artikkelien avainsanalista


Brändi selkeäksi

Brändi vaatii keskittymistä olennaiseen. Huolellien brändäys auttaa erottautumaan muista ja raivaa brändille paikan markkinakartalla. Täsmällinen ja havaittavissa oleva yksilöinti viestii brändin ominaisuuksia ja auttaa sen tunnistamisessa.  Terävän brändimielikuvan ylläpitämiseksi määrittelemättömät tavoitteet on täsmennettävä ja bränditarinaa » jaettava kohderyhmän » tietoon.


Brändi on lupaus

Helposti erottuvia ja omassa brändilupaukseensa sitoutuneita tuotemerkkejä ei aina tarvitse hakea merta edempää. Myös suomalaiset brändit osaavat asiansa. Osa niistä on jopa onnistunut säilyttämään asemansa sukupolvelta toiselle: Suomalaisen Aku Ankan » tunnistaa yhtä varmasti kuin Pauligin kahvibrändien » joukossa. Kummassakin tapauksessa tunnettu yritysbrändi tukee myös tuotebrändejä.

Ominaisuuksien ohessa viestii edustamistaan arvoja. Aku Ankka ei ole vain tuote, eikä Frendit pelkkä TV-sarja. Kurkkaa ja mieti millaisia arvoja tämä median luoma fiktiivinen yhteistö »  kantaa mukanaan.


Brändin rakentaminen pala palalta

Vahva brändi-identiteetti auttaa yritystä menestymään nyt ja tulevaisuudessa. Brändin imago vahvistetuu yhtenäisyydellä useilla eri tasoilla. Visuaalista viestintää tukevat mm. brändivärit » , brändin ilmettä tukeva typografia » ja harkittu symbolien käyttö ».  Visuaalisuuden tehtävä on vahvistaa brändimielikuvaa ja kasvattaa luottamusta. Luottamusta kasvattaa myös vastuullinen viestintä ».

Halutun kohderyhmän tunnistamiseen auttaa ostajapersoonien luonti » ja arvontuoton suunnittelu ». Vaikka brändi-imago olisi lyöty lukkoon ja brändipersoona löytänyt hahmonsa, brändin ylläpito ja kehittäminen on jatkuvaa työtä. Tutustu tarkemmin brändinhallintaan brändihahmon kautta ». Brändin näkyvyyttä ja perusarvojen esille tuontia voi varmistaa mm. monikanavaisen sisältöstrategian » avulla. Eri palaset brändi-identiteetin vahvistamiseen on koottu yhteen brändin rakentamisessa videomainonnan keinoin ».

Blogin markkinointiviestinnän kategoriassa » tartutaan tiukemmin brändimarkkinointiin » ja siihen mistä ainutlaatuisen brändin tunnistaa. Brändäys puree – tutustu lisää brändeihin: