artikkelien avainsanalista


Infograafi välittää tietoa

Infograafi on tarinankerrontaa kuvallisessa muodossa. Infograafilla voi tiivistää valitusta aiheesta keskeisen tiedon visuaaliseksi esitykseksi, joka on helppo välittää eteenpäin. Hyvä infograafi palvelee katsojaa selkeällä sekä kiinnostavalla visualisoinnilla ja kertoo tarinansa ytimekkäästi. Parhaalla infograafilla voi kiteyttää vaikeaselkoisenkin aiheen vaivatta ja nopeasti omaksuttavaksi.

Visuaalinen viestintä on tehokasta, sillä kuvien avulla opimme ja muista enemmän. Tutustu tarkemmin tehokkaaseen oppimiseen ».  Käsitekartta selventää laajojakin kokonaisuuksia ja visuaalinen esitys voi olla työkalu sellaisenaan, kuten Strategyzerin arvontuottoanalyysi ».

Infograafilla voi myös kuvata koko blogitekstin teeman. Tämän blogin infograafiesimerkit ovat saaneet inspiraationsa kissoilta. Tutustu infografeihin elokuvan kissatarinoista » tai verkkoanalytiikkaan kissojen näkökulmasta » kuvattuna.


Infograafit työkaluna

Lukuisia muita esimerkkejä infograafeista löydät sivuston omalta Pinterest-taululta ». Infograafit ovatkin varma tapa tutustua aiheeseen kuin aiheeseen. Blogi pyörittää visuaalisia teemoja tuon tuostakin, joten lue lisää etusivulta ».