artikkelien avainsanalista


Mitä on graafinen suunnittelu?

Graafinen suunnittelu on ulkoasujen suunnittelua erilaisissa visuaalisissa medioissa. Graafisen suunnittelun ytimessä on kuvallinen ilmaisu ja visuaalinen viestintä, jossa kuvalliset elementit sommitellaan mielekkääksi kokonaisuudeksi. Visuaalista suunnittelua kannattelee kyky luovaan ongelmanratkaisuun » ja työvälineiden hallinta ».


Graafinen suunnittelu tuo lisäarvoa viestintään

Houkuttelevan ulkoasun lisäksi graafisen suunnittelun on oltava toimivaa visuaalista viestintää ». Sen on tulkittava ja vahvistettava viestiä valitulle kohderyhmälle » mediasta riippumatta – unohtamatta käyttäjäkeskeistä suunnittelua ».  Avainsanoja ovat kiinnostavuus, tarkoituksenmukaisuus ja selkeys.


Kuvallisen ilmaisun perusteet

Graafinen suunnittelu sisältää suunnitteluprosessin ja suunnittelun teorian. Kirkastunut ajatus herätetään henkiin graafisen suunnittelun tietoja ja taitojen avulla. Teoria ja perusteet ovat suunnittelun pohjana kaikissa visuaalisissa medioissa.

Suunnittelutyön peruselementit viiva, muoto, tekstuuri ja tasapaino eivät toimi yksin. Vasta yhdessä niillä on voimaa. Peruselementtien sommittelussa graafinen suunnittelija tekee päätöksensä seuraten visuaalisen suunnittelun keskeisiä periaatteita, joita ovat mm. kontrasti, hierarkia, tasaus, tasapaino, toisto, ryhmät (hahmolait ») sekä tyhjä tila. Sääntöjä ei ole tehty kahlitsemaan, usein on kysymys hienovaraisista säädöistä. Graafisessa suunnittelussa perusteet yhdistyvät oman henkilökohtaisen näkemykseen. Aihe näkyy tyylisuuntauksia ja graafisen suunnittelun trendejä » sivuavassa pastellihuumassa sekä pop-taiteen visuaalista suunnittelua » läpikäyvässä tekstissä.

Graafisen suunnittelijan hallitsemiin elementteihin kuuluu keskeisesti typografia » ja blogissa voi tutustua tarkemmin myös graafisen suunnittelun pioneerin, Henri de Tolouse-Lautrecin » uraaurtaavaan julistetaiteeseen. Tolouse-Lautrec toi töihinsä mukaan typografian ja värien käytön » osaksi suunnittelutyötä.

Symbolit avaavat suunnittelijalle lisää ilmaisumahdollisuuksia . Symbolit ja metaforat » ovat erä tärkeä osa visuaalista viestintää.


Inspiraatiota graafisen suunnittelijan blogista

Blogin tekstit sivuavat graafista suunnittelua ja kuvallista viestintää eri näkökulmista. Kuvailmaisu toistuu teemasta toiseen niin kotisivujen suunnittelun » , visuaalisen kulttuurin » kuin taidehistorian » osalta. Blogin Podcast-vinkeistä » löydät kuunneltavaa myös visuaalisiin ideoihin. Kaikki blogitekstit löydät blogin etusivulta » ja oma esittelyni marjutus-median etusivulla ». Jos sinulla on kysyttävää tai kaipaat apua, ota yhteyttä ».