tulevaisuuden ennakointi ja pitkospuut
Kohti tulevaisuutta

Tulevaisuuden ennakointi

Tulevaisuuden ennakointi – katso eteesi

Tulevaisuuden ennakointi on katsomista pari askelta eteenpäin. Missä sinä näet itsesi viiden vuoden kuluttua? Tuttu kysymys kehityskeskusteluista, ehkä työhaastatteluistakin. Kysymys on pohtimisen arvoinen, mutta pätevän vastauksen antaminen ei ole helppoa. Pitäisikö kulkea pää pilvissä, pelätä pahinta vai ohittaa kysymykset olankohautuksella liikoja murehtimatta. Haaveilu ja optimismi eivät kuitenkaan ole sama asia. Ennakointi on oman polun löytämistä: minkä suunnan valitsen tässä ja nyt?

”When Nothing is Sure, everything is possible” – Margaret Drabble

 

Tulevaisuus – aina vaan lähempänä

Tänä päivänä viisi vuotta on pitkä aika missä tahansa organisaatiossa, mutta vielä 2000-luvun alussa työelämän muutokset soljuivat tasaisesti. Niin tasaisesti, että ilman suurempia ponnisteluja kyydissä pysyivät niin yksilöt kuin organisaatiot. Laatutason tai ajantasaisen ammattitaidon ylläpitoon riittivät sertifioinnit tai työnantajan toteuttamat koulutukset. Muutostahdin kasvaessa riskien hallinta ja jatkuva kehittäminen alkoivat vaatia enemmän huomiota. Eipä aikaakaan kun sekä yritykset ja niiden työntekijät havahtuivat tulevaisuustietoisiksi. Tutustu tarkemmin tulevaisuusajatteluun »

tulevaisuuden ennakointi ©Marju Aavikko

Tulevaisuuden kohtaaminen häntä pystyssä!

Millainen tulevaisuusajattelija sinä olet?

Tutkijat ovat koonneet listauksia tulevaisuustietoisen yksilön piirteistä ». Tunnistan niistä monia, sillä tunnustaudun itsekin innostuvaksi ja joukkuehenkiseksi, omaan myös mielikuvitusta sekä rohkeutta. Silti tulevaisuusajattelijaksi ei synnytä, tulevaisuuden ennakointiin kehitytään. Vielä parikymppisenä toimin tilanteessa kuin tilanteessa reaktiivisesti intuitioon luottaen. Ennen pitkää heräsin huomaamaan, että tulevaisuutta voi myös ohjailla. Nopea teknologin kehitys ja sen myötä vaatimukset jatkuvasta oppimisesta motivoivat katsomaan eteenpäin. Muutospaineisiin vastaaminen ei aina ole helppoa. Monille kokemus muutoksen keskellä elämisestä voi kasvattaa tunnetta elämänhallinnan menetyksestä. Yhteisöllisyyden merkitys » nousee aivan uuteen arvoon törmäystilanteissa tai poikkeusoloissa ». Ennakointi merkitsee myös sitä, että ymmärtää milloin omat voimat riittävät ja milloin tarvitaan muiden apua.

Tulevaisuuden ennakointi yhdessä ja erikseen

Omaehtoinen kouluttautuminen ei ole itsestään selvää, mutta se on yhä helpompaa. Kannustavalla ilmapiirillä ja esimerkeillä on merkitystä. Tulevaisuustietoiset organisaatiot edistävät oppimista mahdollistavat opiskelun myös työn ohessa. Todennäköisyydet ohjaavat niin yksilöitä kuin organisaatioita ja molempien on kyettävä kehittymään. Tutustu lisää oppimiseen aikuisena ».

Tulevaisuusajattelu merkitsee myös kestävää kehitystä ja ongelmanratkaisukykyjä.

Tulevaisuuden ennakointi ja  olennaisen erottaminen

Voidaan ajatella, että jatkuva oppiminen ja tulevaisuuden ennakointi kulkevat käsi kädessä. Hankaluus syntyy siitä, että todennäköisiä polkuja on monia. Näkyvillä voi olla useita vaihtoehtoisia tulevaisuuksia tai kouluttautumissuuntauksia. Koska pirstaleisessa ympäristössä kaikkea ei voi hioa, tulevaisuuden ennakointi jää usein kässillä oleviin vaihtoehtojen puntaroinniksi. Silloinkin jarrutelu on turhaa, sillä myös sivusuuntainen liike kuljettaa eteenpäin.

Tulevaisuuden ennakointi on mahdollisuus

Moni luottaa tuuriin ja reaktioinopeuteen, mutta väistämättömiäkin muutoksia voi hallita. Vaihtoehdot ovat usein näkyvissä, joskus jopa tarjolla. Sama totuus pätee niin yksilöihin kuin organisaatioihin. Muutosten keskellä on hyvä muistaa, että tulevaisuuden tekeminen ja etsintäprosessit luovat merkityksiä. Usein tärkein päämäärä on tulla omaksi itsekseen. Lue lisää luovuudesta arjessa ja työelämässä ».

Saattaisit pitää myös näistä:

Tämän päivän yhteisöt ovat sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä ja yhteisöllisiä arvoja löytää jopa Frendit TV-sarjasta. Tutustu yhteisöllisyyden kehittymiseen.

Tulevaisuusajattelun ytimestä löytyvät tunteet, motivaatiot ja asenteet. Aktiivisena toimijana kykenemme katsomaan asioita uudesta suunnasta ja näkemään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Kuinka digitalisaatio ja oppiminen edistyi epidemia-ajassa? Entä millainen on hyvä pohja digitaaliselle kehitykselle myös jatkossa?