkistävästi Heinekenin brändäävä rekryfilmi Go places:

Brändimarkkinointi rekryvideolla Heinekenin tapaan.

Ilman ylisanoja Heinekenin filmi saa kiinnostumaan mistä tahansa tehtävästä yrityksessä. Samalla filmi tekee menestyksekkään brändiesittelyn.

 

PS. Jos blogin teema kiinnostaa, pysy mukana juonessa ja seuraa päivityksiä Instassa »
Verkossa marjutus-blogitekstit » löydät myös Blogit.fi -palvelusta
Lisää tärppejä brändimarkkinointiin olen kerännyt sivuston Pinterest-taululle »

Tästä voit jatkaa brändimarkkinointiin tutustumista: