artikkelien avainsanalista


Mitä on visuaalinen kulttuuri?

Visuaalinen kulttuuri sisältää kulttuurin kuvalliset tuotokset laidasta laitaan. Siihen mahtuvat niin kuvataide, elokuvat kuin mainontakin. Visuaalisen kulttuurin avulla ylläpidämme kulttuurimme perinteitä ja luomme rinnalle uusia. Aina vaan visuaalisemmassa ympäristössämme kuvakulttuuri ja sen ilmenemismuodot nousevat esiin kaikkialla. Ympäristömme kuvallisuutta voi nähdä yhtä hyvin tarinankerronnassa », infografiikan suosioissa », kirjasintyyleissä » kuin väripsykologian » hyödyntämisessä. Kuvallisella kulttuurilla on myös taipumus kierrättää ja uudelleen jalostaa ilmiöitään. Blogissakin aihetta käsitellään pop-taiteen esittelyssä » ja muistelemalla 1980-luvun ikonisen ilmeen » syntyä.


Visuaalinen kulttuuri graafisen suunnittelijan blogissa

Visuaalinen kulttuuri kattaa laveasti kulttuurin eri muotoja. Tässäkin blogissa kuvallinen kerronta on läsnä useimmissa teksteissä tavalla tai toisella. Selkeimmin visuaalisen kulttuurin tyylit nousevat esiin taidehistoriassa », design-historiassa » sekä modernissa muotoilussa ». Samat teemat toistuvat sekä mediakulttuurin » että mediahistorian » kategoriassa.

Kun visuaalista kulttuuria tarkastelee tutkimusalana, se katsoo mediakulttuuria ja mediatuotteita kuvallisten merkitysten ja tulkintojen kautta. Blogissa kuvien tulkintaa käsitellään symbolien ja merkkien » osalta.


Visuaalisen viestinnän vaikuttamismahdollisuudet » tulevat pohdittaviksi tekstissä, joka käsittelee elokuvailmaisun vaikuttamismuotoja. Kooste YouTube-kanavan » historiasta ja ominaisuuksista puolestaan keskittyy tämän videoalustan sisältöihin ja videomainonta brändin rakentamisessa » kokoaa yhteen videokuvaan liittyvät teemat. Mainoselokuvan rakennetta ja keinoja eritellään tarkemmin palkitun mainosvideon analyyssissa ».


Jos sinua kiinnostavat suunnittelun trendit, väripsykologia, selfiekulttuuri, elokuvat tai vanhat mestarit – olet oikeassa paikassa. Voit myös antaa palautetta tai jättää toiveita sivuston yhteydenotto -sivulla »