artikkelien avainsanalista


Infograafi välittää tietoa

Infograafi on tarinankerrontaa kuvallisessa muodossa. Infograafilla on mahdollista tiivistää valitusta aiheesta keskeisen tiedon visuaaliseksi esitykseksi, joka on helppo välittää eteenpäin. Hyvä infograafi palvelee katsojaa selkeällä ja kiinnostavalla visualisoinnilla, joka kertoo tarinansa ytimekkäästi. Parhaat infograafit pystyvät kiteyttämään vaikeaselkoisenkin aiheen helposti ja nopeasti omaksuttavaksi.


Infograafi on helppo tapa tutustua aiheeseen kuin aiheeseen. Se voi jopa tiivistää koko artikkelin sisällön. Tämän blogin infograafiesimerkit ovat velkaa kissoille, joista infograafit ovat saaneet inspiraationsa. Löydä blogissa inspiraation jäljille » tai tutustu elokuvamaailman kissatarinoihin » infograafin muodossa. Jos verkkoanalytiikan seuranta » vaikuttaa hankalalta, voit katsoa infograafin siitä, kuinka kissa sen tekisi.


Infograafit työkaluna

Visuaalisen viestinnän tehokkuus syntyy siitä, että kuvallisten viestien avulla opimme paremmin ja muistamme enemmän.

  • Blogissa voit tutustua tarkemmin tehokkaaseen visuaaliseen oppimiseen ». Yksinkertaisenkin käsitekartan avulla voi valottaa laajojakin kokonaisuuksia.
  • Visuaalinen esitys voi olla sellaisenaankin työkalu, kuten Strategyzerin arvontuottoanalyysi » asiakasarvoa valottavassa blogitekstissä osoittaa.
  • Verkkosivujen sisällöntuotannon » eri vaiheita kuvaavassa tekstissä käsikartat tuodaan esimerkkeinä asiakokonaisuuksien hallinnasta. Kuvituksen infograafit puolestaan helpottavat hahmottamaan web-suunnittelun kokonaisuutta ».

Infograafin tekeminen

Jos infografiikan tekeminen inspiroi, löydät koottuja esimerkkejä sivuston omalta Pinterest-taululta ». Sen lisäksi, että infograafeja voi rakentaa grafiikkaohjelmilla, infografiikkaa voi tehdä ja hyödyntää myös videoformaatissa. Blogin videosisällöt ovat hyvä esimerkki infografiikan periaatteiden siirtämisestä videomuotoon. Katso blogin YouTube-kanavalta » esimerkkejä selitysvideoista, joissa infografiikan idea on siirretty liikkuvaan kuvaan.


Visuaalisia teemoja löytyy blogin jokaisesta kategorioista. Tutustu kaikkiin sisältöihin helposti yhdellä silmäyksellä blogin etusivulla »