mouru-kissa ja hyvä infograafi

Hyvä infograafi

Valitse hyvä infograafi – älä kuormita

Hyvä infograafi on oikopolku tietoon. Infografiikka jakaa tietoa tai tarinoita graafisessa muodossa, mutta hyvä infograafi on ennen muuta palvelua. Tässä blogitekstissä käymme läpi infografiikan tekemistä ja infograafien hyötyjä. Tarkemmin syvennymme siihen, miksi hyvän infografiikan pääraaka-aineet ovat tärkeysjärjestyksessä:
 1. palveluajattelu
 2. tietoon syventyminen
 3. visuaalinen suunnittelu

Asiakasymmärryksen ytimessä: ehdottomasti infografiikkaa!

Mitä asiakas haluaa? McDonaldsin vuoden 2022 mainoskampanjassa seikkailtiin asiakasymmärryksen ytimessä. ”Haluutsä mennä helpoimman vai vaikeemman kautta?” ”Helpoimman, ehdottomasti helpoimman!” Helppo ja nopea voittaa aina.

 1. Syytä ei tarvitse hakea saamattomuudesta, vaan siitä, että aivomme on kytketty säästämään energiaa. Kun joudumme valitsemaan monimutkaisen ja yksinkertaisen ratkaisun välillä, meillä on taipumus välttää tarpeetonta ponnistelua. Valitsemme yksinkertaisemman vaihtoehdon.
 2. Lisäksi elämme kiivastahtista arkea, jossa aika on arvokas resurssi. Suosimme ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa tehokkaasti aikaa säästäen.
 3. Infoähkyn keskellä mutkattomat ratkaisut tuovat helpotusta ja lisäävät onnistumisen tunnetta.
 4. Me myös muistamme paremmin tiedot, jotka esitetään selkeästi ja ymmärrettävällä tavalla. 

Näin infografiikka vetoaa sekä järkeen että tunteeseen. Toisin sanoen hyvä infograafi on mitä tehokkain väline viestien tai tietojen välittämiseen.

kissa rakentaa värikästä infografiikkaa

Infografiikka rakastaa värejä ja nauttii huomiosta. (kuva: Adobe Firefly)

Kun todella välität, tee hyvä infograafi

Monia asioita on vaikea ymmärtää ja vielä vaikeampi selittää. Infografiikalla voi vertailla tietoa ja nostaa esiin faktoja. Palveluajattelu ja erottuvuus auttavat keventämään ihmisten kokemaa informaatiotulvaa.

Haluttiin tai ei, oppiminen ja tarinankerronta perustuu visuaalisuuteen. Parhaimmillaan kuvallinen viestintä on juuri sitä, mitä käyttäjät haluavat: helppoa, nopeaa ja laadukasta. Tehokkuus perustuu siihen, että visuaalisen viestinnän avulla opimme paremmin ja muistamme enemmän ».

Selkeä viestintä ei synny itsestään, vaan sen eteen joutuu näkemään vaivaa. Pitää muistaa, että vaikeatajuinen ja epäselvä sisältö ei houkuttele ketään käyttämään aikaansa sen parissa. Sen sijaan hyvä infograafi säästää katsojan aikaa. Mikä voisi olla sen arvokkaampaa! Tutustu arvontuottoon » ja katso esimerkki visuaalisesta työkalusta Strategyzerin arvontuottoanalyysissa.

Löydä inspiraatiota infograafin tekemiseen.

Paljas totuus: infograafin tekeminen ei ole vain grafiikkaa

Infografiikan avulla voidaan tiedottaa, kouluttaa ja viihdyttäää, mutta hyvä infograafi ei ilmesty itsestään. Usein erehdytään luulemaan, että infografiikka on graafista suunnittelua. On kuitenkin ensin valmisteltava info, jotta voidaan toteuttaa grafiikka. Muotoiluajattelu on toimiva tie hyvään palveluun. Käyttöön kannattaa ottaa palvelumuotoilun prosesseista tuttu tutki ja kiteytä -vaihe, koska myös infograafin valmistelu alkaa syventymällä tietoon.

Kaikki infograafit eivät kuvaa suuria ongelmia tai monimutkaisia kokonaisuuksia. Hyvin yksinkertaisten aiheidenkin ympärille voi rakentaa oivaltavaa infografiikkaa. Kultaisena sääntönä infografiikan suunnittelussa toimii KISS, Keep It Simple, Stupid ». 

Jotta voidaan kuvata ongelmaa, se pitää ensin ymmärtää. Matemaatikko George Pólyan teos How to Solve it » esittelee usein hyödynnetyn näkökulman ongelman ratkaisuun.  Ratkaisun sijaan oleellista on itse ongelman määrittely. Kysymys on huolellisesta pohjatyöstä. Niin ikään infografiikan tekeminen lepää hyvän pohjatyön ja sisältösuunnittelun varassa aivan kuten verkkosivujen sisällöntuotanto ». Hyvä infograafi noudattaa sekä visuaalisen suunnittelun  että selkeän tekstin tekstin tuottamisen periaatteita.

…. mutta infograafin tekeminen vaatii myös erottuvaa visuaalista suunnittelua

Hyvän infografiikka rakentuu selkeästä ajattelusta. Kun kokonaiskuva on löytynyt, infograafin työstäminen voi alkaa. Hyvä infograafi yhdistää oivaltavasti tiedettä ja taidetta. Visualisoinnin tarkoitus on muokata idea käyttökelpoiseksi. Kun tieto on pakattu huolella, se herättää mielenkiintoa aiheesta riippumatta.

Ydinviestin visualisointia tukee johdonmukainen ja selkeä rakenne, pelkistäminen ja värien kontrastit. Hyvän infografiikan piirteistä löytää aivan samat ohjenuorat kuin graafisen suunnittelun periaatteista ». Visuaalisen vaikuttamisen mahdollisuudet ulottuvat toki graafisia elementtejä pidemmälle. Tutustu tunteisiin vaikuttamiseen » tehokkaaseen värien käyttöön ».

Infografiikan ei tarvitse rajoittua staattisiin kuviin. Samat ideat ja käytännöt toimivat myös liikkuvassa kuvassa. Videoformaatista ja infografiikasta löytyy monia yhtäläisyyksiä:

 • Kuten videoiden luonnissa myös infografiikan tekemisessä on hyvä tiedostaa, että ihmisten aika ja keskittymiskyky on rajallista. ⏱
 • Rajallisesta ajasta johtuen sisältöjen pituuteen kannattaa kiinnittää huomiota. ✂️
 • Visuaalisuuden pitää toimia mobiilissa – todennäköinen katsojasi katsoo ja kulkee mobiililaite kädessä. 📱
 • Otsikointi on tärkeää, se kertoo, miksi infografiikkaan tai videoon kannattaa tutustua. Katso lisää videosisältöjen optimoinnista » 💬

Blogin lopusta voit lukea tuttuun tapaan lisää linkkejä ja vinkkejä. Löydät tietoa mm. infografiikan trendeistä ja työkaluista.

Kissan tiedon visualisointi

Infografiikan tekeminen noudattaa visualisoinnin sääntöjä ja parhaita käytäntöjä. (kuva: Adobe Firefly)

Missä ja milloin tarvitaan hyvä infograafi?

Jos pohdimme sitä, kenen tulisi käyttää infografiikkaa vastaus on selvä: kaikkien, joiden tehtävä on palvella asiakkaita, lukijoita tai yleisöä. Infografiikka voi olla myös hyvää palvelua tai oivaltavaa sisältömarkkinointia. Lisäksi infografiikkaa kannattaa käyttää hyödyn havainnollistamiseen. Tämä pätee kaikkiin alla esitettyihin toimialoihin.

 • Markkinointi ja viestintä. Kun markkinointiviestinnässä on konkretisoitava tieto tehokkasti omalle kohdeyleisölle » infografiikka auttaa. Esimerkkeinä tiedotteet, bränditarinat tai tuoteominaisuudet.
 • Opetus ja koulutus. Opetusmateriaaleissa esitettyjen tietojen ja käsitteiden visuaalinen esittäminen edesauttaa ymmärtämistä ja muistamista. Tutustu tehokkaaseen oppimiseen ».
 • Uutiset ja media. Tiedot, tilastot ja tredit vaativat houkuttelevaa esitystapaa nopeasti ja helposti sulavassa muodossa. Katso kuinka grafiikka auttaa viestin perille menoa uutishuoneissa.
 • Terveydenhuolto. Hyvä infografiikka havainnollistaa niin lääketieteellisiä toimenpiteitä kuin vaikka terveystilastoja pandemian etenemisestä.
 • Talous ja liike-elämä. Infografiikka on arvokas työkalu data-analyysien, raporttien ja strategioiden esittämiseen. Infograafien avulla tiedosta pääsee poimimaan olennaisten päätösten teon tueksi.

Älä tule paha infograafi – tule hyvä infograafi

Nyt on aika summata millainen on hyvä infograafi ja millainen se ei ole. Infografiikasta tuttuun tapaan ymmärtystä voi etsiä konkreettisen vertailun kautta:

huono vai hyvä infografiikka

Huono ja hyvä infograafi tiukassa vertailussa.

Katso lisää infografiikkaa blogin sivuilta – tälläkin kertaa kissojen inspiroimana:

Saattaisit pitää myös näistä, katso lisää:

Strategisella viestinnällä lisää inspiraatiota ja timanttisia tuloksia. Katso kuinka viestintää tehdään suunnitelmallisesti, vuorovaikutuksellisesti ja onnistumisia arvioiden.

Onnistuneessa viestinnässä ilmeen ja muodon on tuettava sanomaa. Ihastu typografiaan ja tutustu sen mahdollisuuksiin!

Kuinka sisältöstrategia voi vahvistaa brändimarkkinointia? Tutustu eri markkinoinikanavien erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin strategian tukena.