artikkelien avainsanalista


Brändi selkeäksi

Brändi vaatii keskittymistä olennaiseen. Huolellinen brändäys auttaa erottautumaan muista ja raivaa brändille paikan markkinakartalla. Täsmällinen ja havaittavissa oleva yksilöinti viestii brändin ominaisuuksia ja auttaa sen tunnistamisessa. Terävän brändimielikuvan ylläpitämiseksi määrittelemättömät tavoitteet on täsmennettävä ja bränditarinaa » jaettava kohderyhmän » tietoon.


Tunnettuja brändejä

Helposti erottuvia ja omassa brändilupaukseensa sitoutuneita tuotemerkkejä ei tarvitse hakea kaukaa. Myös suomalaiset brändit osaavat asiansa. Osa niistä on jopa onnistunut säilyttämään asemansa sukupolvelta toiselle: Suomalaisen Aku Ankan » tunnistaa yhtä varmasti kuin Pauligin kahvibrändien » joukossa. Kummallakin brändillä tunnettu yritysbrändi on vahva tuki tuotebrändeille.


Erityisen ylpeäitä suomalaiset saavat olla siitä, että suomalainen design on jo sellaisenaan brändi, lupaus hyvästä muotoilusta. Se ei ole syntynyt itsestään. Tutustu blogissa design-tuotteiden historiaan » ja suunnittelijoihin Eero Aarniosta aina Klaus Haapaniemeen asti.


Brändi on lupaus, brändi on tunne

Ominaisuuksiensa ohella brändi viestii niitä arvoja, joita se edustaa. Aku Ankka ei ole vain tuote, eikä Frendit pelkkä TV-sarja. Aku Ankka -brändin perusteellisen läpikäynnin lisäksi blogissa pohditaan, millaisia arvoja Frendit, median luoma fiktiivinen yhteistö »  kantaa mukanaan.


Brändin vastuullisuus liittyy vahvasti tunteeseen ja luottamukseen siitä, että oma valinta oikea ja täyttää sille asetetut odotukset. Lue lisää brändien vastuullisesta viestinnästä » brändirakkautta pohtivassa tekstissä.


Brändin rakentaminen pala palalta

Vahva brändi-identiteetti auttaa yritystä menestymään ja takaa menestyksen myös tulevaisuudessa. Brändin imago vahvistuu, kun se on yhtenäinen viestinnän kaikilla tasoilla:


Blogin markkinointiviestinnän kategoriassa » tartutaan tiukemmin brändimarkkinointiin » ja siihen mistä ainutlaatuisen brändin tunnistaa. Kaikki tekstit löytyvät koottuna blogin etusivulta ». Lue lisää!