kuvallinen suunnittelu ja pop-taide

VISUAALINEN SUUNNITTELU

Kuvallinen suunnittelu ja vetovoiman lait

Kuvallinen suunnittelu pyrkii lisäämään tuotteen tai tuotoksen houkuttelevuutta mm. kuvilla, väreillä, typografialla ja tilan käytöllä. Virikkeitä löytyy monelta suunnalta ja tyyli-inspiraatiota tarjoaa etenkin menneet vuosikymmenet. Pop-taide ja visuaalisen viestinnän suunnittelu kulkevat usein samoja polkuja. Pop-taide nousee esiin energisessä, hauskassa ja tyylikkäässä muotoilussa sekä markkinointiviestinnässä. Eloisa poptaide ponnahtaa esiin, kerää huomion ja välittää sanomansa sujuvasti eteenpäin. Nyt tehdään kurkistus pop-taiteeseen ja sen keinovalikoimaan, jota kuvallinen suunnittelu luontevasti hyödyntää.

Mitä on pop-taide, keitä olivat pop-taitelijat ja kuinka visuaalinen suunnittelu ammentaa pop-taiteesta?

Kuvallinen suunnittelu lisää huomioarvoa

Näemme päivittäin lukemattomia markkinointiviestejä. Visuaalisen viestinnän pullonkaulaksi muodostuu huomion saaminen. Ihmisen huomiokyvyllä on rajansa, vaikka kultakalan taso » ylittyisikin. Tapamme kiinnittää huomioita on muuttumassa, mutta tutkimusten mukaan » varmin tapa huomion saamiseksi on vetovoimainen visuaalisuus ja mahtava tarina. Pullonkaulojen ohittamiseksi tarvitaan keinovalikoima, jossa graafinen suunnittelu » ja pop-taide kohtaavat. Näiden yhtäläisyyksistä löytyvät myös pop-taiteen tunnusmerkit. Lue tarkemmin kuvallisesta hahmottamisesta » ja visuaalisista tarinankertojista ».

Pop-taiteen raikas tuulahdus

Eräs viime vuosituhannen kulttuurillisesti merkittävistä ajanjaksoista alkoi 1950- ja 1960-luvun taitteessa. Elettiin mainonnan ja brändihahmojen » kulta-aikaa ja rinnalla syntyi uusia kuvataiteen suuntauksia. Yksi näistä postmodernin taiteen » muodoista oli Englannissa ja Yhdysvalloissa syntynyt pop-taide. Sen rajoja rikkonut ja houkutteleva esteettinen tyyli elää edelleen muotoilussa, suunnittelun trendeissä ja muodissa. 1920 ja 1930 -luvuilla syntyneiden nuorten taiteilijoiden kapinointi kohdistui taiteelliseen elitismiin ja kuvataiteen perinteisiin. Pop-taide käytti tunnistettavia, arkipäiväisiä sisältöjä ja jokaiselle tuttuja kuvia. Taidesuuntaus ei hakenut vallankumousta, mutta se hämärsi rajat massakulttuurin ja korkeakulttuurin välillä. Pop-taide oli kenen tahansa saatavilla ja tulkittavissa.

poptaide ja graafinen suunnittelu

Kuvallinen suunnittelu soveltaa pop-taiteen elementtejä

POPTAIDE – OLE ROHKEA JA EROTU JOUKOSTA

Pop-taide hyödynsi viihteestä ja mediakulttuurista » tuttua kuvastoa ja estetiikkaa sekä aihepiireissään että ilmaisussaan. Sodan jälkeisen niukkuuden jälkeen länsimaissa päästiin kulutuksen makuun ja tämä riemu välittyi moderniin taiteeseen. Pop-taide oli jännittävää, räikeää, vallatonta ja kapinoivaa. Sen tuntomerkkejä olivat mm. selkeät muodot, symbolien käyttö », kirkas keltainen » sekä muut päävärit. Korkeakulttuurin ulkopuolelle mielletyt elementit, kuten sarjakuvien typografia » löysivät tiensä poptaiteen käyttöön. Pop-taide otti aiheensa mainoskuvista ja vastineeksi kaupallinen estetiikka on ammentanut inspiraatiota pop-taiteen tyyleistä. Edelleenkin pop-taiteen leikkisä asenne ja erottuva muotokieli ovat virtalähteenä visuaaliselle suunnittelulle. Tutustu myös omiin kokeiluihini pop-taiteen ja modernin rokokoon yhdistämisestä »

The Pop Art Culture – näyttely esillä 16.06–25.09.2022 Madridissa.

Pop-taiteen jättiläiset – Warhol ja Lichtenstein

Pop-taidesuuntauksen tunnetuin edustaja lienee Andy Warhol » (1928-1987) ja sen avainhenkilö Roy Lichtenstein » (1923-1997). Warholilla on mainosalan tausta ja hän tunsi sen tekniikat, tyylit ja tiukat aikataulut. Warholin töissä tyypillistä oli pelkistetty värimaailma, silkkipainotekniikan hyödyntäminen ja mekaaninen toisto. Warhol uskoi aidosti taiteen loputtomaan toistettavuuteen.

 

Taiteen ja oman persoonansa ympärille Warhol osasi myös luoda mestarillisesti henkilöbrändiä », josta on otett oppia yhtä lailla kuin hänen töistäänkin. Andy Warhol on jäänyt edustamaan jälkipolville 1960-luvun taidemaailmaa siinä kuin Swinging Sixties » ajan muotia ja trendejä. Tutustu myös 1960-luvun designiin ».

Roy Lichtensteinin maamerkit pop-taiteelle

Roy Lichtenstein ehti tehdä kokeiluja useissa taidetyyleissä kuten dadaismissa » ja kubismissa, kunnes hän kiinnostui 1960-luvun alussa pop-taiteesta. Sarjakuvien estetiikasta inspiroituneena Lichtenstein alkoi tuottaa niihin perustuvia maalauksia, joihin puhekuplat, kirjasimet ja suuret rasteripisteet » toivat oman ulottuvuutensa. Hän osoitti töillään, että sarjakuvailmaisu ja sen visuaaliset koodit olivat valjastettavissa myös vakavasti otettavan taiteen käyttöön. Lichtensteinin luova uteliaisuus kohdistui vastakkainasetteluihin ja niiden väliseen riippuvuuteen: todellisuus ja keinotekoisuus, taide ja massakulttuuri, manuaalinen ja mekaaninen. Vaikka Lichtensteinin työt saivat pop-taiteen syntyaikoina syytöksiä mauttomuudesta ja omaperäisyyden puutteesta, hänen ikoniset kuvansa ovat myöhemmin muodostuneet synonyymeiksi pop-taiteelle.

Roy Lichtenstein – taiteilijan töiden tarina.

Kun Lichtenstein sai loppuun kaupallisten printtikuvien käytön, hän kohdisti huomionsa taidehistorian » runsaudensarveen. Esimerkiksi impressionisti » Claude Monet’n Cathédrales de Rouen -sarja sai teollisen käsittelyn Ben-Day -pisteillä ». 1970 luvulla Lichtensteinia inspiroi puolestaan mm. Picasso ja Dali. Roy Lichtenstein perusti uransa idearikkaaseen jäljittelyyn, mutta missään vaiheessa hänellä ei ollut syytä peitellä lahjakkuuden puutetta filosofisella paatoksella. Päin vastoin hänen töistään välittyvä huumorintaju toi piristävän henkäyksen angstisen taiteen joukkoon.

 

LICHTENSTEININ KUVALLINEN SUUNNITTELU

Lichtensteinin työtapa oli tiukasti manuaalinen. Ensin hän kopio lähdekuvan piirtämällä sen käsin. Sitten hän muokkasi sommittelua omiin tarpeisiinsa sopivaksi ja lopuksi siirsi luonnoksen suurelle kankaalle projektoria apuna käyttäen. Lähdekuvistaan Lichtenstein karsi yksityiskohtia, lisäsi niihin kontrastia ja supisti alkuperäisen väripaletin saturoituihin pääväreihin. Lopuksi hän lisäsi työhön paksuja sarjakuvamaisia ääriviivoja ja värjäsi teoksen Ben-Day-pisteillä. Whaam!

KUVALLINEN SUUNNITTELU POP-TAITEEN KEINOIN

Kuvallinen ilmaisu on vahva keino vaikuttaa ja visuaalinen lukutaito » auttaa ymmärtämään sen merkityksiä. Huomion saaminen ja ylläpitäminen kuuluvat visuaalisen viestinnän avaintaitoihin siinä kuin graafinen suunnittelukin ». Tässä ympäristössä pop-taide säilyy eläväisenä tyylisuuntana. Pop-taiteen muotoa seuraten erottuvuus syntyy keskeisen elementin ympärille. Erottautumistekijä voi olla toiminallinen kuva, kookas tekstialue tai eloisa väripaletti. Siitä eteenpäin viestin kiinnostavuus varmistetaan täydentävällä sisällöllä. Alla muutamia esimerkkejä pop-taiteen soveltamisesta.

David Guettan video poptaiteen inspiroimana.

Pop-taideen kohtaa muodin.

Poptaide ja kuvallinen suunnittelu linkeissä ja vinkeissä:

DesignMantic | 5 Graphic Designers Whose Contribution To Pop Culture Is Timeless »
Bashooka | 20 Bold & Provocative Pop Art Design Inspiration »
99designs | 10 stunning graphic design trends for 2020 »
Interaction Design Foundation | Visual Design »
ARTO Gallery | Does Pop Art still matter?  »
Canva | Ways pop art changed modern design »
Moma | Roy Lichtenstein  »
Guity Novins a history of graphic design | Chapter 33 Pop Art »
Web design degree center | Art Influences in Design: Pop Art »

Jos kuvallinen suunnittelu ja -ilmaisu kiinnostaa, katso lisää: