Trajan – historiaa, typografiaa ja filminauhaa

Kurkistus erään fontin tarinaan.

Olet ehkä joskus Roomassa pysähtynyt seuraamaan Trajanuksen pylvään korkeuksiin kiertävää kuvakertomusta. Ylhäisessä yksinäisyydessään nouseva pylväs onnistuu keräämään yhteen omani ja monen muun mieltymykset: historian, typografian ja elokuvat. Vaikka muistopylvään reliefit kuvaavat keisarin valloitussotia, tämän tarinan sankari on TRAJAN.

Trajanuksen forum

Tarinat alkavat historiasta ja muinaiset roomalaiset ehtivät olla monessa mukana. Taiteissa roomalaisten vahvuus ilmeni arkkitehtuurissa, jonka parissa he olivat kaikkein luovimmillaan. Vielä antiikin kreikassa kaupunkien ytimen olivat muodostaneet temppeli ja sitä ympäröivät rakennukset. Roomalaisten sen sijaan rakensivat kaupunkeihinsa forumin, jonka ympäristöön nousivat julkiset rakennukset, kylpylät ja teatterit.

Trajanuksen pylväs pystytettiin vuonna 113 osaksi Trajanuksen forumin kokonaisuutta. Rakennustöistä vastasi arkkitehti ja insinööri Apollodoros. Hän on jättänyt Rooman kaupunkikuvaan vielä tänäkin päivänä näkyvät jäljet. Forumin yhteyteen rakennetut kauppahallit kuuluivat aikanaan antiikin suurimpiin ihmeisiin. Täältä löydät myös listauksen antiikin ajan 7 ihmeestä »

Alkujaan kauppahallit muodostivat 150 myymälän ja toimiston kokonaisuuden, joissa myytiin tämänkin päivän kauppahalleista tuttuja tuotteita hedelmistä ja mausteista lähtien. Trjanuksen pylväs ja kauppahallin rauniot ovat ainoat säilyneet rakennelmat keisariforumista.

Trajan ja Mouru
Trajan ja Mouru-katin versio klassisesta tyylistä

Trajanuksen pylväs

Omalaatuiset muistopylväät olivat aito roomalainen keksintö ja Trajanuksen pylväs oli ensimmäinen laatuaan. Trajanuksen pylväs muodostuu alhaalta ylös asti kiertävästä marmorinauhasta, joka on koko 32 metrin pituudeltaan täynnä korkokuvaveistoksia. Veistosten kuvallinen viestintä tähtäsi tiedottamaan keisari Trajanuksen voittoisista sotaretkistä Daakiaan, nykyiseen Romaniaan vuosina 101 ja 105–106 jaa.

Pylvään alkuperäinen paikka oli Trajanuksen  perustamien kreikan- ja latinankielisten kirjaston välissä. Sijainnista huolimatta 150 episodia sisältävän kuvakertomuksen lukeminen ei ollut verrattavissa pergamenttirullan auki käärimiseen. Käytettävyysongelmaa suuremmaksi osoittautui paavi Sixtus V. Hänen toimestaan vuonna 1588 pylvään huipulla ollut keisari Trajanusta esittänyt veistos vaihdettiin Pyhän Pietarin patsaaseen. Trajanuksen veistokselle kävi samoin kuin Rodoksen kolossin » jäänteille. Se katosi jäljettömiin. Trajanus sai jäädä odottamaan arvon palautumistaan pari vuosisadan ajaksi.

Trajan – talttakirjoitus kehittyy kirjasintyypiksi

Antiikin roomalaisten taltalla kiveen hakkaamat kirjaimet kuuluivat rakennustaiteelliseen kokonaisuuteen. Kuten muinaisen Egyptin hieroglyfit » antiikin roomalaisten talttakirjoitukset olivat näin osa kokonaistaideteosta. Kaikkein edustavimpana esimerkkinä talttakirjoituksesta pidetään Trajanuksen pylvään jalustaan kaiverrettuja kirjaimia, Capitalis Monumentalis.

Trajanuksen pylväs palautti kunniansa: muistopylvään kirjaimet ovat perustana nykyisille latinalaisille kapiteeleille eli suuraakkosille sekä useille merkittävimmille kirjasintyypeille. Vuonna 1906 kirjainsuunnittelija ja kalligrafi Edward Johnston kirjoitti kirjassaan Writing & Iluminating & Lettering, että roomalaiset kapitaalikirjasimet ovat luettavuudessaan ja kauneudessaan ylivoimaisia. Eipä ihme, että pylvään kirjaimet ovat jo hyvin pitkään inspiroineet typografian opiskelijoita ja ammattilaisia.

Myöhempiä tunnettuja tulkintoja Trajanuksen pylvään teksteistä ovat mm.

Juuri kuten muinaisen Egyptin hieroglyfit », myös kirjasintyypit ovat aina olleet sidoksissa oman aikansa vaatimuksiin ja muotokieleen. Löysiä tulkintoja Trajanuksen pylvään kirjaimista tehtiin etenkin Arts and Crafts -liikkeen » vaikutuksesta 1800-luvulla teollisen vallankumouksen aikaan. Tähän aikaan syntyneissä kirjasinmuodoissa tarkoituksenmukaisuus saattoi usein jäädä koristeellisuuden jalkoihin.

”Trajan is the new Helvetica”

Digitaalinen tekniikka alkoi yleistyä 1980-luvulla. Uusi teknologia vaikutti huomattavasti myös typografian kehittymiseen. Vuonna 1989 Adobella työskentelevä Carol Twombly suunnitteli Trajan -kirjasintyypin hyödyntämällä Adoben uusinta teknologiaa. Kuten lukuisat edeltäjänsä, kirjasin perustui Trajanuksen pylvään kirjaimiin. Twomblyn typografia toi kirjasintyyppiin uutta yhtenäisyyttä ja tasapainoa, unohtamatta uskollisuutta sen alkuperälle.

Pari vuotta myöhemmin Alistar Johnston äityikin arvioimaan Twomblyn Trajanin
peitonneen kaiken mitä vanha Fred Goudy koskaan sai aikaan.

Vähitellen Twomblyn digitalisaatiosta tuli varsin suosittu. Se levisi elokuvajulisteissa, televisiossa ja kirjan kansien kuvituksissa. Trajaniin voi törmätä tänäkin päivänä monissa brändäys-projekteissa ja yrityslogoissa. Kun Adobe julkaisi uusia Trajan-fontin versioita, kuten 2012 ”Trajan Pro 3”, Abobelta jo eläkkeelle siirtynyt Twombly toimi projektien konsulttina.

Vielä 2000-luvun alussa historioitsija James Mosley julisti, että ”Trajan is the new Helvetica”. Trajan ei ehkä lopulta pystynyt päihittämään Helveticaa, mutta Hollywoodin elokuvajulisteiden typografiaa se dominoi pitkään. Vox Median YouTube-kanavalla suunnittelija Yves Peters kertoo siitä, miten Trajanista tuli klassista tyyliä tavoittelevien Hollywood-tuotantojen suosikkikirjansintyyppi:

Kirjasintyypin valinta luo mielikuvia!
Muistatko vielä millaista kirjasintyyppiä käytettiin Kummisetä-elokuvassa? »
Tutustu myös keräämiini typografia-ideoihin blogin Pinterest-tilillä »


Blogia voi lukea Blogit.fi » tai Bloglovin’ » kautta. 
Seuraamalla marjutus.mediaa Instagramissa, tiedät missä mennään:


Lähteitä ja lisää luettavaa aiheesta:

Antiikin historia ja kultuuri: Apollodoros – Trajanuksen Arkkitehti »
Wikipedia: Trajanuksen pylväs »
Notes of Design: Type in History »
Fast Company: Trajanuksen haudasta nousu uudeksi Helveticaksi »
Bonuksena oma suosikkisivustoni kaikille typografian ystäville: Type terms »