sisältöstrategia ja pakka kasassa @Marju Aavikko

Sisältöstrategia

Sisältöstrategia – markkinointia vaille valmista

Strategiapäätöksiä ja tuhtia kanavarallia

Sisältöstrategia ja markkinointikanavien trendit jatkavat brändimarkkinoinnin » ruotimista. Nyt huomio suunnataan sisältömarkkinointiin verkossa. Kysymys kuluu: miten eri kanavia on syytä hyödyntää ja mihin ne taipuvat? Miten verkkosivuja suunnitellaan tulevaisuudessa ja mihin suuntaan hakukoneoptimointi kehittyy? 
Mikäli haluat siirtyä sisältöstrategiasta suoraan digimarkkinointiin, klikkaa tästä kanavaralliin ».

Sisältöstrategia kotikonstein

Sisältöstrategia – on pakko? Usein kuulee sanottavan, että suomalaisten markkinointitaidoissa on hiottavaa pienemmistä yrittäjistä aina kansainvälisiin toimijoihin asti. Maassa, jossa vaatimattomuus on ollut hyve, itsensä esille tuominen tai oman osaamisen esittely saattaa olla piinallinen tehtävä. Ota siinä sitten kanavat haltuun.

 

Tarkoituksenmukainen sisältöstrategia ei ole silti suomalaisellekaan toimijalle mahdotonta. Sellainen saattaa löytyä kuin itsestään. Suomalainen haluaa ajatella, että teot puhukoon puolestaan. Asenteessa voi nähdä vahvuuden. Kun tekojen annetaan kuulua, eikä uskota siihen, että nämähän jo tiedetään, ollaan jo pitkällä. On mahdollista tuottaa sisältöä, jolla on todistusvoimaa ja kertoa aitoja tarinoita onton kuminan sijaan.

 

Samaan tapaan luontevimmat markkinointikanavat valikoituvat usein luonnostaan. Omasta markkinoinnistaan vastaaville yrittäjille parhaita kanavia ovat ne, joissa viihtyvät sekä asiakkaat että hän itse. Pitkäjänteistä työtä jaksaa tehdä vain mielekkäässä ja kiinnostavassa ympäristössä. Jatkuva ja johdonmukainen toiminta onkin hyvän sisältöstrategian edellytys.

sisältöstrategia tähtäimessä ©Marju Aavikko

Sisältöstrategia ketterästi verkossa.

Sisältöstrategia brändäyksen tukena

Viime kuun blogi käsitteli brändimarkkinointia » ja kuinka se on kehittynyt visuaalisesta konseptista emotionaaliseksi arvoksi. Bränditarinat etenevät nyt  sisältöstrategian suunnitteluun.

 

Sisältöstrategia syntyy tavoitteista, joiden pohjalta markkinointiviestintää tehdään. Aikaisempina vuosikymmeninä tuotekeskeinen sisältö kustannettiin ja toteutettiin kampanja kerrallaan. Nyt sisältömarkkinointi keskittyy asiakassuhteiden ylläpitoon ja tavoitteena on jatkuva oppiminen. Pyrkimys on tuottaa asiakkaita parhaiten palvelevaa ja pysähtymään houkuttelevaa sisältöä. Olennaisia kysymyksiä ovat: mitä, kenelle ja missä kanavissa? Tutustu lisää asiakasarvon tuottamiseen » mm. palvelumuotoilun keinoin ja brändihahmon rooliin » merkitysten luomisessa.


Tarve sisältöstrategioiden päivittämiseen on selvä: kilpailu tietosisältöihin hukkuvien kuluttajien huomiosta kasvaa kasvamistaan ja huomiolla on rajansa. Markkinoijilla ei enää ole varaa investoida massaan. Määrän arvo on laskeva ja se on korvattava muilla tavoin. Joukossa pärjää ja erottuu vahvat brändit.

Näin sisältöstrategia toimii

Mikä on sisältömarkkinoinnin merkitys asiakkaalle?

Sisältömarkkinoijien tehtävä on varmistaa, että jaettava sisältö on riittävän laadukasta ja kiinnostavaa. Useimmiten tämä tarkoittaa ratkaisujen löytämistä erilaisiin haasteisiin. Sisältö on kiinnostavaa, kun kuluttajat etsivät sitä oma-aloitteisesti ja viihdyttävää, kun he ovat halukkaita sitä myös jakamaan. Käyttäjää hyvin palveleva sisältö lisää myös luottamusta tuotteeseen tai palveluun.


Mikä on sisältöstrategian merkitys yritykselle?

 Sisältöstrategia on suunnitelmallista ja yrityksen tavoitteita tukevaa sisällöntuotantoa. Kun sisältöstrategia sisältää valmiin markkinoinnin ja viestinnän konseptin, sitä on helppo seurata. Mikko Taivanaista lainaten: ”Konsepti hyppää asiakkaan saappaisiin, mutta pitää yrityksen hatun päässään.”

Sisältöstrategia ja esimerkkinä mm. yleisimmät virheet.

Markkinoinnin mittarit kaakkoon

Tärkeimmät sisällöntuotannon tavoitteet – ja näin ollen myös mittarit ovat usein suoraan tuottoon tähtääviä. Kysymys voi olla myyntiluvuista tai konversioprosentin kasvusta yrityksen verkkosivuilla. Vaihtoehtoisesti sisältömarkkinoinnin mittareiksi voi asettaa myös asiakasuskollisuuden ja tunnettuuden kasvamisen. Tuotto ei synny pikavoitoista, vaan  sijoituksista, joilla on mahdollisuus kantaa hedelmää pitkälläkin aikavälillä.


Strategiaa luodessa kannattaa myös huomata, että HubSpotin mukaan » 32 % markkinoijista kertoo visuaalisen sisällön olevan heidän liiketoimintansa tärkein sisältömuoto. Lue lisää visuaalisesta viestinnästä ».

markkinointi kuluttajanäkökulmasta ©Marju Aavikko Köln

Sisältöstrategiat kuluttajan saappaissa.

Monikanavainen sisältöstrategia

Sisältömarkkinointi liikkuu ja muotoutuu tarpeiden ja alustansa mukaan. Vaikka ajatuksena on tuottaa omaa kohderyhmää » sitouttavaa ja tunteisiin vetoavaa materiaalia », eri kanavilla toimiminen poikkeaa toisistaan. Alta löytyy listaus eri markkinointikanavien tuoreista ilmiöistä. Lähteet ja lisävinkit aiheeseen löytyvät tutusti blogitekstin lopusta.

1️⃣ Verkkosivujen trendejä ja analytiikkaa

Digitaalisen markkinoinnin keskiössä ovat yrityksen verkkosivut. Se on kivijalka, josta asiakkaiden tulee löytää helposti etsimänsä ja jonne markkinointi ohjataan. Vaikka verkkosivujen on kyettävä toimimaan yrityksen ajanmukaisena käyntikorttina, yksinkertaisimmillaan sen tärkein tekninen vaatimus on nyt nopeus ja käytettävyys mobiilissa.

 

Silloinkin kun markkinointitavoitteiden saavuttaminen onnistuu vanhalla hyvällä konseptilla, trendien seuraaminen saattaa tuoda uutta tuulta purjeisiin. Viime vuosina verkkosivujen ilmiö on ollut huippuunsa personoidut sisällöt. Myös Google on ollut mukana trendissä luoden Optimize » -työkalun, jonka avulla voi rakentaa omalle sivustolleen A/B-testauksia eri tavoin räätälöidyille sisällöille.

 

Personoidut verkkosivut suunnitellaan erilaisiksi käyttäjäseurannalla kerätyn tiedon ja käyttäjän profiilin mukaan. Etusivun merkitys sivustolla vähenee entisestään, etenkin jos siitä ei enää olekaan vain yhtä versiota. Tutustu tarkemmin siihen, mitä verkkosivujen suunnittelussa » ja sisällön suunnittelussa » kannattaa huomioda.

 

Mobile First

Joitakin vuosia sitten pinnalle nousseet yhden sivun verkkosivustot ovat jälleen esillä. Niiden muoto on laiteriippumaton ja kuin luotu mobiilikäyttöön toteuttaessaan Mobile First -strategiaa. Mobiili edellä -suunnittelussa karsiutuu kaikki se, mikä ei suoraan palvele käyttäjää. Yksinkertaiset sivustot ovat myös käyttäjälle helpommin hallittavia.

 

Perinteinen hierarkinen sivusto keskittyy asiakkaiden tavoittamiseen tietyllä hakutermillä. Kun käyttäjä saapuu kyseiselle laskeutumissivulle, hänen kanavoidaan kohti yhteydenottoa tai ostoskoria. Sen sijaan yhden sivun sivustolla sivun jokainen osa on ohjaamassa kohti haluttua tavoitetta.

 

Muista analytiikka

Ilman analytiikkaa markkinointi toimii mutu-pohjalta. Analytiikka auttaa ohjaamaan tekemistä oikeaan suuntaan sekä testaamaan ja kehittämään markkinointia  dataa hyödyntämällä. Olennaista on omien tavoitteiden luonti, koska kaikki data ei ole oleellista. Siksi avainmittarit on osattava määritellä. Markkinointitoimenpiteiden onnistumista voi seurata saaduilla konversiolla esim. liideinä tai yhteydenottoina. Tutustu lisää Google analytiikkaan ».

 

2️⃣ Googlehaun uudet sisältöstrategiat

Hakukoneoptimointi on orgaanisen näkyvyyden tehostamista ja näin myös yrityssivuston markkinointia. Kaikki verkkonäkyvyys on optimoitava yleisön tavoittamiseksi. Se koskee niin verkkosivujen kuin esim. YouTuben sisältöjä. Jos aikaisemmin kikkailu oli osa hakukonetuloksissa menestymistä, nykyään on kannattavinta toimia Googlen suositusten mukaisesti. Kurkista tästä myös hakukonenäkyvyyden » harmaalle alueelle.

 

Googlen perinteisen hakukonekäytön rinnalle on noussut myös kuva- ja äänihaku. Sellaiset tekniikat kuin Siri, Alexa ja Google Lens ovat jo monelle tuttuja. Markkinoinnin sisältöstrategia tuleekin rakentaa siten, että myös kuva- ja äänielementit huomioidaan. Näin oman brändin esilläolo varmistuu erimuotoisissa internethauissa. Digitaalisen markkinoinnin osalta tämä tarkoittaa sekä visuaalisen että äänihaun optimointia.

Googlesta katsottuna ©Marju Aavikko Irlanti

Googlen visuaalinen kuvahaku nousee äänihaun rinnalla.

Visuaalinen kuvahaku

Visuaaliset viestit » muistetaan paremmin ja ovat nopeampia käsitellä. Visuaalinen haku perustuu siihen, että älypuhelimet kulkevat mukanamme kaikkialla. Googlen mukaan 10–15 % puhelimilla otetuista kuvista on arkisia muistilistoja kuten ostoskuitteja. Visuaalinen kuvahaku hyödyntää hakutoimintoa, joka auttaa käyttäjää etsimään näkemäänsä. Menetelmä soveltaa koneoppimista ja konenäköä (computer vision) aidossa tilanteessa otettuun kuvaan, josta visuaalinen haku alkaa kerätä tietoa.

 

Visuaalinen haku toimii juuri tuotteiden etsimiseen ja tunnistamiseen. Esimerkiksi Google Lens voi tarjota ehdotuksia kodinsisustukseen tai nimetä koirarotuja. Visuaalista hakua hyödyntää jo mm. Snapchat ja Pinterest. Google ohjeistaa hyvin visuaalisen haun optimointiin kuvahaun parhaissa käytännöissä ». Näin verkkosivuille tehdään nyt sivustokarttojen oheen kuvasivustokartat » sivuston kuvatiedostoista.

 

Äänihaku

Äänihaku käyttää äänentunnistusta tuottaakseen hakutuloksia käyttäjien puheesta. Periaatteessa puhehaun avulla verkosta voi kerätä tietoja selaamatta sivustoja sen enempää työpöytä- kuin mobiililaitteillakaan. Toistaiseksi äänihakua ovat hallinneet Google Assistant, Siri, Microsoft Cortana ja Amazon Alexa. Kun äänihakukyselyjä alkaa ilmestyä sivuston Google Analytics -tietoihin, tämä on merkki siitä, kyseisen sivuston käyttäjät ovat löytäneet äänihaun. Forbesin mukaan jo reilun vuoden kuluttua 30 % kaikista verkkosivustoistunnoista suoritetaan ilman näyttöä. Äänihaun yleistyminen riippuu siitä, kuinka sujuvasti teknologia onnistuu vastaamaan käyttäjien erityyppisiin tarpeisiin.

 

Kun äänihakua lähdetään optimoimaan, on lähdettevä liikkeelle puhekielestä. Ihmiset käyttävät puhuessaan pidempiä avainsanamuotoja ja puhehakuun optimoitu teksti on myös sävyltään keskustelevampaa.

 

Hakukonemarkkinointi tekoälyköityy

Läpinäkyvyys on trendi myös maksullisen markkinoinnin puolella. SEM eli hakukonemarkkinointi on sujuvampaa huolella tehdyillä verkkosivuilla. Kysymys on selkeästä rakenteesta, laadukkaasta sisällöstä ja nopeista latautumisajoista. Google antaa paremmat laatupisteet niille hakusanamainoksille, joiden sisältö vastaa laskeutumissivua. Näin asianmukaisilla mainoksilla pärjää paremmin myös hintatarjouskilpailussa. Tutustu tarkemmin hakusanamainonnan tekemiseen ».

 

Hakusanamainontaan kuuluu koneoppiminen. Google käyttää olemassa olevaa dataa ja erilaisia muuttujia optimoimaan hakusanakampanjan toimivuutta. Tekoälyyn nojaaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, sillä edellytyksenä on, että tarvittavaa käyttäjähistoriaa on jo kertynyt. Nykyään myös Googlen Display-mainontaa voi tehdä perinteisten kohdennusten lisäksi täysin tekoälypohjaisella kohdennusvaihtoehdolla.

 

Remargeting on edelleen tehokas tapa tehdä verkkomainontaa potentiaalisille asiakkaille. Uudelleenmarkkinointi auttaa tavoittamaan ne jopa ne 96 % verkkovierailijoista, jotka eivät muuten palaisi sivustolle. Kaikki käyttäjät eivät koe kohdennettua mainontaa negatiivisena, kunhan mainostajat tuntevat asiakkaansa ja panostavat entistä laadukkaampaan ja tarkempaan kohdentamiseen.

 

3️⃣ Markkinoinnin vaikuttajat

”Ihmiset ostavat ihmisiltä”.

Sisältöstrategia toteutuu luontevassa muodossa vaikuttajamarkkinoinnissa. Vaikuttajamarkkinointi käyttää julkkiksia tai itsensä muutoin hyvin brändänneitä mikrovaikuttajia. Vaikuttajamarkkinoinnin budjetit ovat jatkuvassa kasvussa ja yhteistyökumppanien suhteen uskalletaan nyt ottaa myös riskejä.

 

Vaikuttajamarkkinointi syntyy hyvään tarinankerronnan ja luottamuksen kaytta. Vaikuttajan rooli on ikään kuin valmentaja tai luotettavan neuvonantaja. Markkinointia tukee sisällön tuottaminen rinnakkaisiin kanaviin kuten YouTubeen, Instagramiin tai blogeihin tarjoamalla ratkaisuja asiakkaan ongelmiin. Sosiaalisessa mediassa lähes kenestä tahansa voi tulla vaikuttaja. Esimerkkinä aiheesta Erin May Henry Show:n » sisältö.

 

Julkisuuden henkilön kanssa vaikuttajamarkkinointia tehdään sopimalla kumppanuudesta. Kaupallinen yhteistyö tulisi olla selvästi merkitty. Vaikuttajan vaikuttavuus ei välttämättä riipu seuraajamäärästä, vaan oikeasta kohderyhmästä, jolle markkinoidaan orgaanisesti henkilöbrändin kautta. Mikrovaikuttajat sitouttavatkin tutkimusten mukaan seitsemän kertaa enemmän seuraajia kuin suurempien yleisöjen vaikuttajat.

sosiaalisessa median kanavat ©Marju Aavikko Jardins do Palácio de Cristal

Sosiaalisen median markkinointi

4️⃣ Sisältöstrategia sosiaalisen median kanavissa

Vaikka somemarkkinoinnin haasteet ovat kasvaneet mm. algoritmimuutosten myötä ja huomion saaminen omalle viestille on yhä vaikeampaa, brändin tulee toimia ja näkyä johdonmukaisesti alustasta riippumatta. Sosiaalisen median sisältöstrategia ja tavoitteet on hyvä mitoittaa suhteessa resursseihin. Työtä on tehtävä aktiivisesti ja luontevalla vuorovaikutuksella. Markkinointi somessa voi olla aggressiivista vain nopeissa tarjouskampanjoissa. Yleisesti toimivin on ihmisläheinen äänensävy, joka ei juuri poikkea läheiselle ystävälle viestittelystä.


Oli sosiaalisen median kanava mikä tahansa, nyt markkinointia pyörittävät elävät kuvat. Videosisältöjen kuvakoko optimoidaan kohderyhmä silmällä pitäen. Nuoremmalle yleisölle toimii paremmin pystykuva, vaikka ammattimaista videokuvaa tehdään edelleen vaakasuorassa. Videon pituus on alustariippuvainen. Mitä nopeatempoisempi ympäristö, sen lyhyempi video. Vaikka visuaalisuudella on merkitystä, periaatteessa somessa kuvan laatukriteeriä ratkaisevampaa on sisältö itsessään. Tykkäyksien sijaan tärkeää on brändille merkityksellinen yleisö.

 

Instagram ja Facebook

Sosiaalisessa mediassa edelleen kasvavia trendejä ovat häviävät viestit. Mitä Snapchat edellä sitä Instagram perässä. Instragram Stories on raportoinnin mukaan saanut myös yli 25-vuotiaat käyttäjät vierailemaan kanavalla useammin ja viihtymään siellä pidempään. Viestintä on aidompaa, reaaliaikaista ja vähemmän siloteltua. Nopeasti häviävät sisällöt pakottavat käyttäjät reagoimaan sukkelammin. Kiinnostava tarjous voi mennä sivu suun tai pois jäämisen pelko » pitää käyttäjän kanavalla. Yle Areena Digitaalinen iltapäivä » jopa ennusti Halmeen & Saarisen suulla, että kolmen vuoden sisällä jatkuvaa kasvuaan elävästä Instagramista tulee suurin sosiaalisen median kanava.

Facebookin algoritmimuutosten » myötä Facebookin viestintä keskittyy yhä enemmän suljettujen ryhmien sisälle. Ryhmien houkuttelevuutta lisää se, että osaan ryhmistä pitää jopa jonottaa. Yritysten yksi sisältöstrategia alkaakin olla omiin yhteisöihin ja sitoutuneisiin asiakkaisiin keskittyminen. Pienet toimijat hyötyvät edelleen paikallisuuden esille tuomisesta sekä omasta, aidosta materiaalista.


Uudelleenmarkkinointi

Somessa uudelleenmarkkinointi toimii edelleen etenkin verkkokauppojen markkinoinnissa. Yksinkertaisimmillaan markkinointi toimii siten, että kun verkkosivulle on ensin asennettu seurantakoodi, mainontaa aletaan näyttää niille, jotka ovat käyneet verkkosivulla ja suljetaan pois ne, jotka ovat ostotapahtuman jo suorittaneet. Kehittyneempää uudelleenmarkkinointia syntyy kohdentamalla mainonta sen mukaan, missä vaiheessa ostopolkua asiakas on tavoitettu.

 

Twitter ja LinkedIn

Twitter ja LinkedIn omaavat piirteitä, joilla kyetään tavoittamaan erityisiä kohderyhmiä. Twitter toimii voimakkaasti sitouttaville ilmiöille, olipa kyse urheilusta tai viihdeohjelmista. Vaikka Twitterin käyttäjämäärät ovat laskeneet suurempiin kilpailijoihin verrattuna, Top Dog Social Media kertoo uskollisen Twitterin käyttäjän seuraavan 3 kertaa todennäköisemmin mieleistään brändiä kuin Facebook-käyttäjä », Markkinoijat voivat myös edelleen hyötyä Twitterin hastageistä, joilla Facebookissa ei ole juurikaan merkitystä.

 

LinkedIn vahvuus on sen eroavuus. Se sopii parhaiten B2B-sektorille, kuten esim. tilitoimistoille tai rekrytointiyrityksille. Markkinointi LinkedInissä on tarkkaan kohdennettavaa, koska LinkedInissä ihmiset jakavat itsestään tarkkaa koulutus- ja työhistoriaa. Kanavasta löytyvät kaikki tärkeimmät yritykset, niiden päättäjät ja henkilöstö. Kohdennuksissa on hyödynnettävissä myös yrityksen sähköpostilistat tai tiedot CRM-järjestelmistä.

sosiaalinen yhteisö katutaiteessa Leipzig ©Marju Aavikko

Sosiaalisen median viestintä eri kanavissa.

Pikaviestimet

Digitaalisessa markkinoinnissa ei voi ohittaa pikaviestipalveluita. Alun perin henkilökohtaiseen viestintään tarkoitetut palvelut houkuttelevat myös markkinoijia, sillä ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa niiden parissa.

Markkinoinnissa pikaviestimiä voi laajentaa perinteistä asiakaspalvelusta laajempaankin sisältöjen jakoon ». Olennaista on jälleen yhdistää markkinointitavoitteet oman kohderyhmän palveluun. Pikaviestipalvelut ei lopu kesken. WhatsAppin ja Messengerin ohella löytyy lukuisia muita vaihtoehtoja. WhatsAppin tyyppinen Telegram » on nousijoiden joukossa. Se tukee lähes kaikkia tiedostomuotoja rajoitetumman WhatsAppin sijaan ja on myös tietoturvamaineeltaan sitä parempi. Yrityskanava, joka luodaan Telegramiin voi olla julkinen tai yksityinen tarjoten viestejä rajoitetulle ja uskolliselle yleisölle.

 

Yksi syy Telegramin suosioon on ollut se, että se ei salli mainoksia. Se on hyvä vaihtoehto kun halutaan tavoittaa niitä kohderyhmiä, jotka tuntevat hyvin online-maailman trendit ja kokevat vanhat mainostustavat häiritseviksi. Mielenkiintoista onkin nähdä, nouseeko Telegram suosioon myös Suomessa, nyt kun WhatsApp on siirtymässä mainosalustaksi » 2020.

 

YouTube ja videomarkkinointi

Tunteisiin vaikuttavassa markkinoinnissa toimii kaikkein parhaiten videoformaatti. Se on myös tehokkain tapa saada näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Sanotaan, että parin vuoden sisällä 80 % koko verkon sisällöstä on videoita. Tutustu tarkemmin videomainontaan brändin rakentajana ».


YouTube on sosiaalisen median kanavana ylivoimainen kun puhutaan näkyvyyden hinta-laatusuhteesta. Ihmiset jakavat mielellään videosisältöjä ja Google tuntuu suosivan omistamaansa kanavaa hakutuloksissa. YouTubessa seurataan myös huomattavasti pidempiä videoita kuin muussa sosiaalisessa mediassa, joten esim. opetusvideoiden tekeminen on luontevaa. Tutustu koosteeseen YouTube-kanavan noususta ja mahdollisuuksista ».


Videomarkkinoinnin nousija on 360°-videot. Ne tuovat mukanaan uudenlaista elämyksellisyyttä, ovat erinomaisia koulutuskäytöissä tai yrityksen brändäämisessä esitellessään yrityksen toimintaa aidossa ympäristössä. Lue lisää visuaalisesta tarinankerronnasta ».

näkyvyyttä ja kuuluvuutta ©Marju Aavikko Milano

Sisältöstrategia audiota unohtamatta.

5️⃣ Podcastit

Podcastit ovat vahvassa nousussa ja vaihtoehto verkon visuaaliselle pommitukselle. Oletus on, että aivan pian podcastit ovat myös somessa videoihin verrattavaa sisältöä. Niitä voi yksinkertaisimmillaan tehdä vaikka iPhonella. Tuoreempana alustana se ovat myös oiva tapa erottua. Toimitetuista radio-ohjelmista podcastit eroavat siinä, että niiden näkemys on subjektiivinen vlogien tapaan » Omaa vapaa-aikaansa arvostaville kuuntelijoille podcastit antavat mahdollisuuden valita omat sisältönsä silloin kun itselle sopii. Aktiivisilla kuuntelijoilla podcastit kulkevat mukana niin siivotessa kuin lenkilläkin. Tutustu audioon tarkemmin keskittyvään blogitekstiin trendikkäistä podcasteista ».

Yritysten sisältömarkkinoinnissa Podcastit hakevat vielä paikkaansa, mutta niiden suosion nähdään kasvavan sovelluspuolen kehittyessä ja mm. Spotifyn laajennuttua podcasteihin.


6️⃣ Sähköpostimarkkinointi – ylittämätön sisältöstrategia?

Sähköpostimarkkinoinnin vahvuus tuoreempien ilmiöiden joukossa on sen intiimiys. Personointi kuuluukin nyt markkinoinnin trendeihin kanavasta riippumatta. Vaikka sähköpostimarkkinointi on perinteisesti liidikanava, se pystyy kilpailemaan myös hyvillä sisällöillä ja asiakaskokemuksilla. Sähköpostilistalle kirjautuessaan asiakkaat kuitenkin odottavat brändien toteuttavan markkinoinnissaan alkuperäistä palvelulupaustaan.

 

Heti kun sähköpostilistat ovat kunnossa, sähköpostimarkkinointi on luonteva tapa toimia rajatun kohderyhmän sisällä. GDPR ei ole haitta markkinoinnille, sillä asiakkaalta riittää yksiselitteinen tahdonilmaisu sähköpostien vastaanottamiseen. Vastaanottajat on hyvä kuitenkin tuntea, sillä gmail luokittelee ei-toivotut viestit helposti roskapostiksi. Sisällöissä on pitkälti samat mahdollisuudet ja vaatimukset kuin verkkosivuillakin mobiiliystävällisyydestä lähtien.


 

Sähköpostilla naulan kantaan

Samalla kun asiakasdatan kerääminen jatkaa kasvuaan, automaatiojärjestelmät ja automatisoitujen sähköpostiviestien määrä lisääntyy. Sähköpostimarkkinoinnin tärkeä rooli muiden kanavien rinnalla korostuu, koska isot toimijat kuten Facebook ja myös Google ovat alkaneet suosia maksettua näkyvyyttä » orgaanisen kustannuksella.

 

Myös yksi hakukoneoptimoinnin tunnetuimmista nimistä, Rand Fiskin, rohkaisee hyvän sisällön ohella oman sähköpostilistan kasvattamiseen ». Sähköpostimarkkinointiin luottava sisältöstrategia varmistaa sen, ettei kolmannen osapuolen toimet pääse liiaksi vaikuttamaan omaan markkinointiin. Verkkomarkkinoinnin uusien kanavien ja formaattien joukossa vanha kunnon sähköpostimarkkinointi voikin olla ässä, jonka hyvä sisältöstrategia pitää hihassaan tavoitellessaan pitkän aikavälin menestystä.

 

Yhteenveto markkinointikanavien erityispiirteistä

  1. Verkkosivuilla rakennetaan käyttäjäkohtaisia personoituja sisältöjä. Mobiili edellä -suunnittelu jyrää ja selkeät yhden sivun sivustot ovat taas pinnalla
  2. Hakukonenäkyvyys laajentuu hakutermeistä kuva- ja äänihakuun tuoden hakukoneoptimointiin uusia haasteita ja pidempiä hakulausekkeita. Uudelleenmarkkinoinnissa on panostettava yhä huolellisempaan kohdentamiseen.
  3. Vaikuttajamarkkinointi nostaa esiin mikrovaikuttajat ja hyvän kohderyhmätuntemuksen.
  4. Sosiaalisessa mediassa pyörivät videot ja nopeasti häviävät Stories-sisällöt samalla kun pikaviestipalvelut nousevat mukaan markkinointiin.
  5. Podcast haastaa uutuudenviehätyksellä, kun taas vanhan liiton sähkömarkkinointi parantaa asemiaan itsenäisesti hallittavana mediana uusien automaatiojärjestelmien nosteessa.
 

Nousiko mieleen ajatuksia jaettavaksi? Jätä halutessasi kommenttia yhteydenoton » kautta tai kommentoi blogin insta-tilillä ». Voit helposti seurata blogia myös Blogit.fi-palvelusta ».


 

Sisältöstrategia lähteet & lisävinkit:

HubSpot | 45 Visual Content Marketing Statistics You Should Know in 2019 »

Moz | 5 Real Examples of Advanced Content Promotion Strategies »

Mikko Taivanainen | Mikä on markkinointikonsepti »

Theedigital | Top Web Design Trends for 2019 »

UX Collective | The state of UX in 2019 »

HubSpot |The Ultimate Guide to Google Analytics in 2019 »

Webflow | 10 web design principles every designer should know »

WTWH Media, LLC | Visual & Voice Search: What Every Marketer Needs to Know »

Forbes | Why Voice Search Will Dominate SEO In 2019 »

Blue Mint Marketing | Remarketing: The Ultimate Guide For 2019 »

Stefan Maescher | The Complete Guide To Google Remarketing in 2019 »

Red Website Design | 20 Influencer Marketing Trends & Stats for 2019 »

Ping Helsinki | Vaikuttajamarkkinoinnin rooli kasvussa kuluttajien ostopäätöksissä »

Netpeak | Telegram Marketing for Online Business Promotion »

Social Media Today | 8 Marketing Trends and Strategies You Can’t Afford to Ignore in 2019 »

MTV Uutiset | Suomen suositumpia Facebook-ryhmiä listattiin »

Wordstream | Facebook Ad Benchmarks for Your Industry »

Business West | How Using a Messaging App Will Boost Your Business in 2018 »

Top Dog | What’s Hot & What’s Not: Twitter Marketing Strategies in 2018 »

Thinkific | YouTube Video Marketing Guide: Strategies That Work Great In 2019 »

Mav Social | 360 Video Marketing Ideas You Need to Know Today »

Advertise Cast | Podcast Marketing 2019 Ultimate Guide »

Email Monday | The future of Email Marketing »

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä: