tulevaisuuden ennakointi ja pitkospuut

Tulevaisuutta kohti

Tulevaisuuden ennakointi

Tulevaisuuden ennakointi – katso eteesi!

Tulevaisuuden ennakointi on katsomista pari askelta eteenpäin. Missä sinä näet itsesi viiden vuoden kuluttua? Tuttu kysymys lukuisista kehityskeskusteluista, ehkä työhaastatteluistakin. Kysymys on pohtimisen arvoinen, mutta pätevän vastauksen antaminen ei ole helppoa. Pitäisikö kulkea pää pilvissä, pelätä pahinta vai ohittaa kysymykset olankohautuksella murehtimatta liikoja. Haaveilu ja optimismi eivät kuitenkaan ole sama asia. Tulevaisuuden ennakointi on oman polun löytämistä: minkä suunnan valitsen tässä ja nyt?

”When Nothing is Sure, everything is possible” – Margaret Drabble

 

Tulevaisuus – aina vaan lähempänä

Tänä päivänä viisi vuotta on pitkä aika missä tahansa organisaatiossa, mutta vielä 2000-luvun alussa muutokset työelämässä tapahtuivat tasaisemmin. Niin tasaisesti, että ilman suurempia ponnisteluja kyydissä pysyivät niin yksilöt kuin organisaatiot. Laatutason ja ajantasaisen ammattitaidon ylläpitoon riitti työnantajan toteuttamat koulutukset. Media- ja markkinointialalla » tulevaisuuden ennakointi nousi vaatimukseksi ensimmäisten joukossa. Muutostahdin kasvaessa ennakointi ja jatkuva kehittäminen alkoivat vaatia enemmän huomiota. Eipä aikaakaan kun sekä yritykset ja niiden työntekijät havahtuivat tulevaisuustietoisiksi. Tutustu tarkemmin tulevaisuusajatteluun »

tulevaisuuden ennakointi ©Marju Aavikko

Tulevaisuuden kohtaaminen häntä pystyssä!

Millainen tulevaisuusajattelija sinä olet?

Tunnistan itsessäni useita tutkijoiden listaamia » tulevaisuustietoisen asenteita. Tunnustaudun innostuvaksi ja joukkuehenkiseksi, omaan myös mielikuvitusta ja rohkeutta. Tästä huolimatta oma kehitykseni tulevaisuusajattelijana on ollut hidasta, joskin nousujohteista. Vielä parikymppisenä toimin tilanteessa kuin tilanteessa reaktiivisesti intuitioon luottaen. Ennen pitkää heräsin huomaamaan, että tulevaisuutta voi hienovaraisesti ohjailla. Omaa alaani määritellyt nopea teknologin kehitys ja sen myötä vaatimukset elinikäisestä oppimisesta antoivat lisävauhtia. Muutospaineisiin vastaaminen ei aina ole helppoa. Monelle kokemus loputtoman muutoksen keskellä elämisestä voi kasvattaa tunteen elämänhallinnan menetyksestä. Yhteisöllisyyden merkitys » nousee aivan uuteen arvoon törmäysten ja korona-arjen keskellä » . Tulevaisuuden ennakointi on myöskin sitä, että ymmärtää milloin omat toimet riittävät ja milloin tarvitaan muiden apua.

Tulevaisuuden ennakointi: Tee Se Itse

Silti omaehtoinen kouluttautuminen ei aina ole itsestään selvää. Kannustavalla ilmapiirillä sekä esimerkeillä on merkitystä ja tulevaisuustietoiset organisaatiot mahdollistavatkin opinnot työn ohessa. Todennäköisyydet ohjaavat yhtä hyvin yksilöitä kuin organisaatioita ja kumpaisenkin on kyettävä kehittymään. Tutustu blogista löytyviin oppimiskeinoihin ».

Tulevaisuusajattelu on myös kestävää kehitystä ja ongelmanratkaisukykyjä.

Kuinka erottaa olennainen?

Jatkuvan oppimisen hankaluus on siinä, että todennäköisiä polkuja on useita. Mitä enemmän on vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, sen enemmän riittää vaihtoehtoisia kouluttautumissuuntauksia. Pirstaleisessa ympäristössä kaikkeen ei voi virittyä tai kaikkea kehittää saman aikaisesti. Tulevaisuuden ennakointi jää usein kässillä oleviin vaihtoehtojen puntaroinniksi. Kokemuksesta tiedän, että positiivinen asenne tulevaisuuteen on helpointa säilyttää, kun ei pelkää tai jarruttele. Ja muistaa, että myös sivusuuntainen liike rakentaa kompetenssia.

Tulevaisuuden ennakointi on mahdollisuus

Muutokset ovat väistämättömiä, mutta muutosta voi hallita. Ei tarvitse luottaa pelkkään hyvään tuuriin tai reaktionopeuteen. Vaihtoehdot ovat usein näkyvissä, joskus jopa tarjolla. Muutosten keskellä on hyvä muistaa, että tulevaisuuden tekeminen ja etsintäprosessit antavat meille merkityksiä. Päämääriä voi olla useita, mutta tärkein niistä on tulla omaksi itsekseen. Lue lisää luovuudesta arjessa ja työelämässä ».

Saattaisit pitää myös näistä: