markkinointiviestinnän kategoria marjutus-blogissa


Markkinointiviestintä – brändien ja kanavien keinot

Tässä blogissa markkinointiviestintä on kategoria, jossa aiheeseen pureudutaan puskemalla markkinointia tunteella ja viestintää asia edellä, tietoa jakaen. Markkinointiviestinnän kategoria kattaa blogissa digitaalisen median ja markkinoinnin kokonaisuuden. Nyt selvitetään, mistä markkinointiviestinnässä on kysymys ja kuinka sitä toteutetaan eri kanavissa.


Mitä on markkinointi ja markkinointiviestintä?

Markkinointi on toimintaa, viestintää ja käytäntöjä, jotka yhdistävät kuluttajan markkinoijaan. Markkinoinnissa keskeistä on oikeaan kohderyhmän määrittely » ja ratkaisevaa asiakasarvon tuottaminen ». Markkinointiviestintä parantantaa näkyvyyttä oman kohderyhmän parissa. Alan tehtäviin kuuluu markkinoinnin toteuttaminen  strategisen viestinnän avulla » sekä sen suoriutumisen mittaaminen mm. kävijäseurantaa » hyödyntämällä.


Miksi markkinointiviestintää tarvitaan?

Markkinointiviestinnällä haetaan tunnettuutta ja vaikuttavuutta. Yritystoiminta tarvitsee markkinointia ja tarpeelle löytyy kolme selkeää perustetta:

  1. Mikä tahansa toiminta tyrehtyy ilman näkyvyyttä. Se ei synny itsestään, mutta toimiva markkinointiviestintä pystyy takaamaan riittävän medianäkyvyyden. Riittävä rajautuu asetettujen liiketoiminnallisten tavoitteiden, kohderyhmän ja markkina-alueen mukaan.
  2. Tarkoituksenmukainen markkinointiviestintä on osuvaa. Se tietää ketä tavoittelee  ja miksi sekä osaa kohdistaa viestinsä oikea-aikaisesti omalle kohderyhmälleen ».
  3. Tehokas markkinointiviestintä koskettaa. Markkinoinnin luomien mielikuvien avulla markkinointi pyrkii vaikuttamaan ihmisten asenteisiin, käsityksiin ja lopulta ostokäyttäytymiseen.

Kuinka toimii brändien markkinointiviestintä?

Markkinointiviestinnän muotojen ja keinojen käsittelyssä blogin pääpaino on brändimarkkinoinnissa. Hyvä brändimielikuva antaa vankan pohjan niin tiedotus- ja suhdetoiminnalle kuin mainonnalle ja markkinoinnille.


Brändimarkkinoint eilen, tänään ja huomenna » -teksti on kokonaisuus, jossa perehdytään tarkemmin brändimarkkinoinnin osaajiin. Samalla pohditaan sitä muutosta, joka on syntynyt siirryttäessä brändimarkkinoinnin pioneeriajoista monikanavaisen markkinointiviestinnän pariin.


Blogin brändimarkkinoinnin kokonaisuuteen kuuluvat myös:


Blogiteksteissä markkinointiviestinnän kuvakerronnan merkitystä jatkaa visuaalinen tarinankerronta » ja kommunikointia edistävä visuaalinen viestintä ». Näitä syventävät tekstit tarkoituksenmukaisesta infografiikan », värien » ja symbolien » käytöstä markkinointiviestinnän välineinä. Tutustu myös siihen, kuinka tekoäly muuttaa sisällöntuotantoa » graafisessa suunnittelussa.


Blogi ei jätä väliin mahdollisuutta kurkistaa historiaan. Markkinointiviestinnän synnystä ulkomainonnassa kerrotaan Henri Toulouse-Lautrecin julistetaiteen » yhteydessä ja markkinoinnin visuaalisiin keinoihin tutustutaan tarkemmin kirjasintyylien » ja pop-taiteen » kautta.


Markkinointiviestintä eri kanavissa

Sisältöstrategia varmistaa sen, että yrityksen markkinoinnin kokonaisuus pysyy hallinnassa luotujen tavoitteiden mukaisesti. Blogiteksti digitaalisen markkinoinnin sisältöstrategioista » tyhjentää pajatson kerralla verkkomarkkinoinnin osalta. Tekstissä tarkastellaan sisältöstrategian merkitystä kaiken aikaan muuttuvissa markkinointikanavissa. Aivan oman osuuteensa ovat saaneet YouTuben historia », ilmiöt ja kanavat sisällöt. Blogissa markkinoinnin ja median äänisisältöjä edustavat podcastit »


Kuinka monikanavainen markkinointiviestintä toteutuu käytännössä? Kun haetaan esimerkkiä markkinointiviestinnän osaajasta, katseen voi suunnata Aku Ankkaan, joka sukkuloi suvereenisti kaikissa kanavissa oli sitten kyse sosiaalisesta mediasta, sisältömarkkinoinnista tai digitaalisista palveluista. Tutustu kanavalta toiselta suoriutuvaan hyvään brändiosaajaan »


Tehokas markkinointiviestintä verkossa

Digitaaliseen markkinointiin blogi hakee näkökulmia Google-näkyvyyden kautta. Hakukoneoptimointi eli SEO (Search Engine Optimization) ei hämärästä menneisyydestään huolimatta ole taikuutta. Käytännössä se on oleellinen osa verkkomarkkinointia ja puhdasta työntekoa. Miksi SEO on ollut niin mystistä ja mitkä ovat parhaat tavat toimia? Optimoinnin saloja ennen ja nyt käydään läpi Google-näkyvyyttä pohtivassa » blogitekstissä.


YouTubessa on samat hakuomainaisuudet kuin Googlessa ja siksi myös videoiden lataaminen kanavalle vaatii hakukoneoptimoinnin huomioon ottamista. Tätä tarvetta varten blogissa on oma kokonaisuutensa. Siinä videokanavan luonti ja videoiden lataaminen käydään läpi kattavasti YouTuben käytön opastuksessa »


Orgaanisen näkyvyyden lisäksi blogissa tartutaan maksulliseen mainontaan. Googlen hakusanamainonta puretaan selkokielellä perusteistä lähtien. Mainonta-sanalla on helposti ikävä kaiku. Ikään kuin se olisi markkinointiviestinnän röyhkeä kylkijäinen. Hakusanamainonnan kohdalla mielikuva ei täysin pidä paikkaansa. Maksulliset mainokset toki hyötyvät luonnollisia hakuja paremmasta näkyvyydestä, mutta Googlessa näkyvyyden ytimessä ovat aina asiakkaan tarpeet. Vaikka mainonnan tavoitteena on aktivoida ihmisiä, hyvä hakusanamainonta ei voi koskaan olla harhaanjohtavaa.


Jos mainonta Googlessa on itsellesi vielä uutta, nyt pääset helposti tutustumaan Googlen hakusanamainontaan ».


Markkinointiviestintä omassa mediassa

Blogissa voi tutustua tarkemmin myös verkkosivuprojektien aloittamiseen » ja omiin kokemuksiini aiheesta. Verkkosivujen suunnittelu etenee teksteissä työvaihe kerrallaan: kun omalle sisällölle on luotu asiakaspersoonat » sekä tehty sen pohjalta arvontuottoanalyysi » voidaan jatkaa sivuston sisältösuunnitteluun ». Sivustoprojektin päätteeksi myös blogissa keskitytään verkkosivuston testaukseen ».


Eikä tässä kaikki! Katso blogin etusivulta » sisällöt kootusti yhdellä silmäyksellä.
Tutustu myös omaan markkinointiosaamiseeni », jossa työ ja harrastukset ovat kulkeneet käsi kädessä.