artikkelien avainsanalista


Esimerkkejä henkilöbrändistä yritys- ja mediamaailmassa

Henkilöbrändi yksilöi kohteensa. Verkossa ja sen ulkopuolella henkilöbrändi antaa näkyvyyttä ja kuuluvutta omille näkemyksille ja tekemisille. Henkilöbrändäys on yritysmaailman ja median työväline, mutta sitä voi käyttää vaikuttamiskeinona » hyvinkin erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.


Yritysmaailmalle on luonteenomaista kasvattaa henkilöbrändejä, koska henkilöbrändäys ei juurikaan poikkea brändimarkkinoinnista ». Lähtökohtana on erottautuminen ja tuloksena henkilöbrändin luoma mielikuva ja uskottavuuden vahvistaminen. Henkilöbrändi voi syntyä aseman kautta, mutta kuten brändimarkkinoinnissa, myös henkilöbrändin luonti vaatii tavoitteiden, arvojen sekä oman aseman määrittelyä markkinakentällä. Brändityössä ei jäädä lepäämään laakereille. Kun tavoitteet on oman näkyvyyden ja maineen kasvattamiselle on saavutettu, niitä vahvistetaan ja ylläpidetään.


Henkilöbrändin hyötykäyttö mediassa

Henkilöbrändi ei käsitteenä ole uusia asia. Historian saatossa omaa henkilöbrändiään ovat rakentaneet ansiokkaasti mm. itsenäiset taiteilijat omakuvien mestari Rembrandtista » lähtien. Pari sataa vuotta myöhemmin Henri de Tolouse-Lautrec » loi julistetaiteensa avulla henkilöbrändiä kuvaamilleen varietee-esiintyjille. Kun katsomme tarkemmin median virtuooseja », esittävien taiteiden parista löytää useita esimerkkejä henkilöbrändeistä, jotka ovat kasvaneet brändistä lähes ilmiöksi asti.


Henkilöbrändi tarvitsee yleisön

Mahdollisuudet ja kanavat henkilöbrändin luontiin ovat kasvaneet Rembrandtin ajoista huimasti. Henkilöbrändays ei enää vaadi tiettyä asemaa, riittää kun valitsee itselleen sopivan kanavan oman osaamisensa tai asiansa eteenpäin viemiseksi. Lähes kenestä tahansa voi kehittyä suosittu visuaalinen tarinankertoja » ja sitä kautta mediavaikuttaja, jonka mielipiteillä on painoarvoa ja joka pystyy vaikuttamaan seuraajiensa käyttäytymiseen ja valintoihin. Tarvitaan vain yleisö, riittävästi näkyvyyttä ja kanavat vuorovaikutuksen toteuttamiseen. Tutustu eri mediakanavien mahdollisuuksiin sisältöstrategioiden yhteydessä ».


Mistä henkilöbrändi kasvaa?

Henkilöbrändin kasvamiselle on ominaista edelläkävijyys tai toiminta, joka onnistuu inspiroimaan omaa yleisöä. Näin henkilöbrändäys ei koske vain kauniita ja rohkeita menestyjiä, vaan se voi kasvaa myös toiminnan kautta, jossa tavoitteena ei ole oman henkilön esilletuonti. Henkilöbrändi voi olla väline muiden auttamiseen. Hyvä esimerkki löytyy koronakeväältä 2020, kun 100-vuotias englantilainen sotaveteraani » loi oman kävelytempauksensa ja keräsi sen myötä huimia summia englannin terveydenhuollolle!
Tutustu blogiin ja muihin inspiroiviin tarinoihin blogitekstien etusivulla »