arvot ja yhteisöt eri kohtaamisissa

Arvot ja yhteisöt

Hyvät elämän arvot ja yhteisöt

Hyvät elämän arvot ja yhteisöt ovat yhteydessä toisiinsa, sillä me tarvitsemme toisiamme. Saamme toisiltamme turvaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, jaamme kokemuksia, huolia ja opimme lisää. Merkityksellisiä kohtaamisia syntyy kodin ulkopuolella työpaikoilla ja harrastuksissa, mutta yhä useammin löydämme tärkeitä yhteisöjä digitaalisesti. Pandemia kiihdytti kehitystä entisestään. Se toi myös perheyhteisöt verkkoon aina isovanhempia myöden. Kun videopuhelut toimivat yhtä sujuvasti mummolaan kuin työyhteisöihin, kommunikaation erovaisuudet vahvojen ja heikkojen siteiden välillä pienenevät.

Kun pohdimme, mitä tämän päivän yhteisöt pystyvät tarjoamaan ja millaisia ovat niiden kehitysmahdollisuudet, luontevin toimintaympäristö löytyy usein verkosta. Katso lisää selviytymisestä digitaalisessa pandemia-arjessa ».

Frendit hahmoista kaikkien yhteisöksi

Mitä tulee mieleesi Frendit-sarjasta? Klassikoksi noussut TV-sarja » vuosien takaa on monen aikuisen nostalginen suosikki. Frendit-sarjan hahmojen kanssa olemme kasvaneet ja luoneet tunnesiteemme. Perinteisten perhesarjojen ohella – tai niiden tilalla – Frendeillä on aivan oma paikkansa. Frendit ovat kuin vanhoja ystäviä, joiden kanssa tunnemme emotionaalista yhteyttä ». Vaikka median luoma maailmanlaajuinen yhteisö on fiktiviinen, se on silti kaikkien saavutettavissa.

Frendeistä on kasvanut 1990-luvun brändi-ikoni. Se ei ole enää pelkästään TV-sarja, vaan Frendit edustavat tuotebrändien tapaan arvoja ja elämäntapaa. Yhteiset elämän arvot ja yhteisöt ovat Frendien maailman ytimessä. Katso lisää siitä, kuin vastuulliset arvot vaikuttavat brändien viestintään ».

Kuusi pysyvää arvoa Frendit TV-sarjan yhteisössä.

Hyvät elämän arvot säilyvät – yhteisöt muuttavat muotoaan

Seppo Kangaspunnan vuonna 2011 toimittama Yksilöllinen yhteisöllisyys »  avaa kiinnostavasti yhteisöllisyyden muutosta ja sen ymmärtämistä. Lähtökohtana ovat sosiologian klassikot, mutta tarkasteltavana ovat myös verkkoyhteisöt ja niiden rooli yhteisöllisyyden rakentajina. Vaikka teoksen julkaisuajankohdasta on kulunut yli vuosikymmen, yhteisöjen kehittämisen tarpeet, haasteet tai huolet eivät juurikaan ole muuttuneet.

Silti aika on toinen. Työsuhteet ovat usein määräaikaisia, eikä vuonna 2011 voitu edes kuvitella etätöiden laajenevan koskemaan lähes kaikkea asiantuntijatyötä. Opiskelijat ohjataan verkostoitumaan ammatillisesti huolehtimalla LinkedIn profiileistaan. Kiinnostavaa onkin, että sosiaalinen kanssakäyminen verkossa miellettiin aikaisemmin lähinnä nuorten kulttuuriksi, kun tänä päivänä verkkoyhteisöt on levinneet lähes kaikkiin demografioihin. 

Tilastokeskuksen mukaan » vuonna 2020 internetiä käytti useasti päivässä 82 % 16–89-vuotiaista suomalaisista. Yhteisöpalvelujen seuraamisen osuus kaikista ikäryhmistä oli yhteensä 69 %. Tutkimuksessa yli kymmen vuotta sitten arvioidut nuoret elävät pian ruuhkavuosiaan. Ei ole vaikea nähdä, etteikö tutuksi tulleet toimintatavat määrittelisi heitä myös jatkossa.

Yhteisöt elävät ajassa – nyt ja 100 vuotta sitten

Sata vuotta sitten sosiologien huolet perustuivat pitkälti perinteisten yhteisöjen ja niiden sosiaalisten siteiden murenemiseen. Modernisoituva yhteiskunta nähtiin alituisessa vaarassa, kun sen jäsenet ajaisivat vain omia etujaan ilman yhteisvastuullisuutta. Tässä tilanteessa yhteisöt nähtiin siteenä yksilöllisiä tarpeitaan toteuttavien ihmisten ja yhteiskunnan välillä.

Smelly Cat, Smelly Cat,
What are they feeding you?
Smelly Cat, Smelly Cat,
It’s not your fault.

arvot ja yhteisöt frendit-sarjassa

Samassa Kangaspunnan teoksessa Mikko Saastamoinen viittaa yhteisöön nostalgisena käsitteenä, jolle ei nykyajassa ole sijaan. Hän ei kuitenkaan näe syytä huoleen. Ihmiset kyllä löytävät toistensa luo, vain muodot muuttuvat. Vaikka verkostoissa kohtaaminen liittyy nykypäivänä usein kuluttajuuteen, niissä nousee esiin myös elämän arvot. 

Yhteistöllisyyden kokemuksia löytyy arvokeskusteluista koskien mm. yhteistä huolta ympäristön tilasta. Kuivakukkainstallaatioistaan tunnetun brittitaiteilijan Rebecca Louise Lawn teos Calyx Flowers Forever -näyttelyssä » on esimerkki taiteen, kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden yhdistämisestä. 

Arvot ja yhteisöt vuorovaikutuksessa

Nykypäivän yhteisöllisyyteen kuuluu valinnanvapaus ja valintoja ohjaa usein vaivattomuus. Yhteisön muotoa ei voi pakottaa ja jos palvelulle haluaa käyttäjiä, sen on löydyttävä verkosta. Sosiaalisen median yhteisöjen käsittäminen osaksi yhteisöllisyyttä voi vaikuttaa itsestään selvältä, mutta sitä se ei ole. Yhteisöllisyyden muutoksen ja yhteisökäsitteen juuret ovat pitkällä historiassa. Yllättävää muutoksessa on lopultakin sen hitaus.

Tarkemmin tarkasteltuna huomaa, että perinteisten yhteisöjen arvot ja pelisäännöt eivät juurikaan poikkea niistä, jotka määrittelevät verkkoyhteisöjämme. Perinteisistä yhteisöistä nämä eroavat siinä, että jäsenyyden ja sen velvoitteet voi valita itse. Tämän päivän tapa toimia ja viestiä yhteisöissä onkin samanaikaisesti sekä yksilöllinen että yhteisöllinen. Myös organisaatioissa on herätty huomaamaan, että ulkoinen viestintä sekoittuu sisäiseen. Muutokset näkyvät myös viestintästrategioiden suunnittelussa ».

YouTuben arvot ja yhteisöt

Oma suosikkini eri verkostopalveluista on monipuolinen YouTube. Vaikka sen pääpainopiste ei ole niinkään sosiaalisuudessa, kanava soveltuu hyvin tiedontuotannon ja jakamisen alustaksi. Verkkoyhteisö syntyy usein yhteisistä intresseistä. Toiminnan motiiveja ovat esimerkiksi oppiminen tai viihtyminen samoista asioista innostuvien ihmisten kanssa. Motiivit puolestaan ovat vahvasti yhteydessä arvoihin ». Kysymys on siitä, millaisen tekemisen koemme kiinnostavaksi ja aikamme arvoiseksi.

YouTube on hyvä esimerkki mediassa tapahtuneiden roolien ja raja-aitojen murtumisesta. Futuristi Alvin Tofflerin » ennustus tuottaja-kuluttajista » on toteutunut YouTuben sisällöntuotannossa. Alustan olemassaolo ja sisältö perustuu pitkälti sisällöntuottajien rentoon itseilmaisuun ja luovien ideoiden työstämiseen. Mikään ei ruoki luovuutta » yhtä herkästi kuin innostuminen ja positiivinen energia. Tutustu kanavaan tarkemmin YouTuben sisältöjen ja historian » katsauksessa tai lähde rakentamaan omaa YouTube-kanavaa ».

Linkit ja vinkit:

Seppo Kangaspunta | Yksilöllinen yhteisöllisyys »
Evermind | Arvotesti »

Saattaisit pitää myös näistä:

"Kun mikään ei ole varmaan, kaikki on mahdollista". Tulevaisuuden ennakointi on mahdollisuus, johon kannattaa tarttua.

Vastuullisuus ja brändirakkaus herättävät ristiriitaisia tunteita. Mitä kuluttajilla on oikeus odottaa brändeiltä ja kuinka vastuullisuus näkyy viestinnässä?

Kuinka digitalisaatio ja oppiminen edistyi epidemia-ajassa? Entä millainen on hyvä pohja digitaaliselle kehitykselle myös jatkossa?