artikkelien avainsanalista


Kohderyhmän määrittely

Kohderyhmä on erityinen joukko ihmisiä, joille markkinointiviestintä on suunniteltu. Jos tietty mainos tai ilmiö ei alkuunkaan liikauta, huomaan itsekin ajattelevani, että ilmeisesti en kuulu kohderyhmään. Ei ole turhaa tuntea ja tietää, mikä kohderyhmä on omalle sisällölle kaikkein vastaanottavaisin. On kuluttajien ja viestijöiden yhteinen etu, että markkinointiviestit löytävät tiensä oikeaan kohteeseen.


Mainosväen onneksi ihmisillä on taipumus haluta kuulua joukkoon, olla osa suurempaa ryhmää. Etupäässä sosiaalinen media on tehnyt ryhmään kuulumisen » helpoksi. Kun omatoimisesti jaamme henkilökohtaiset profiilitietomme, kiinnostuksen kohteemme  ja epäsuorasti jopa salaiset toiveemme, meidät on helppo lokeroida.


Kohderyhmäanalyysi ja sen suunnittelu

Kaikkia ei voi miellyttää eikä yksi ja sama viesti puhuttele kaikkia yleisöjä. Palvelun tai tuotteen suunnittelua helpottaa keskittyminen tiettyyn kohderyhmään. Etenkin mainonnan suunnittelijoille on tärkeää ymmärtää, kenelle mainontaa ollaan kohdentamassa. Kohderyhmäanalyysi ei ole mystiikkaa ja kartoittamiseen löytyy näppäriä työkaluja. Eräs lähestymistapa kohderyhmien tunnistamiseen ovat ostaja- ja asiakaspersoonat ». Persoonia voi käyttää myös palvelun asiakaskokemuksen suunnittelun » pohjana. Selkeä, rajattu kohderyhmä auttaa tavoittamaan oikean äänensävyn, tyylin sekä oikeat kanavat » viestinnälle. Kohderyhmätuntemusta tarvitaan myös henkilöbrändin rakentamisessa » ja yrityksen sisältöstrategian luomisessa ». Blogin artikkeli ja videoluotsaus asiakaspersoonan rakentamiseen avaa tarkemmin syyt siihen, miksi oma kohderyhmä kannattaa kartoittaa ja millä eri tavoin luotuja asiakaspersoonia voi hyödyntää. Hyppää mukaan ja kokeile luoda persoona omalle kohderyhmällesi!


Tunnista kohderyhmäsi ja pidä siitä huolta

Kohderyhmätuntemus ja kohderyhmän tunteisiin vaikuttaminen » tuo myös vastuuta. Syvinkään brändirakkaus ei yksin riitä, vaan suhde vaatii hoitoa ja kohderyhmää ymmärtävää vastuullisuusviestintää ». Joskus pelkkä viestintä ei enää riitä, vaan huoli kohderyhmästä ajaa aina brändiuudistukseen » asti.  Jos kuulut kohderyhmään, jatka markkinoinnin parissa blogin markkinointiviestinnän » kategoriassa. Kaikki artikkelit löydät yhdellä silmäyksellä blogin etusivulta ». Blogia voi seurata myös instassa » tai blogit.fi -sivustolla.