kuvallinen suunnittelu ja pop-taide

VISUAALINEN SUUNNITTELU

Kuvallinen suunnittelu ja vetovoiman lait

Kuvallinen suunnittelu pyrkii lisäämään tuotteen tai tuotoksen houkuttelevuutta mm. kuvilla, väreillä, typografialla ja tilan käytöllä. Virikkeitä löytyy monelta suunnalta ja tyyli-inspiraatiota tarjoaa etenkin menneet vuosikymmenet. Pop-taide ja visuaalisen viestinnän suunnittelu kulkevat usein samoja polkuja. Pop-taide nousee esiin energisessä, hauskassa ja tyylikkäässä muotoilussa sekä markkinointiviestinnässä. Eloisa poptaide ponnahtaa esiin, kerää huomion ja välittää sanomansa sujuvasti eteenpäin. Nyt tehdään kurkistus pop-taiteeseen ja sen keinovalikoimaan, jota kuvallinen suunnittelu luontevasti hyödyntää.

Mitä on pop-taide, keitä olivat pop-taitelijat ja kuinka visuaalinen suunnittelu ammentaa pop-taiteesta?

Kuvallinen suunnittelu lisää huomioarvoa

Näemme päivittäin lukemattomia markkinointiviestejä. Visuaalisen viestinnän pullonkaulaksi muodostuu huomion saaminen. Ihmisen huomiokyvyllä on rajansa, vaikka kultakalan taso » ylittyisikin. Tapamme kiinnittää huomioita on muuttumassa, mutta tutkimusten mukaan » varmin tapa huomion saamiseksi on vetovoimainen visuaalisuus ja mahtava tarina. Pullonkaulojen purkamiseen tarvitaan keinovalikoima, jossa graafinen suunnittelu » ja pop-taide kohtaavat. Näiden yhtäläisyyksistä löytyvät myös pop-taiteen tunnusmerkit. Lue tarkemmin kuvallisesta hahmottamisesta » ja visuaalisista tarinankertojista ».

Pop-taiteen raikas tuulahdus

Eräs viime vuosituhannen kulttuurillisesti merkittävistä ajanjaksoista alkoi 1950- ja 1960-luvun taitteessa. Elettiin mainonnan ja brändihahmojen » kulta-aikaa jolloin syntyi myös uusia kuvataiteen suuntauksia. Yksi näistä postmodernin taiteen » muodoista oli Englannissa ja Yhdysvalloissa alkunsa saanut pop-taide. Sen rajoja rikkonut ja houkutteleva esteettinen tyyli elää edelleen muotoilussa, suunnittelun trendeissä ja muodissa. 1920 ja 1930 -luvuilla syntyneiden nuorten taiteilijoiden kapinointi kohdistui taiteelliseen elitismiin ja kuvataiteen perinteisiin. Pop-taide käytti tunnistettavia, arkipäiväisiä sisältöjä ja jokaiselle tuttuja kuvia. Taidesuuntaus ei hakenut vallankumousta, vaan pyrki hämärtämään rajat massakulttuurin ja korkeakulttuurin välillä. Pop-taide oli kenen tahansa saatavilla ja tulkittavissa.

poptaide ja graafinen suunnittelu

Kuvallinen suunnittelu soveltaa pop-taiteen elementtejä

Poptaide – ole rohkea ja erotu joukosta

Sodan jälkeisen niukkuuden päätyttyä länsimaissa päästiin kulutuksen makuun. Tämä riemu välittyi myös moderniin taiteeseen. Pop-taide hyödynsi viihteestä ja mediakulttuurista » tuttua kuvastoa ja estetiikkaa sekä aihepiireissään että ilmaisussaan. Pop-taide oli jännittävää, räikeää, vallatonta ja kapinoivaa. Sen tuntomerkkejä olivat mm. selkeät muodot, symbolien käyttö », kirkas keltainen » ja muut päävärit. Korkeakulttuurin ulkopuolelle mielletyt elementit, kuten sarjakuvien typografia » löysivät tiensä poptaiteen käyttöön. Pop-taide otti aiheensa mainoskuvista ja vastineeksi kaupallinen estetiikka on ammentanut inspiraatiota pop-taiteen tyyleistä.

 

Yhä edelleen pop-taiteen leikkisä asenne ja erottuva muotokieli toimivat virtalähteinä visuaaliselle suunnittelulle. Katso tästä omat kokeiluni pop-taiteen ja modernin rokokoon yhdistämisestä » tai kuinka tekoäly tunnisti eri taidesuunnat » – pop-taide mukaalukien.

The Pop Art Culture – näyttely oli esillä 16.06–25.09.2022 Madridissa.

Pop-taiteen jättiläiset – Warhol ja Lichtenstein

Pop-taidesuuntauksen kuuluisin hahmo lienee henkilöbrändistään tunnettu » Andy Warhol  (1928-1987) ja näkyvin avainhenkilö Roy Lichtenstein » (1923-1997). Warhol siirtyi taiteen pariin mainosalalta ja hän tunsi mainonnan tekniikat, tyylit sekä tiukat aikataulut. Warholin töissä tyypillistä oli pelkistetty värimaailma, silkkipainotekniikan hyödyntäminen ja mekaaninen toisto. Warhol uskoi aidosti taiteen loputtomaan toistettavuuteen. Jälkipolville Andy Warhol on jäänyt symbolisoimaan 1960-luvun taidemaailmaa siinä kuin Swinging Sixties » ajan muotia ja trendejä. Tutustu myös 1960-luvun designiin » ja Flowers Forever -teemaan », jota myös Warhol hyödynsi.

Roy Lichtensteinin maamerkit pop-taiteelle

Roy Lichtenstein ehti tehdä kokeiluja useissa taidetyyleissä kuten dadaismissa » ja kubismissa, kunnes hän kiinnostui 1960-luvun alussa pop-taiteesta. Sarjakuvien estetiikasta inspiroituneena Lichtenstein ryhtyi tuottamaan niihin perustuvia maalauksia, joihin puhekuplat, kirjasimet ja suuret rasteripisteet » toivat oman ulottuvuutensa. Hän osoitti töillään, että sarjakuvailmaisu ja sen visuaaliset koodit olivat valjastettavissa myös vakavasti otettavan taiteen käyttöön. Lichtensteinin luova uteliaisuus kohdistui vastakkainasetteluihin ja niiden väliseen riippuvuuteen: todellisuus ja keinotekoisuus, taide ja massakulttuuri, manuaalinen ja mekaaninen. Vaikka Lichtensteinin työt saivat pop-taiteen syntyaikoina syytöksiä mauttomuudesta ja omaperäisyyden puutteesta, hänen ikoniset kuvansa ovat myöhemmin muodostuneet synonyymeiksi pop-taiteelle.

Roy Lichtenstein – taiteilijan töiden tarina.

Saatuaan päätökseen kaupallisten printtikuvien käytön, Lichtenstein kohdisti huomionsa taidehistorian » runsaudensarveen. Muun muassa impressionisti » Claude Monet’n Cathédrales de Rouen -sarja sai teollisen käsittelyn Ben-Day -pisteillä ». 1970-luvulla Lichtensteinia inspiroi puolestaan mm. Picasso ja Dali. Roy Lichtenstein perusti uransa idearikkaaseen jäljittelyyn, mutta missään vaiheessa hänellä ei ollut syytä peitellä lahjakkuuden puutetta filosofisella paatoksella. Päin vastoin hänen töistään välittyvä huumorintaju toi piristävän lisän angstisen taiteen joukkoon.


LICHTENSTEININ KUVALLINEN SUUNNITTELU

Lichtensteinin työtapa oli tiukasti manuaalinen. Ensin hän kopio lähdekuvan piirtämällä sen käsin. Sitten hän muokkasi sommittelua omiin tarpeisiinsa sopivaksi ja lopuksi siirsi luonnoksen suurelle kankaalle projektorin avulla. Lähdekuvistaan Lichtenstein karsi yksityiskohtia, lisäsi niihin kontrastia ja supisti alkuperäisen väripaletin saturoituihin pääväreihin. Lopuksi hän lisäsi työhön paksuja sarjakuvamaisia ääriviivoja ja värjäsi teoksen Ben-Day-pisteillä. Whaam!

KUVALLINEN SUUNNITTELU POP-TAITEEN KEINOIN

Kuvallinen ilmaisu on vahva keino vaikuttaa ja visuaalinen lukutaito » auttaa ymmärtämään sen merkityksiä. Huomion saaminen ja ylläpitäminen kuuluvat visuaalisen viestinnän ja graafinen suunnittelu » avaintaitoihin. Tässä ympäristössä pop-taide säilyy edelleen eläväisenä tyylisuuntana. Pop-taiteen muotoa seuraten erottuvuus lähtee keskeisistä elementeistä. Erottautumistekijä voi olla toiminallinen kuva, kookas tekstialue tai eloisa väripaletti. Siitä eteenpäin viestin kiinnostavuus varmistetaan täydentävällä sisällöllä. Alla esimerkkejä pop-taiteen soveltamisesta. Jos haluat retroilla lisää käy tutustumassa 1980-luvun tyylin saloihin ».

David Guettan video poptaiteen inspiroimana.

Pop-taide kohtaa muodin.

Poptaide ja kuvallinen suunnittelu linkeissä ja vinkeissä:

Bashooka | 20 Bold & Provocative Pop Art Design Inspiration »
99designs | 10 stunning graphic design trends for 2023 »
Interaction Design Foundation | Visual Design »
ARTO Gallery | Does Pop Art still matter?  »
Canva | Ways pop art changed modern design »
Moma | Roy Lichtenstein  »
Guity Novins a history of graphic design | Chapter 33 Pop Art »
Web design degree center | Art Influences in Design: Pop Art »

Jos kuvallinen suunnittelu ja -ilmaisu kiinnostaa, katso lisää: