artikkelien avainsanalista


Mitä on graafinen suunnittelu?

Graafinen suunnittelu on ulkoasujen suunnittelua erilaisissa visuaalisissa medioissa. Graafisen suunnittelun ytimessä on kuvallinen ilmaisu ja visuaalinen viestintä, jossa kuvalliset elementit sommitellaan mielekkääksi kokonaisuudeksi. Visuaalista suunnittelua kannattelee kyky luovaan ongelmanratkaisuun » ja työvälineiden hallinta ».


Graafinen suunnittelu tuo lisäarvoa viestintään

Houkuttelevan ulkoasun lisäksi graafisen suunnittelun on oltava toimivaa visuaalista viestintää ». Sen on tulkittava ja vahvistettava viestiä valitulle kohderyhmälle » mediasta riippumatta unohtamatta käyttäjäkeskeistä suunnittelua ». Avainsanoja ovat kiinnostavuus, tarkoituksenmukaisuus ja selkeys.


Graafinen suunnittelu sisältää kuvallisen ilmaisun perusteet

Graafinen suunnittelu sisältää suunnitteluprosessin ja suunnittelun teorian. Kirkastunut ajatus herätetään henkiin graafisen suunnittelun tietojen ja taitojen avulla. Teoria ja perusteet ovat suunnittelun pohjana kaikissa visuaalisissa medioissa.


Suunnittelutyön peruselementit viiva, muoto, tekstuuri ja tasapaino eivät toimi yksin. Vasta yhdessä niissä on voimaa. Peruselementtien sommittelussa graafinen suunnittelija tekee päätöksensä seuraten visuaalisen suunnittelun keskeisiä periaatteita, joita ovat mm. kontrasti, hierarkia, tasaus, tasapaino, toisto, ryhmät (hahmolait ») sekä tyhjä tila. Sääntöjä ei ole tehty kahlitsemaan, usein on kysymys hienovaraisista säädöistä. Graafisessa suunnittelussa perusteet yhdistyvät oman henkilökohtaisen näkemykseen.


Blogissa graafisen suunnittelun peruselementeistä on käsitelty typografiaa, värien käyttöä sekä symboleita:

  1. Typografia -teksti » on ihailee kirjasintyyppejä ja kertoo niiden käytöstä.
  2. Värien käyttö suunnittelussa » kokoaa yhteen blogin väriaiheita unohtamatta graafisen suunnittelun pioneerin, Henri de Tolouse-Lautrecin » uraaurtaavaa julistetaidetta: hän toi typografian ja värien käytön osaksi suunnittelutyötä.
  3. Symbolit avaavat graafiselle suunnittelulle lisää ilmaisumahdollisuuksia. Symbolit ja metaforat » ovat tärkeä osa visuaalista viestintää.

Blogissa on pyörähdetään myös tyylisuuntauksia ja graafisen suunnittelun trendejä » sivuavassa pastellihuumassa ja tutustutaan pop-taiteen visuaalisuuteen » sekä 80-luvun visuaaliseen tyyliin ». Tiesitkö, että moni pop-taiteen suuruuksista toimi alkujaan graafisena suunnittelijana?


Graafisen suunnittelun keinot ajattelun ja viestinnän ja tukena

Visuaalisessa viestinnässä graafisesta suunnittelusta välineet ja keinot ovat laajasti käytössä. Visuaalisuutta voidaan hyödyntää yhtä hyvin tunnevaikuttamisessa » kuin tiedon visualisoinnissakin. Visuaalinen ajattelu ja asioiden esittäminen kuvallisesti auttaa keskittymään olennaiseen, helpottaa asioiden hahmottamista ja toimii siltana yhteisymmärrykselle. Visuaalinen suunnittelu ja sen keinot edistävät myös palvelumuotoilun tarpeita. Esimerkkinä blogissa käsitelty asiakaskeskeinen suunnittelu »  tai verkkosivujen suunnittelun rautalankamallit sivustosuunnittelua » luodessa. Visuaalinen suunnittelu ohjaa oikeaan suuntaan ja selkeyttää ajattelua.


Mitä graafinen suunnittelija tekee?

Graafinen suunnittelija tekee työtä monipuolisesti erilaisissa tehtävissä, jotka saattavat liittyä:

Visuaalisen silmän lisäksi graafinen suunnittelija hallitsee luovilla aloilla käytössä olevat alan standardien mukaiset ohjelmistot, joita käytetään erilaisiin viestinnällisiin tarkoituksiin kuten:


Inspiraatiota graafisen suunnittelijan blogista

Tämän blogin tekstit sivuavat graafista suunnittelua ja kuvallista viestintää eri kategorioissa useista eri näkökulmista. Kuvailmaisu toistuu teemasta toiseen niin kotisivujen suunnittelun » , visuaalisen kulttuurin » kuin taidehistorian » blogiteksteissä. Blogin Podcast-vinkeistä » löytyy kuunneltavaa myös visuaalisiin ideoihin. Kaikki blogitekstit löydät blogin etusivulta » ja oman esittelyni marjutus-median etusivulla ».
Jos sinulle jäi kysyttävää graafisesta suunnittelusta, ota rohkeasti yhteyttä »