artikkelien avainsanalista


Taidehistoria tyylikaudesta toiseen

Taidehistoria on tässä blogissa ryhmitettynä mediahistoriaan ». Kuvataiteiden lisäksi tulee taidehistoriaan voi törmätä mm. taideteollisuuden » ja visuaalisen kulttuurin elokuvien » kautta. Oman blogitekstinsä ovat saaneet taidehistorian kuuluisat taidemaalarit kuten omakuvien mestari Rembrandt », hänen esikuvansa Tizian Vecellio » sekä Pariisin vuosisadan vaihteen kuvittajaan Henri de Tolouse-Lautrec ».


Taidehistorian Blogi

Blogissa taidehistoriaa sivuavat teemat lähtevät muinaisesta Egyptistä » jatkaen antiikin tarinoihin Kreikasta » ja Roomasta ». Tutkimusretki pysähtyy gotiikan aikaan », riemastuu rokokoon » pyörteistä ja pohtii joulutunnelmissa inspiraatiota menneistä aikakausista hakenutta romantiikan aikaa ». Modernin taiteen historiaan ja visuaaliseen tarinankerrontaan pysähdytään Marc Chagallin » kohdalla. Pop-taide puolestaan esittäytyy Roy Lichtensteinin » johdolla. Taidehistorian aikajana on pitkä ja tarinat jatkuvat edelleen. Pysy mukana matkassa!


Muotoilun tyylikausien historia

Taidehistorian ohella blogi käy läpi muotoilun historiaa 1800-luvun lopulta lähtien. Löydät sekä muotoiluesimerkkejä että muotoilun ja taiteen historian merkittäviä nimiä kahdessa osassa. Ensimmäisessä edetään 1960-luvulle ja toisessa tämän päivän ilmiöihin asti. Tutustu muotoilun aikakausiin » ja design-tuotteiden historiaan ».