artikkelien avainsanalista


Henkilöbrändi ja sen luominen

Henkilöbrändi yksilöi kohteensa. Monessa mielessä se muistuttaa tuotteiden brändäystä », sillä myös henkilöbrändäys rakentuu luottamukselle ja kohteensa asiantuntijuuteen. Henkilöbrändäyksen toimintaympäristönä on usein omat verkkoyhteisöt, joissa vastavuoroisuus näyttelee isoa osaa. Lähtökohtana on erottautuminen ja tuloksena henkilöbrändin luoma mielikuva ja uskottavuuden vahvistaminen. Näin henkilöbrändäys vertautuu myös brändimarkkinointiin ». Kuten brändimarkkinoinnissa, myös henkilöbrändin luonti vaatii tavoitteiden ja arvojen sekä oman aseman määrittelyä markkinakentällä. Brändityössä ei voi jäädä lepäämään laakereille. Kun tavoitteet on oman näkyvyyden ja maineen kasvattamiselle on saavutettu, niitä on vahvistettava ja ylläpidettävä. Tutustu henkilöbrändin ympärille rakennetun brändivideon anatomiaan ».


Henkilöbrändin hyötykäyttö mediassa

Historian saatossa henkilöbrändäyksen mahdollisuuksia on hyödyntäneet mm. itsenäiset taiteilijat jo Rembrandtista » lähtien. Henri de Tolouse-Lautrec » puolestaan käynnisti julistetaiteellaan mainostettavat henkilöbrändit. Kun tutustut tarkemmin median virtuooseihin », löydät esittävien taiteiden parista henkilöbrändejä, jotka ovat kasvaneet lähes ilmiöksi.

Mahdollisuudet ja kanavat henkilöbrändin luontiin ovat sen jälkeen  kasvaneet huimasti. Enää ei brändäys ei vaadi erityistä asemaa, riittää kun valitsee itselleen parhaan kanavan oman osaamisensa tai asiansa eteenpäin viemiseksi. Lähes kenestä tahansa voi kehittyä suosittu visuaalinen tarinankertoja ». Henkilöbrändi ei koske vain kauniita ja rohkeita menestyjiä. Henkilöbrändi voi olla myös väline muiden auttamiseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on 100-vuotias englantilainen sotaveteraani », jonka kävelytempaus persoonan ainutlaatuisuus keräsi ensimmäisenä koronakeväänä huimat summat englannin terveydenhuollolle!